Komercinio arbitražo sprendimo peržiūrėjimas teisme

Teismų sistema Lietuvoje yra sudaryta taip, kad kiekvieną teismo sprendimą būtų įmanoma apskųsti bent vieną kartą.  Taigi, iš esmės, tas pats klausimas teisme gali būti peržiūrėtas mažiausiai du kartus. Tačiau asmenys turi alternatyvą ir gali susitarti, kad tam tikri klausimai yra sprendžiami ne teisme, o komerciniame arbitraže. Kaip žinoma, jeigu šalys sudarė susitarimą, kad konkretūs ginčai bus sprendžiami arbitraže, teismas atsisako priimti ieškinį. Bylą sprendžiant komerciniame arbitraže, ginčo šalims nėra sudaroma teisė apskųsti arbitražo sprendimo ir dar kartą patikrinti jo teisingumo. Tačiau kaip yra su kreipimuosi į teismą dėl arbitražo sprendimo peržiūrėjimo? Komercinio arbitražo sprendimą gali peržiūrėti Lietuvos apeliacinis teismas. Tačiau, jis netikrina paties sprendimo teisingumo ar neteisingumo. Lietuvos apeliacinis teismas patikrina formalius dalykus, dėl kurių komercinio arbitražo sprendimas gali būti pripažintas negaliojančiu, t.y. gali patikrinti šalių veiksnumą, paties arbitražinio susitarimo galiojimą, ar šalims buvo tinkamai pranešta apie arbitražinį nagrinėjimą, ar šalims buvo sudaryta galimybė pateikti savo paaiškinimus, ar komercinio arbitražo sprendimas buvo priimtas dėl tos dalies, kuri ir buvo perduota spręsti arbitraže ir pan. Šių, nors ir galinčių pasirodyti smulkių, aplinkybių nepaisymas gali nulemti netinkamo ir neteisingo sprendimo priėmimą, kuris nebūtų priimtas jei šių taisyklių būtų buvę paisoma. Iš esmės, esant arbitražiniams susitarimui, teismas visiškai atsisako savo kompetencijos spręsti bylą ir gali patikrinti, ar buvo laikomasi visų bylos nagrinėjimo taisyklių. Taigi, jeigu komerciniame arbitraže buvo priimtas Jums nepalankus sprendimas ir tai įvyko dėl proceso taisyklių pažeiidmo – dar ne viskas prarasta. Tokiu atveju galima kreiptis į Lietuvos apeliacinį teismą, su prašymu patikrinti ar buvo laikomasi proceso taisyklių. Teismui konstatavus, kad jų laikomasi nebuvo, byla iš naujo turės būti sprendžiama komerciniame arbitraže, atsižvelgiant į padarytus pažeidimus ir jų nebekartojant.

Dalintis
Naujienlaiškis