Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu

Nors šiuo metu Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (paskutinės versijos projekto Nr. XIIIP-4658(2)) vis dar nėra priimtas Seime, Užimtumo tarnyba pakvietė teikti paraiškas dėl subsidijų pagal šį įstatymo projektą. T.y. paraiškas jau galima teikti, kad ir kaip keistai tai atrodytų.

Bendrą informaciją dėl paraiškų teikimo galite rasti čia: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2/

Galimi du subsidijos apskaičiavimo metodai pasirenkami įmonės nuožiūra, skirtingiems darbuotojams gali būti taikomi skirtingi metodai:

  1. 70 proc. nuo priskaičiuoto apmokėjimo, bet ne daugiau kaip 910,50 EUR;
  2. 90 proc. nuo priskaičiuoto apmokėjimo, bet ne daugiau kaip 607 EUR.

Atitinkamai subsidijos dydžio priklausomybė nuo priskaičiuoto užmokesčio gali būti iliustruojama tokia diagrama:

pic1

Ir įmonės sąnaudų po subsidijos (t.y. minusavus gautiną) priklausomybė nuo priskaičiuoto užmokesčio gali būti iliustruojama tokia diagrama:

pic2

Kaip matyti iš pateikiamų diagramų:

  1. Jei įmonė siekia kiek tik įmanoma minimizuoti savo sąnaudas, tikslinga nustatyti minimalų apmokėjimą už prastovas ir pasirinkti 90 proc. subsidijavimo metodą.
  2. Jei įmonė siekia maksimizuoti gaunamą subsidiją, tikslinga prastovos metu mokėti apytiksliai 1.300 EUR užmokestį (prieš mokesčius) ir pasirinkti 70 proc. subsidijavimo metodą; šiuo atveju įmonei tenkančios sąnaudos sudarys tik 390 EUR.
  3. Metodų „naudingumo“ lūžio taškas yra apytiksliai ties 900 EUR užmokesčio (prieš mokesčius), t.y. jei priskaičiuotas užmokestis yra iki 900 EUR, tikslinga taikyti 90 proc. subsidijavimo metodą, o jei daugiau – 70 proc. subsidijavimo metodą.

Prašomi pateikti Užimtumo tarnybai dokumentai yra labai minimalistiniai:

  • Paraiška („pasiūlymas“) paramai gauti – iš esmės tai tik įmonės rekvizitai;
  • Prašymas subsidijai gauti – itin paprasta lentelė, kurioje užpildoma darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio (prieš mokesčius) ir darbo laiko duomenys; paskutiniame šios lentelės stulpelyje reikia nurodyti „70“ arba „90“, priklausomai nuo jūsų pasirinkto subsidijos procento; subsidijos dydžio skaičiuoti nereikia, ją apskaičiuos užimtumo tarnyba;
  • Prastovos paskelbimo dokumentai (jų nuorašai) – atsižvelgiant į tai, kad teikiami šie dokumentai biudžetinei įstaigai, siekiant išvengti nesusipratimų, siūlytina subsidijos tikslais „įforminti prastovą“ valstybės tarnautojams geriausiai suprantama – įsakymo forma; šiuo atveju, jei prastova faktiškai prasidėjo anksčiau nei kovo 19 d., turėtų būti surašomi du įsakymai – vienas laikui iki kovo 19 d. pagal tuo metu galiojusio Darbo kodekso 47 str. (be punktų) ir vienas laikui nuo kovo 19 d. imtinai pagal šiuo metu galiojančio Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. Žinoma, paraiškos teikimo sąlygose konkrečiai įsakymų teikimas nenumatytas, prašoma „Dokumentų, patvirtinančių prastovos paskelbimą, kopijos“, t.y. teisine prasme galimi bet kokie dokumentai, įskaitant el. pranešimus darbuotojams, tačiau praktikoje kaip visada su valstybės tarnautojais gali paprašyti papildomų paaiškinimų dėl Jūsų naudojamų dokumentų formos. Dėl šios priežasties rekomenduojamas įsakymų surašymas kovo 16 ir 19 dienų datomis. Nėra reikalaujama, kad darbuotojai su šiais įsakymais būtų supažindinti.

Šiai dienai vis dar nėra atsakymo į šiuos aktualius klausimus:

  1. Ar bus mokama subsidija už prastovą kovo 16 – 18 dienomis, kai atitinkamas Užimtumo įstatymo pakeitimas dar negaliojo;
  2. Kaip bus su įmonėmis, kuriose tik bazinis darbo užmokestis numatytas darbo sutartyse, o kintama dalis – darbo apmokėjimo sistemoje. (nes maksimali subsidijos suma siejama su kovo 16 d. galiojusiu nustatytu darbo užmokesčiu, o Užimtumo tarnybos prašymo formoje prašoma nurodyti darbo sutartyje nurodytą darbo užmokestį)
Dalintis
Naujienlaiškis