1.      

Klausimas: Nors darbo kodekso pakeitimas reguliuojantis atlyginimo už prastovas apskaičiavimą įsigaliojo nuo 2020 m. kovo 19 d., atlyginimui už prastovą skaičiuoti nuo 2020 m. kovo 16 d. galima vadovautis šiuo pakeitimu?

Atsakymas: Kadangi įstatymai bei jų pakeitimai negalioja atgal, o taip pat, jokia speciali pakeitimo tvarka nebuvo numatyta, laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 19 d. vadovaujamasi tuo metu galiojusia darbo kodekso redakcija, o nuo 2020 m. kovo 19 d. – vadovaujamasi atliktais darbo kodekso pakeitimais. Pažymėtina, kad karantino laikotarpiui tęsiantis, gali būti atlikti papildomi šio darbo kodekso straipsnio pakeitimai.

2.    

Klausimas: Jei bendrovė nėra įtraukta į mokesčių mokėtojų sąrašą, kuriems taikomos mokestinės priemonės dėl COVID-19, ar ji gaus valstybės subsidiją jei paskelbs prastovas darbuotojams?

Atsakymas: Pagal galiojančią užimtumo įstatymo redakciją – gaus, tačiau ji sieks ne 90 proc, o 60 proc. apskaičiuotų lėšų. Pažymėtina, kad ši tvarka dar gali keistis.

3.    

Klausimas: Po karantino darbuotoja būtina išlaikyti įdarbinta 3 mėn., kad būtų galima gauti subsidiją už jį. Jei per šį trijų mėnesių laikotarpį darbuotojas pradeda šiukščiai pažeidinėti darbo santykius, pvz.: daryti pravaikštas, ir dėl to būtūmę priversti ji atleisti, ar gautumėme subsidiją už tokį darbuotoją?

Atsakymas: Pagal šiuo metu galiojančią Užimtumo įstatymo redakciją, subsidiją tektų grąžinti. Pažymėtina, kad šis reglamentavimas dar gali keistis.

4.    

Klausimas: Jei asmuo dirba pagal paslaugų sutartį ir turi individualios veiklos pažymėjimą, t. y. yra paslaugų teikėjas, tačiau santykiai tarp bendrovės ir paslaugų tekėjo atitinka darbo santykius, ar galima pretenduoti į subsidiją už tokį asmenį?

Atsakymas: Pagal galiojančią Užimtumo įstatymo redakciją – ne.

5.      

Klausimas: Darbuotojai grįžo iš komandiruotės ir šiuo metu jiems yra paskalebta prastova. Ar ji bus subsidijuojama?

Atsakymas: Taip, jei šie darbuotojai neturi nedarbingumo pažymėjimų.

6.      

Klausimas: Ar reikia informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie įmonėje skelbiamas prastovas?

Atsakymas: Pagal šiuo metu galiojančius įstatymus – nereikia. Pažymėtina, kad yra teisės aktų projektas numatantis, kad apie skelbiamas prastovas reikėtų pranešti Valstybinei darbo inspekcijai, tačiau jis dar nėra priimtas ir nėra aišku ar bus priimtas.

7.      

Klausimas: Ar galima skelbti prastovą atskirais įsakymais ir skirtingomis dienomis kiekvienam darbuotojui individualiai, ar yra privaloma viena prastovos paskelbimo data visiems darbuotojams?

Atsakymas: Galima. Įsakymai ar kititokie dokumentai, kuriais paskelbiama prastova, turi atitikti realybę, t.y. konstatuoti kada realiai nebuvo dirbama ar dirbama trumpiau.