Nelegalūs imigrantai kroviniuose į Jungtinę Karalystę – opėjanti problema

Vežančios krovinius į Jungtinę Karalystę transporto įmonės nuolatos susiduria su papildoma rizika pervežant krovinius į šią šalį – Jungtinės Karalystės pareigūnų atlikto krovinio patikrinimo metu dažnai randama „nelegalų“.

Deja, paskutiniu metu negelbsti ir sprendimas pasiekti JK teritoriją iš Belgijos, ar Nyderlandų uostų, kadangi nelegalių imigrantų problema aštrėja šiose valstybėse.

Finansinės pasekmės už aptiktus nelegalius imigrantus vežėjams yra pakankamai skaudžios:

  • skiriama bauda įmonei (iki 2000,00 GBP už vieną „nelegalą“).
  • skiriama bauda vairuotojui. Tačiau už šią baudą įmonė yra solidariai atsakinga, t.y. jei jos nesumokės vairuotojas – baudos bus reikalaujama iš įmonės.
  • transporto priemonės konfiskavimas (iki baudos sumokėjimo).
  • transporto priemonių/krovinio saugojimo išlaidos
  • galimas krovinio praradimas ir su tuo susiję nuostoliai.

Atsižvelgiant į taip vadinamą „BREXIT“, galima pagrįstai teigti, kad griežtės tiek sienų kontrolė, tiek taikomos sankcijos.

Kadangi fiksuojamų pažeidimų mąstai yra dideli ir nelegalų aptikimo atvejų skaičius nuolat didėja, JK atsakinga tarnyba (UK „Border force“) yra suinteresuota kuo greitesniu bylų išnagrinėjimu, todėl atliekant tinkamus veiksmus vežėjas gali sumažinti paskirtas nuobaudas, arba netgi iš viso jų išvengti.

Pagrindiniai veiksmai, kurių turi būti imtasi:

  1. Prevencinės priemonės (įmonės vidaus dokumentų parengimas, darbuotojų atsakomybės apibrėžimas, siuntėjo atsakomybės apibrėžimas sutartyje, techninės priemonės ir pan.).
  2. Dalyvavimas akreditacijos sistemoje – taip vadinamoje „Civil penalty accreditation scheme“.
  3. Gavus nuobaudą, tinkamai ir laiku parengti paaiškinimą UK „Border force“ ir taip susimažinti paskirtą nuobaudą, arba jos išvengti.

Jei visgi nepavyksta išvengti/susimažinti paskirtos nuobaudos, kuri atskirais atvejais gali siekti ir 12.000,00 GBP (pvz. aptikus transporte kelių asmenų šeimą), galima paskirtą nuobaudą ginčyti pateikiant skundą pačiai „Border force“ (vyresniajam jos tarnautojui).

Gavus netenkinantį sprendimą – yra galimybė teikti skundą Apygardos teismui („County court“).

Skundžiant paskirtas nuobaudas statistiškai didelė dalis (nuo 60 iki 80 procentų) jų yra sumažinama.

Galų gale, jeigu vairuotojas nesusimoka jam paskirtos nuobaudos ir tokia finansinė našta perkeliama įmonei, visada yra galimybė tokius nuostolius išsiieškoti iš pastarojo remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis bei visiškos materialinės atsakomybės sutarties pagrindu.

Apibendrinant galima tvirtinti, kad dėl susiklosčiusios geopolitinės situacijos bei ekonominių problemų, nelegalių imigrantų, patenkančių į transporto priemones, problema artimiausiu metu taps dar aktualesnė ir transporto įmonės turėtų tam ruoštis tiek prevenciškai, tiek esant paskirtai nuobaudai imtis visų įmanomų veiksmų nuostolių mažinimui.

Dalintis
Naujienlaiškis