Smulkios ir vidutinės įmonės galės gauti kompensaciją teisinėms konsultacijoms

2017 m. rugsėjo 11 d. Ūkio ministerija ir INVEGA paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“.

Priemonė „Verslo konsultantas LT“ sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją. Tai jau yra antrasis šios paramos etapas, kuriam planuojama skirti iki 2 mln. Eur.

Priemonė „Verslo konsultantas LT“ yra skirta smulkioms ir vidutinėms įmonėms (įmonės turinčios iki 250 darbuotojų, įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. Eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. Eurų), kurios galės gauti kompensacijas dėl verslo konsultacijų. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 Eur. Kompensuojama patirtų išlaidų dalis bus nustatoma pagal subjekto veiklos trukmę bei registracijos vietą, tad galima išskirti dvi grupes įmonių, kurioms taikomos skirtingos kompensavimo sąlygos.

Pirmąją grupę sudaro smulkios ir vidutinės įmonės veikiančios iki 1 metų. Kompensacijų dydis priklausys nuo pareiškėjo registracijos vietos. Jei pareiškėjo registracijos vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybių teritorijoje, bus finansuojama 75 proc. konsultacijų išlaidų. Jei pareiškėjo registracijos vieta yra bet kurioje kitoje savivaldybėje, bus finansuojama 85 proc. konsultacijų išlaidų. Galimos konsultacijų temos apima šias temas: verslo planavimas; mokesčiai ir buhalterinė apskaita; parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai; produkto ar paslaugos tobulinimas; pardavimas, rinkodara; sutarčių sudarymas ir valdymas; dokumentų rengimas ir valdymas; personalo valdymas; darbo teisė ir sauga.

Antrąją grupę sudaro smulkios ir vidutinės įmonės veikiančios nuo 1 iki 3 metų. Pareiškėjams registruotiems Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse kompensacijos dydis sieks 65 proc., o registruotiems kitose savivaldybėse bus finansuojama 75 proc. konsultacijų išlaidų. Svarbu paminėti, kad skiriasi šiai įmonių grupei yra numatytos galimos konsultacijų temos. Įmonėms veikiančioms nuo 1 iki 3 metų kompensuojama dalis konsultacijų kainos jei konsultuojamasi šiomis temomis: įmonės strategija; įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas; rinkodara; įmonės įvaizdžio formavimas; įmonės finansų valdymas; pardavimas ir derybos; investicijos ir finansavimo šaltiniai; teisiniai aspektai; projektų valdymas.

Smulkios ir vidutinės įmonės siekiančios pasinaudoti priemone, galės konsultuotis pas bet kurį pasirinktą verslo konsultantą, įtrauktą į Verslo konsultantų tinklą (VKT), tarp kurių yra ir mūsų Advokatų profesinė bendrija. Per šią priemonę galime Jus konsultuoti rengiant įvairias sutartis bei kitus teisinius dokumentus .

Svarbu paminėti ir tai, kad pasibaigus finansuojamo projekto kompensacijos laikotarpiui (vieno projekto kompensacijos laikotarpis yra 6 mėn.), tas pats pareiškėjas gali kreiptis dėl naujo projekto ir naujo kompensacijos laikotarpio. Tokiu atveju būtų sudaroma nauja dotacijos sutartis.

Susiekime ir pasikalbėkime, kaip Jūsų įmonė galėtų pasinaudoti šia priemone bei susilaukti reikiamos teisinės pagalbos.

Dalintis
Naujienlaiškis