Arbitražas – patraukli alternatyva teismui

Tam, kad su verslo partneriais kilę nesutarimai netrukdytų įmonės veiklai, jie turi būti sprendžiami greitai ir efektyviai. Deja, kartais ginčo sprendimas teismuose gali užtrukti ilgai, taigi svarbu žinoti, kad teismas nėra vienintelis verslo ginčų sprendimo būdas. Pastaraisiais metais išaugo arbitraže nagrinėjamų bylų skaičius, o tai liudija, kad šis ginčų sprendimo būdas tarp verslo atstovų tampa vis populiaresnis. Nuo 2017 m. liepos 1 dienos įsigaliojus Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimams šis ginčų sprendimo būdas taps dar patrauklesniu verslui.

Arbitražas – tai toks ginčų sprendimo būdas, kuomet ginčas sprendžiamas ne valstybės vardu veikiančio teismo, o nepriklausomų arbitrų ar arbitro, kuriuos ar kurį, pasitikėdamos sprendimo objektyvumu, paskiria pačios šalys. Arbitrą, kitaip nei teisėją, šalys gali pasirinkti, atsižvelgdamos į jo patirtį būtent toje verslo srityje, kurioje iškilo ginčas.

Itin reikšmingas arbitražo privalumas lyginant su teismu – konfidencialumas. Bylos arbitraže sprendžiamos neviešai, todėl gerokai sumažėja rizika, jog ginčo nagrinėjimo metu bus atskleista potencialią komercinę vertę turinti informacija ar nukentės bendrovės reputacija vien dėl žinios apie ginčo kilimo faktą.

Arbitraže ginčo išsprendimo trukmė negali trukti ilgiau, nei nustatyta konkretaus arbitražo reglamente. Statistiškai ginčas arbitraže, nuo bylos perdavimo arbitrams, išnagrinėjamas vidutiniškai per 5 mėnesius. Arbitražo teismo sprendimas įsiteisėja nuo priėmimo momento ir šalių turi būti vykdomas. Arbitražo, kaip ir teismo, priimtą sprendimą ginčo šalys privalo vykdyti. Tačiau iki šiol kildavo nemažai problemų, susijusių su arbitražo sprendimo priverstiniu vykdymu, kadangi nebuvo reglamentuota, kuris teismas ginčą laimėjusiai šaliai turi išduoti vykdomąjį raštą, pagal kurį antstolis vykdo išieškojimą. Dabar įstatymo pakeitimuose nurodyta, kad tais atvejais, kai Lietuvos Respublikoje veikiančio arbitražo teismo sprendimas nevykdomas, arbitražo teismo vietos apylinkės teismas šalies prašymu išduoda vykdomąjį raštą.

Atkreiptinas dėmesys, jog ginčas arbitraže gali būti sprendžiamas tik tuomet, kai dėl to susitaria abi šalys. Tai gali būti daroma įrašant arbitražinę išlygą sutartyje: užuot įprastai nurodžius, kad visi ginčai, kylantys iš sudaromos sutarties, bus sprendžiami teisme, šiuo atveju nurodomas konkretus arbitražo teismas bei kitos sąlygos. Net jei sutartyje su verslo partneriu nesate numatę arbitražinės išlygos, tai netrukdo vėliau, iškilus nesutarimams dėl tokios sutarties vykdymo susitarti su verslo partneriu šiuos nesutarimus perduoti spręsti arbitražui.

Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimuose įtvirtintos aiškios taisyklės leis verslo ginčus nagrinėti efektyviau, o arbitražo sprendimai bus vykdomi operatyviau. Taigi verslo bendrovėms vertėtų svarstyti sutartyse nusimatyti arbitražinę išlygą tam, kad kilus ginčams jie būtų sprendžiami konfidencialiai ir greitai.

Dalintis
Naujienlaiškis