Krovinio svorio patikrinimo klaidos muitinėje – ką tokiais atvejais daryti?

Vykdant pervežimus NVS šalyse, įprasta procedūra tikrinant krovinį muitinėje yra krovinio svorio patikrinimas specialių svarstyklių pagalba ir jo sutikrinimas su dokumentuose esančiu nurodytu krovinio svoriu.

Deja, praktikoje pasitaiko atvejų, kai pasienyje sveriant sąstatą su kroviniu fiksuojamas svorio viršijimas ir tas sąlygoja transporto priemonės nukreipimą į detalų muitinės patikrinimą su viso krovinio iškrovimu.

Nors daugumoje tokių atvejų jokių pažeidimų nenustatoma, tačiau toks detalus krovinio patikrinimas neišvengiamai sąlygoja papildomas laiko bei materialines sąnaudas.

Be to, dėl tokio patikrinimo galimas ir krovinio pristatymo vėlavimas, kas sąlygos sankcijų už pavėlavimą taikymą, arba krovinys gali būti apgadintas ir pan.

Siekiant minimizuoti tokių situacijų riziką ir įgyti galimybę į dėl patikrinimo metu padarytų išlaidų/nuostolių atlyginimą yra rekomenduotina:

  1. Prieš vykdant muitinės patikrinimą, pasverti krovinį, transporto priemonę su kroviniu ir be jo, ir su savimi turėti svorių patikrinimo aktą (-us). Turint tokį svorio patikrinimą, kai kurias muitinės padarytas klaidas galės nustatyti ir vairuotojas, pvz. jei bendrą svorį muitinės pareigūnas matuos svarstyklėmis, kurios skirtos matuoti ašies apkrovą ir pan.
  2. Esant nustatytam svorio perviršiui, reikėtų pateikti rašytinį nesutikimą dėl svorio patikrinimo rezultatų muitinės posto viršininkui ir vadovaujančiai muitinei, nurodant muitininkų padarytas klaidas. Taip pat vertėtų raštu pareikalauti iš muitinės posto viršininko informacijos apie tai, kokiomis svarstyklėmis buvo vykdomas svėrimas ir apie jų paklaidą. Vairuotojui, esančiam muitinės patikrinimo poste, reikėtų pabandyti surasti savo kolegas su analogiškomis problemomis, kadangi yra tikimybė, jog jūsų atvejis nėra vienetinis. Aišku, reikėtų atsižvelgti  į tai, kad į jūsų pastabas gali būti sureaguota negreitai ir tai, kad galite gauti visiškai formalų atsakymą be jokių paaiškinimų. Todėl, jei ilgalaikė prastova niekaip neatitinka jūsų interesų, geriau būtų operatyviai pristatyti krovinį patikrai ir nepamiršti išsaugoti visų dokumentų, pagrindžiančių dėl patikros patirtas išlaidas (sutartį, sąskaitą, mokėjimo dokumentą ir pan.).
  3. Ruošiant skundą dėl neteisėtų muitinės veiksmų, turite teisę kreiptis į muitinę ir/ar muitinės postą (iki ir prieš patikrinimo) su prašymu pateikti išaiškinimą dėl muitinės veiksmų/sprendimo. Pavyzdžiui, jūs galite pasitikslinti, kokiu pagrindu buvo priimtas sprendimas dėl detalaus patikrinimo, kokiomis aplinkybėmis vyko pirminis svėrimas, kokiomis svarstyklėmis jis buvo vykdomas, kada šios svarstyklės buvo tikrintos dėl jų būklės ir pan. Gavus detalų atsakymą, jums bus lengviau įsivertinti skundo dėl muitinės veiksmų perspektyvas ir teisingai suformuluoti savo reikalavimą.
  4. Jeigu po atlikto muitinės patikrinimo nebus nustatyta muitinės taisyklių pažeidimo ir neatitikimų tarp deklaruoto ir nustatyto krovinio svorių, o bendras krovinio ir transporto priemonės svoris (pasvertų atskirai) neatitiks muitinės pirminio svėrimo duomenų – jūs turėsite pakankamą pagrindą apskųsti muitinės veiksmus. Pateikti pareiškimą dėl muitinės veiksmų pripažinimo neteisėtais jūs galėsite aukštesnės instancijos muitinės institucijai, arba teismui ir jeigu skundo nagrinėjimo metu bus nustatytas muitinės atlikto svėrimo procedūros pažeidimas, jūs turėsite teisę reikalauti iš muitinės kompensuoti muitinio patikrinimo išlaidas ir nuostolius. Tokiu būdu,  jūs tiek apginsite savo finansinius interesus, tiek profilaktiškai įtakosite muitinės institucijų darbą.
Dalintis
Naujienlaiškis