Kaip užtikrinti greitesnį paskolos grąžinimą, skolininkui vengiant ją sumokėti?

Fizinių asmenų paskolos sutartys gali būti sudaromos dviem teisinėmis formomis – “paskolos rašteliu” ir vekseliu.

“Paskolos raštelis” yra labiausiai paplitusi pinigų skolinimo forma. Toks raštelis surašomas laisva forma, jo galiojimui reikšminga tik tai, kad būtų aiškiai įvardinti skolininkas bei skolintojas ir nurodyta paskolos suma. Paskolos grąžinimo terminas gali būti nenurodomas, tokiu atveju bus laikoma, kad paskola suteikta iki pareikalavimo. Jei paskola suteikiama banko pavedimu, atskiras “paskolos raštelis” gali būti net nesudaromas, pakanka mokėjimo paskirtyje nurodyti, kad suteikiama paskola. Jei paskola suteikiama grynais pinigais ir jos suma viršija 3.000 EUR, “paskolos raštelį” turės patvirtinti notaras. Skolininkui laiku negrąžinus paskolos pagal tokį raštelį skolintojas turi kreiptis į teismą su ieškiniu. Nors tipiškai tokios kategorijos bylos nagrinėjamos supaprastinto (taip vadinamo dokumentinio) proceso tvarka, skolininkui vilkinant bylą, skundžiant sprendimą apeliacine tvarka proceso trukmė gali siekti iki pusantrų metų. Skolintojas galės pradėti priverstinį išieškojimą (kreiptis į antstolius) tik turėdamas įsiteisėjusį teismo sprendimą bei jo pagrindu išduotą teismo vykdomąjį raštą.

Vekselis iš esmės sukelia tas pačias pasekmes kaip ir “paskolos raštelis”, tačiau šios formos dokumentui yra nustatyta supaprastinta išieškojimo tvarka tais atvejais, kai skolininkas laiku negrąžina paskolos. Paskutinę paskolos grąžinimo dieną arba per 2 darbo dienas po jos skolintojas privalo kreiptis į notarą ir šis išduoda taip vadinamą vykdomąjį įrašą, kuris yra pagrindu antstoliui pradėti priverstinį išieškojimą. (to nepadarius būtent paskutinę termino dieną ar 2 darbo dienas po jo vekselis „virsta“ paprastu „paskolos rašteliu“) Tokia supaprastinta procedūra sutrumpina laiką nuo paskolos negrąžinimo iki priverstinio išieškojimo nuo metų, pusantrų iki kelių savaičių. Išrašant vekselį didesnei nei 3.000 EUR sumai, jį turės patvirtinti notaras. Išrašant vekselį būtina tiksliai laikytis įstatymų reikalavimų jo turiniui, vekselyje turi būti:

  1. žodžiai „paprastasis neprotestuotinas vekselis“;
  2. besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą;
  3. mokėjimo terminas;
  4. mokėjimo vieta;
  5. vardas, pavardė, asmens kodas, kuriam turi būti sumokėta;
  6. išrašymo vieta ir data;
  7. išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (skolininko) parašas.

Jei šių reikalavimų nebus griežtai laikomasi, bus laikoma, kad sudarytas (išduotas) ne vekselis, o paprastas „paskolos raštelis“. Įstatymai leidžia vekselyje nurodyti kai kurią papildomą informaciją (sąlygas), tačiau siekiant išvengti vekselio negaliojimo dėl tokios papildomos informacijos įrašymo rekomenduojama pasitarti su teisininku.

Pats paprasčiausias vekselis atrodo taip:

PAPRASTASIS NEPROTESTUOTINAS VEKSELIS

Išrašytas 2017 m. balandžio 25 d., išrašymo vieta [skolintojo adresas]

Pagal šį paprastąjį vekselį 2018 m. balandžio 25 d. (mokėjimo terminas) aš, [skolininko vardas, pavardė], asmens kodas 39900000000, gyvenantis [skolininko adresas], besąlygiškai privalau sumokėti [skolintojo vardas, pavardė], asmens kodas 39900000000, gyvenančiam [skolintojo adresas], du tūkstančius eurų. Mokėjimo vieta – [skolintojo adresas].

Dalintis
Naujienlaiškis