Artėjantys pakeitimai dienpinigių komandiruotiems darbuotojams mokėjime

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja pakeitimai dėl dienpinigių mokėjimo komandiruotiems darbuotojams – Vyriausybė 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 pakeitė savo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą.

Pakeitimų esmę galima trumpai apibūdinti kaip nuo 2017 m. liepos 1 d. atsiradusios anarchijos šioje srityje mažinimą bei maksimalių dienpinigių sumų padidinimą. Padaryti šie esminiai pakeitimai:

  1. Padidinti maksimalūs dienpinigių dydžiai, kurie tuo pat metu yra ir įprastiniai dienpinigiai, kai nesusitariama kitaip, pavyzdžiui: Jungtinėje Karalystėje dienpinigių dienos norma didėja nuo 61 EUR iki 67 EUR, Rusijos Federacijoje nuo 41-44 EUR iki 60 EUR ir t.t.;
  2. Komandiruočių Lietuvos teritorijoje atvejais dydis nustatytas bendrame maksimalių dienpinigių sąraše ir sudarys 15 EUR (palyginus su esamais 5,7 EUR) nesiejant dydžio su jokiais kitais rodikliais;
  3. Grąžinti iki 2017 m. liepos 1 d. buvę minimalūs dienpinigių dydžiai, jie sudarys 50 proc. maksimalių dydžių, t. y. šalims nuo 2018 m. liepos 1 d. nebebus leidžiama susitarti dėl mažesnių kaip 50 proc. nustatyto dydžio dienpinigių;
  4. Nebelieka galimybės nesant atskiro susitarimo mažinti dienpinigių dydį grįžimo iš komandiruotės dieną;
  5. Nebelieka galimybės nesant atskiro susitarimo mažinti dienpinigių dydį vienos dienos komandiruotėse, kai išvykstama ir parvykstama tą pačią dieną tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse.

Keisti esamų darbo ar kolektyvinių sutarčių dėl to nereikia, tiesiog skaičiuojant dienpinigius taikyti teisės aktų nustatytą minimumą.

Atkreiptinas dėmesys, kad sąlyga dėl dienpinigių apmokestinimo, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,3, niekur nedingo, ji tebėra Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo 2.5 p. Iš Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo ši sąlyga buvo pašalinta tik dėl techninių priežasčių – šis aprašas tiesiog nereguliuoja mokestinių dienpinigių aspektų.

Dalintis
Naujienlaiškis