Skubėkite atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju

Žinotina, kad pavėlavus atsiskaityti su atleistu darbuotoju darbdaviui gresia didelės finansinės sankcijos – vidutinis darbo užmokestis už visą pavėlavimo atsiskaityti laikotarpį. Dažnai ši finansinė sankcija kartais viršija pačios skolos dydį. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad „darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną, kai darbuotojas dirba iki atleidimo iš darbo dienos. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitaip (DK 141 straipsnio 1 dalis; naujojo Darbo kodekso 146 straipsnio 2 dalis). Ši pareiga išlieka ir tuo atveju, kai darbuotojas yra skolingas darbdaviui. Aplinkybė, kad darbuotojas yra skolingas darbdaviui, gali būti pagrindas darbdaviui tartis su darbuotoju dėl jų priešpriešinių reikalavimų įskaitymo, tačiau toks įskaitymas galimas tik sutikus darbuotojui. Nesant tokio susitarimo, net ir kilus ginčui, kuris nagrinėjamas teisme, aplinkybė, kad darbdavys uždelsė atsiskaityti su darbuotoju, išlieka teisiškai reikšminga ir lemia darbdavio pareigą sumokėti darbuotojui DK 141 straipsnio 3 dalyje (naujojo Darbo kodekso 146 straipsnio 2 dalyje) nurodytą arba, priklausomai nuo darbuotojui neišmokėtos sumos dydžio, proporcingai mažesnę išmoką” (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ,bylos Nr. 3k-3-409/2011) Atitinkamai visada atsiskaitykite su darbuotojo jo atleidimo dieną, o jei darbuotojas yra skolingas įmonei – įskaitymą darykite tik gavę raštišką darbuotojo sutikimą.

Tokios pačios taisyklės išlieka galioti ir naujajame darbo kodekse, tačiau atsiranda lubos, kiek pavėlavęs su darbuotoju atsiskaityti darbdavys privalo sumokėti darbuotojui – nuo 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui darbdaviui vėluojant atsiskaityti su darbuotoju negali būti mokamos didesnės nei trijų mėnesiu dydžio darbuotojo vidutinio atlyginimo, netesybos.

Dalintis
Naujienlaiškis