Dauguma įmonių savo veikloje naudoja prekių ženklus. Taip įmonės suteikia Savo prekėms ar paslaugoms tam tikrą išskirtinumą ir leidžia vartotojams atskirti savo prekes ar paslaugas nuo kitų panašių ar identiškų prekių ar paslaugų. Todėl akivaizdu, kad įmonės turi saugotis, kad nebūtų užregistruotas ir naudojamas toks pat ar panašus prekės ženklas, kuris galėtų suklaidinti vartotojus dėl prekių paslaugų tiekėjo ir perimti dalį turimos rinkos. Tai ypač aktualu, kadangi Lietuvoje yra taikoma pareikštinė prekės ženklų ekspertizės sistema. Tai reiškia, kad Valstybinis patentų biuras atlikdamas paraiškos registruoti prekės ženklą ekspertizę niekada netikrina ar identiškas ar panašus prekės ženklas jau yra užregistruotas. Kitaip sakant, jei pateiksite paraišką registruoti tokį plačiai žinomą prekės ženklą kaip Coca–Cola, Mercedes ar kt., Valstybinis patentų biuras atlikęs absoliučiųjų reikalavimų prekės ženklui ekspertizę (nustatys ar pasirinktas ženklas gali būti prekės ženklu) bus priverstas registruoti tokį prekės ženklą. Todėl, tokiu būdu gali būti užregistruotas ir Jūsų prekės ženklui identiškas ar labai panašus prekės ženklas. Valstybiniam patentų biurui priėmus sprendimą registruoti prekės ženklą, yra suteikiamas 3 mėnesių terminas, per kurį visi kiti asmenys gali pateikti protestą, dėl tokio prekės ženklo registravimo ir taip užginčyti jo registraciją. Protesto teikimo atveju, prekės ženklas gali būti pripažintas negaliojančiu šiais atvejais:

  • ginčijamas prekės ženklas yra tapatus įregistruotam ar anksčiau pareikštam registruoti ženklui tapačioms prekėms ir/ar paslaugoms;
  • ginčijamas prekės ženklas yra tapatus įregistruotam ar anksčiau pareikštam registruoti ženklui tapačioms ar panašioms prekėms ir (ar) paslaugoms arba klaidinamai į jį panašus ir dėl to yra galimybė suklaidinti visuomenę, įskaitant ir klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu;
  • ginčijamas prekės ženklas yra tapatus Lietuvoje pripažintam plačiai žinomu prekės ženklui arba yra klaidinamai į jį panašus;
  • ginčijamas prekės ženklas yra tapatus arba klaidinimai panašus į juridinio asmens pavadinimą;
  • ginčijamas prekės ženklas yra tapatus Bendrijos prekės ženklui arba yra klaidinančiai į jį panašus ir kitais atvejais ir kitais, daug rečiau pasitaikančiais atvejais.