Tinklaraštis

Visi įrašai
Duomenų apsauga Danijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimas didina detalumo reikalavimus duomenų tvarkymo veiklos įrašams COVID-19 Renginių dalyvių registravimas renginiuose: kaip tai liečia asmens duomenų apsaugą? COVID-19 Su COVID-19 susiję nemokumo įstatymo pakeitimai Lietuvoje COVID-19 Patvirtinta subsidijų mikroįmonėms tvarka Duomenų apsauga Pasikeitimai susiję su vaizdo stebėjimu, privaloma papildoma dokumentacija COVID-19 Naujausi įstatymų pakeitimai susiję su prastovomis karantino laikotarpiu COVID-19 Septyni dažniausiai užduodami klausimai dėl subsidijų už prastovas gavimo COVID-19 Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu COVID-19 Apmokėjimas už prastovas karantino laikotarpiu COVID-19 Įstaigų darbas karantino laikotarpiu bei force majeure instituto taikymas COVID-19 Darbo santykiai karantino laikotarpiu Duomenų apsauga Darbuotojų stebėjimas ir kontrolė: ar teisėtai naudojate GPS sekimą? Duomenų apsauga Poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Kas tai ir kada jo reikia? Duomenų apsauga Penkios didžiausios ir dažniausiai daromos klaidos duomenų apsaugos srityje Ginčų sprendimas Daikto savininko teisė susigrąžinti daiktą iš svetimo valdymo Duomenų apsauga Dar kartą apie rinkodarą: kada galima siųsti naujienlaiškius bei reklamines SMS žinutes, skambinti telefonu? Duomenų apsauga Ką mus moko naujas LVAT sprendimas duomenų apsaugos byloje? Migracijos teisė Apie kokius privalomus pranešimus Migracijos departamentui dažnai pamiršta darbdaviai ir patys užsieniečiai? Duomenų apsauga Jei atliekate vaizdo stebėjimą, Jums gali tekti atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą Darbo teisė Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje Naudingi patarimai verslui Elektroninių dokumentų įteikimas Naudingi patarimai verslui Elektroninių dokumentų pasirašymas Ginčų sprendimas Europinis sąskaitų blokavimas – lengvesnė skolų išieškojimo iš ES valstybėse esančių skolininkų procedūra Darbo teisė Darbuotojų stebėjimas darbovietėje ir už jos ribų Darbo teisė Darbuotojo sutikimas duomenų tvarkymui. Kada iš tiesų reikalingas? Darbo teisė Duomenų apsaugos mitai darbo santykiuose Duomenų apsauga Elektroninio pašto adresas – fizinio ar juridinio asmens duomuo Ginčų sprendimas Actio Pauliana institutas. Ar visada gina sąžiningo kreditoriaus interesus? Duomenų apsauga Slapukų naudojimas Duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo kontekste Darbo teisė Artėjantys pakeitimai dienpinigių komandiruotiems darbuotojams mokėjime Duomenų apsauga Keturi žingsniai, kuriuos būtina atlikti prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis Teisės šakos Darbuotojų stebėjimas ir kontrolė: ką turėtumėte žinoti apie vaizdo stebėjimą? Darbo teisė Darbdavio nustatomų darbo santykių reguliavimo taisyklių galimybės Darbo teisė Taisyklės bei formulės atostoginių bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaičiavimui Duomenų apsauga 6 žingsniai, kuriuos būtina atlikti siekiant pasirengti naujajam duomenų apsaugos reglamentui Įmonių teisė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su akcijų suteikimu darbuotojams Duomenų apsauga Ką derėtų žinoti apie duomenų apsaugos pareigūną Naudingi patarimai verslui Ar galima tranzitu vežti per Rusiją prekes, įtrauktas į „sankcijinių“ produktų sąrašą? Naudingi patarimai verslui Krovinio svorio patikrinimo klaidos muitinėje – ką tokiais atvejais daryti? Darbo teisė Asmenų, kurie nukentėjo nuo diskriminacijos, teisės Įmonių teisė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su akcininko teise gauti informaciją Duomenų apsauga Ką daryti su seniau gautais sutikimais prieš įsigaliojant Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui Duomenų apsauga Sutikimas tvarkyti asmens duomenis įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui Darbo teisė Komandiruočių apmokėjimo sudėtinės dalys Darbo teisė Komandiruočių apmokėjimo tvarka įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui Darbo teisė Darbuotojų išbandymas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui Darbo teisė Darbo tarybų steigimo pagrindai bei svarbiausi aspektai Darbo teisė Darbo tarybos informavimo procedūra ir garantijos suteikiamos darbo tarybai ir jos nariams Darbo teisė Darbdaviui tenkanti administracinė našta įsteigus darbo tarybą Darbo teisė Skirtingos atostogų suteikimo tvarkos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui Naudingi patarimai verslui Sutarčių vykdymas ir prievolių pagal sutartis nevykdymo pasėkmės Darbo teisė Atostogų darbuotojams suteikimo probleminiai aspektai Pasiūlymai Alternatyvūs finansavimo būdai Naudingi patarimai verslui Draudimo sutarties sudarymas internetu Įmonių teisė Įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Naudingi patarimai verslui Dokumentų apostilizavimas Naudingi patarimai verslui Kaip pasirengti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimui Darbo teisė Reikalavimai darbo sutarčiai Naudingi patarimai verslui Verslas ieško paprastesnio sprendimo popierizmui mažinti Naudingi patarimai verslui Smulkios ir vidutinės įmonės galės