2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino priemonės „subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimosi tvarkos aprašą, pagal kurią, į subsidijas gali pretenduoti įmonės, turinčios nuo 1 iki 9 darbuotojų. Viso šiai priemonei įgyvendinti skirtą 100 mln. eurų. Pagal šią priemonę teikiama finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

Kokius reikalavimus turi atitikti įmonė, siekianti gauti šią subsidiją?

Įmonės, siekiančios gauti subsidiją pagal šią priemonę, turi atitikti visus šiuos kriterijus:

  1. 2020 m. gegužės 1 d. įmonėje dirbo nuo 1 iki 9 darbuotojų;
  2. įmonė yra įtraukta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sudarytus nukentėjusių nuo COVID-19 įmonių sąrašus;
  3. įmonė yra sumokėjusi visą gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) sumą už 2019 metus;
  4. įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama.

Kokio dydžio subsidijos bus išmokamos?

Subsidijų dydis bus apskaičiuojamas pagal įmonės 2019 m. sumokėtą GPM sumą:

  • jei įmonės sumokėtas GPM 2019 m. yra iki 1 000 eurų – bus skiriama 500 eurų dydžio subsidija;
  • jei įmonės sumokėtas GPM 2019 m. yra nuo 1 000 iki 2 000 eurų – bus skiriama 1 000 eurų dydžio subsidija;
  • jei įmonės sumokėtas GPM 2019 m. yra didesnis nei 2 000 eurų – bus skiriama pusę pareiškėjo per 2019 m. sumokėto GPM.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad vienai įmonei suteiktos pagalbos suma, įskaitant ir kitas priemones, neturi viršyti 200 000 eurų per pastaruosius trejus finansinius metus. Pažymėtina, kad šios lubos kai kuriems sektoriams yra mažesnės:

  • įmonei vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, suma neturi viršyti 100 000 eurų;
  • žemės ūkio sektoriaus įmonei – 20 000 eurų;
  • žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonei – 30 000 eurų.

Paraiškos teikimas

Reikalavimus atitinkančios įmonės gaus kvietimą paraiškos patiekimui per savo „Mano VMI“ paskyrą. Kvietime bus pateikta nuoroda į subsidijos paraiškos formą bei nurodyta, kur pateikti paraišką subsidijai gauti.

Paraiška turėtų būti pateikta iki tol, kol bus paskirstyta visa skiriama 100 000 000 eurų suma, tačiau ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 1 d.

Skelbiama, kad subsidija turėtų būti išmokėta įmonei per 3 darbo dienas.