Su COVID-19 susiję nemokumo įstatymo pakeitimai Lietuvoje

2020 m. balandžio 25 d. Lietuvoje įsigaliojo Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas (toliau – COVID-19 įstatymas). Jame numatyti įvairūs pakeitimai taikomi juridiniams asmenims, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais ir (ar) tapo nemokiais dėl COVID-19 plitimo pasaulyje po karantino paskelbimo Lietuvoje 2020 m. kovo 16 d.

Juridinio asmens bankroto proceso iniciavimas karantino laikotarpiu (ir po jo)

Vadovo pareiga inicijuoti nemokumo procesą:

  • COVID-19 įstatyme numatyta, jog jei prieš tai buvo išsiųstas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – Nemokumo įstatymas) numatytas pranešimas kreditoriams, juridinio asmens vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto (ar restruktūrizavimo) bylos iškėlimo yra netaikoma karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo.
  • Žinotina, jog pagal Nemokumo įstatymą vadovas turi raštu kreiptis į kreditorius ir pasiūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti (siūlyti atidėti prievolės įvykdymo terminus, panaikinti tam tikrą prievolę ar šią pakeisti kita ir pan.). Šiame pranešime kreditoriams turi būti numatytas ne trumpesnis kaip 15 dienų terminas sprendimui dėl šio susitarimo priimti. COVID-19 įstatyme numatyta, jog karantino laikotarpiui ir 3 mėnesius po jo atšaukimo taip pat sustabdomas ir šio, ne trumpesnio kaip 15 dienų, termino skaičiavimas.
  • COVID-19 įstatyme numatyta, jog, atsižvelgiant į ekonominę situaciją ir kitus veiksnius, Vyriausybei taip pat suteikiama teisė pratęsti aukščiau nurodytus terminus, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Kreditorių teisė inicijuoti nemokumo procesą:

  • Nemokumo įstatyme numatyta, jog kreditoriai taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo juridiniam asmeniui, jeigu jie skolininkui išsiuntė pranešimą, kuriame buvo nustatę ne trumpesnį kaip 15 dienų terminą prievolėms, kurių įvykdymo terminas suėjęs, įvykdyti arba sudaryti minėtą susitarimą dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti, arba priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.
  • COVID-19 įstatyme įtvirtinta, jog šio, ne trumpesnio kaip 15 dienų, termino skaičiavimas taip pat sustabdomas karantino laikotarpiui. Taigi, karantino laikotarpiu bus laikoma, kad šis kreditorių nustatytas terminas nėra pasibaigęs ir teismai nepradės bankroto bylų.

Restruktūrizavimo bylos nutraukimas

  • Teismas nutraukia restruktūrizavimo bylą Nemokumo įstatymo 114 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais. COVID-19 įstatymo taikymo kontekste paminėtini du iš jų – kai yra netinkamai vykdomas (arba apskritai nevykdomas) restruktūrizavimo planas ir kai juridinis asmuo nemoka visų ar dalies mokesčių. Esant šiems pagrindams teismas įprastai nutraukia bylą, jei šios aplinkybės tęsiasi ne trumpiau kaip 3 mėnesius.
  • Karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo šio atšaukimo teismai negalės nutraukti restruktūrizavimo bylos nei vienu iš aukščiau minėtų pagrindų dėl COVID-19 įstatyme įtvirtintų pakeitimų.
  • COVID-19 įstatyme taip pat numatyta, jog, atsižvelgiant į ekonominę situaciją, Vyriausybei suteikiama teisė pratęsti ir šį terminą (karantino laikotarpio ir 3 mėnesius po jo), bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.
Dalintis
Naujienlaiškis