gauti kompensaciją teisinėms konsultacijoms Darbo teisė Apie papildomą darbą naujajame darbo kodekse Naudingi patarimai verslui Dėl tendencijų transporto priemonių privalomojo draudimo rinkoje Ginčų sprendimas Kaip užtikrinti efektyvų skolos išieškojimą Ginčų sprendimas Notaras – ne tik sandorių tvirtintojas Teisės šakos Naujoje Alkoholio kontrolės įstatymo redakcijoje užprogramuoti nesusipratimai dėl reklamos Darbo teisė Atostogų apmokėjimas ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui Ginčų sprendimas Akcininko atsakomybė už bendrovės prievoles Darbo teisė Premijos ir darbo užmokestis naujajame Darbo kodekse Naudingi patarimai verslui Papildomos vairuotojų kasmetinių atostogų dienos Ginčų sprendimas Penki svarbiausi Civilinio proceso kodekso pasikeitimai, įsigalioję nuo 2017 m. liepos 1 d. Darbo teisė Darbuotojų drausminė atsakomybė įsigaliojus naujajam darbo kodeksui Naudingi patarimai verslui Darbo tarybų steigimas įsigaliojus naujajam darbo kodeksui Darbo teisė Svarbiausi dalykai, kuriuos būtina padaryti iki įsigaliojant naujajam darbo kodeksui Teisės šakos Krovinio perkrovimo, nesuderinus su užsakovu, įtaka vežėjo atsakomybei už krovinio apgadinimą Ginčų sprendimas Kaip elgtis gavus pretenziją dėl skolos? Naudingi patarimai verslui Prekės ženklo registracija Ginčų sprendimas Įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu leidžia jos kreditoriams kreiptis dėl nuostolių atlyginimo net ir po įmonės likvidavimo Transportas-logistika Krovinio perkrovimo, nesuderinus su užsakovu, įtaka vežėjo atsakomybei už krovinio apgadinimą Naudingi patarimai verslui Dėl įmokos dalies susigrąžinimo TPVCA draudimo sutartyje Naudingi patarimai verslui Kaip užtikrinti greitesnį paskolos grąžinimą, skolininkui vengiant ją sumokėti? Naudingi patarimai verslui Į ką atkreipti dėmesį rengiant sutartį Teisiniai klausimai Išorinė alkoholio reklama Naudingi patarimai verslui Transportuojamų naujų automobilių apgadinimas, pareiga apie tai informuoti pirkėją bei potencialių nuostolių atlyginimo problema Darbo teisė Reikalavimai susitarimams dėl nekonkuravimo Naudingi patarimai verslui Dėl neatsakingo už eismo įvykį asmens pareigų Ginčų sprendimas Arbitražas – patraukli alternatyva teismui Darbo teisė Dar kartą apie darbo santykių liberalizavimą naująjame darbo kodekse Įmonių teisė Ką svarbu žinoti apie bendrovės buveinės keitimą? Naudingi patarimai verslui Neesminiai daikto trūkumai gali būti pagrindas vartotojui nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą Naudingi patarimai verslui Ka reikia žinoti prieš kreipiantis į valstybės ar savivldybės instituciją ar įstaigą? Įmonių teisė Juridinių asmenų registro paslaugos Registrų centro klientų savitarnoje Sutarčių teisė Ką būtina žinoti apie netesybas sutartyse? Darbo teisė Trumpai apie darbo santykių liberalizavimą naująjame darbo kodekse Naudingi patarimai verslui Eurazijos Ekonominės sąjungos muitinės kodeksas Naudingi patarimai verslui Dėl siuntėjo/vežėjo pareigų, esant kliūčių kroviniui pristatyti Naudingi patarimai verslui Dar kartą apie darbuotojų materialinę atsakomybę Naudingi patarimai verslui Nelegalūs imigrantai kroviniuose į Jungtinę Karalystę – opėjanti problema Naudingi patarimai verslui Teismų praktika, daranti įtaką CMR Konvencijoje numatytų ieškinio senaties terminų skaičiavimui Naudingi patarimai verslui Veiksmų, įvykus eismo įvykiui, ABC Naudingi patarimai verslui Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugos Registrų centro klientų savitarnoje Naudingi patarimai verslui Startavo LegalDrive beta versija! Naudingi patarimai verslui Rekomenduojama peržiūrėti veikloje naudojamas prekių pirkimo – pardavimo sutartis Naudingi patarimai verslui Trumpai apie niekinius sandorius. Ko reiki vengti? Ginčų sprendimas Taikos sutartis kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas Darbo teisė Darbuotojų materialinė atsakomybė naujajame darbo kodekse Svarbūs įstatymų pakeitimai Nuo lapkričio 1 d. įsigalioja nauji Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai Naudingi patarimai verslui Bendrovės įstatų keitimas konvertuojant įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės išraišką iš litų į eurus Darbo teisė Naujasis darbo kodeksas: Atostogų skaičiavimo tvarka Naudingi patarimai verslui Susitarkite dėl sutarčiai taikytinos teisės Darbo teisė Skubėkite atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju Ginčų sprendimas Kokiais pagrindais galite užginčyti prekės ženklą Naudingi patarimai verslui Preliminariosios sutarties ypatumai Teisiniai klausimai Komercinio arbitražo sprendimo peržiūrėjimas teisme Darbo teisė Darbo sutarties forma Darbo teisė Neverskite darbuotojo nutraukti darbo sutartį “savo noru” Ginčų sprendimas Kaip susigrąžinti skolą? Svarbūs įstatymų pakeitimai Svarstomi nauji alkoholio reklamos ribojimai Įmonių teisė Akcijų pirkimo-pardavimo ypatumai Įmonių teisė Įregistruokite savo naudojamus prekės ženklus Naudingi patarimai verslui Sutartinę riziką aptarkite iš anksto Naudingi patarimai verslui Kokios sutartys privalo būti notarinės formos? Teisiniai klausimai Kiek kainuoja fizinio asmens bankrotas?