Papildomos vairuotojų kasmetinių atostogų dienos

Šiuo metu neegzistuoja viešosios erdvės Lietuvoje, kur vienu, ar kitu rakursu nebūtų analizuojamas nuo 2017-07-01 įsigaliosiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

Tačiau esant tokiam triukšmingam fonui, dažnai neturinčiam jokios realios prasmės, lieka pamirštamos detalės, o kai kurios jų yra pakankamai svarbios.

Be abejonės, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas yra reikšmingas teisės aktas Lietuvos teisinėje sistemoje, bet nereikėtų pamiršti, kad jį lydi (ir dar lydės) visa eilė poįstatyminių teisės aktų, kuriuose mūsų Vyriausybė gali nustatyti ne mažiau praktikoje reikšmingas tvarkas, terminus ir sąvokas.

Vienas tokių teisės aktų – 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (įsigaliojo nuo 2017-07-01).

Šiuo nutarimu yra patvirtintas ir „Papildomų atostogų trukmės, suteikimo sąlygų ir tvarkos aprašas“, kurio 2.3. punktas nustato, kad už ypatingą darbų pobūdį – darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais, – suteikiamos papildomos 2 darbo dienos kasmetinių atostogų.

Pažymėtina, kad iki 2017-07-01 galiojusios, 2003 m. balandžio 22 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 497 patvirtintos „Kasmetinių papildomų atostogų trukmė, suteikimo sąlygos ir tvarkos“ 1.3 punktas reglamentavo, kad papildomos 2 kasmetinių atostogų kalendorinės dienos suteikiamos už ypatingą darbų pobūdį darbuotojams, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu ar yra kilnojamojo pobūdžio, ir dėl to jiems kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.

Šio vieno sakinio pašalinimas iš 2017-07-01 įsigaliojusio Vyriausybės nutarimo keičia situaciją iš esmės, kadangi iki šiol minėtos 2 papildomos kalendorinės dienos buvo suteikiamos tik tiems darbuotojams, kurie vietoje įprastų komandiruotpinigių pasirinkdavo kitą darbo užmokesčio kompensavimo formą – iki 50 procentų mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką, bet ne daugiau kaip finansų ministro patvirtinta komandiruočių į užsienį dienpinigių norma dirbant užsienyje arba ne daugiau kaip tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių norma dirbant Lietuvos Respublikos teritorijoje (2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 116 patvirtintas Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašas).

Atsižvelgiant į šias aplinkybes ir šiuo metu galiojančią 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 2.3 punkto formuluotę, vietos interpretacijoms nelieka.

Dėl šios priežasties, pervežimo paslaugas teikiančios įmonės turi turėti omenyje, kad nuo 2017-07-01, vairuotojai ir kiti darbuotojai, kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus, už kuriuos suteikiamos atostogos) yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais, turės teisę į 2 papildomas darbo dienas kasmetinių atostogų.

Dalintis
Naujienlaiškis