Nuo lapkričio 1 d. įsigalioja nauji Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai

Primename, kad nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimai. Pakeitimai yra dvejopi.

Pirma, įsigalioja reikalavimas kiekvieną supakuotą parduoti skirtą alkoholinio gėrimo vienetą paženklinti įspėjamaisiais grafiniais ženklais apie alkoholio žalą nėščioms moterims. Konkrečius reikalavimus ženklinimui galite rasti čia.

Alkoholiniai gėrimai, neatitinkantys ženklinimo reikalavimų, gali būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos, jei jie rinkai buvo patiekti iki 2016 m. lapkričio 1 d. Tačiau, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 2016 m. spalio 27 d. parengė ženklinimo taisyklių pakeitimą, remiantis kuriuo alkoholiniai gėrimai, neatitinkantys ženklinimo reikalavimų, galės būti parduodami tol, kol baigsis jų atsargos, bet ne ilgiau kaip iki 2017 m. gegužės 1 dienos.

Antra, įsigalioja nauji draudimai juridiniams asmenims, konkrečiai:

1) draudžiama pateikusiems kuponus taikyti fiksuotas nuolaidas alkoholiniams gėrimams arba laikyti šiuos kuponus kitokiomis dalinio arba viso mokėjimo priemonėmis.

Ankstesnė įstatymo redakcija draudė nuolaidų taikymą tik tais atvejais, kai kuponai buvo išspausdinti visuomenės informavimo priemonėse. Esama draudimo redakcija nedaro jokių išimčių. Dėl tos priežasties į draudimo apimtį patenka draudimas bet kokia forma taikyti nuolaidas lojalumo kortelių turėtojams įsigyjant alkoholinius gėrimus.

2) draudžiama organizuoti žaidimus, akcijas, konkursus ar loterijas, kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėrimus.

Ankstesnė draudimo redakcija ribojimus siejo tik su konkursais ir tik mažmeninėje prekyboje. Esama redakcija nediferencijuoja subjektų, kuriems taikomas ribojimas. Taip pat detalizuotas/praplėstas ribojamų veiksmų sąrašas. Pažymėtina, kad šis ribojimas apima ir lojalumo taškų kaupimą, perkant alkoholinius gėrimus, net jei tais lojalumo taškais apmokama ne už alkoholinius gėrimus.

3) draudžiama sudaryti galimybę pirkėjui iš karto ir (ar) per tam tikrą terminą arba įvykdžius tam tikras sąlygas po alkoholinio gėrimo pirkimo laimėti prizą, gauti dovanų ar priedą prie alkoholinių gėrimų.

Pažymėtina, kad šis ribojimas nedraudžia parduoti alkoholinių gėrimų rinkiniuose, pavyzdžiui, su taurėmis, jei šios taurės ar kitas priedas turi savo kainą rinkinyje. Kitaip tariant, jeigu rinkinio standartinė kaina (ne akcijos metu) bus lygi tokio paties gėrimo kainai be priedų arba kainų skirtumas bus mažesnis nei priedo savikaina, tokio rinkinio pardavimas gali būti laikomas pažeidžiančiu šį ribojimą.

4) skelbti apie alkoholinių gėrimų kainų sumažinimą.

Šis draudimas yra absoliutus, jam netaikomos jokios išimtys nei vietos (prekybos vietoje, laikraštyje, skrajutėje ir t.t.) nei laiko atžvilgiu. Skelbimu apie kainų sumažinimą bus laikomas bet koks kainos vaizdinis išskyrimas (spalva, šriftas, dydis). Šis ribojimas taip pat reiškia, jog negalimi jokie apibūdinimai, atspindintys kainos palankumą, pavyzdžiui, „gera kaina“, „X mėnesio kaina“, „geras pasirinkimas“ ir pan.

Pažymėtina, kad Seime buvo svarstomos šios ribojimo alternatyvos, remiantis kuriomis, ribojimą buvo siūloma susieti tik su informacijos skelbimu gėrimų prekybos vietose arba masinio informavimo priemonėse ir lauko reklamoje. Tačiau nei vienai iš šių alternatyvų, kurios būtų sumažinę draudimo ribojantį poveikį, nebuvo pritarta, kas patvirtina ribojimo absoliutumą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, atsižvelgdamas į naujai įsigaliojančius pakeitimus, yra parengęs aktualiausių klausimų klausimyną. Jame departamentas išsėsto savo poziciją, kaip bus vertinama pakeitimų apimtis įvairiais aspektais. Šį klausimyną galite rasti čia.

Dalintis
Naujienlaiškis