Dauguma įmonių savo veikloje naudoja vienokius ar kitokius prekių ženklus. Prekės ženklas leidžia vartotojams atskirti, konkretaus gamintojo ar tiekėjo prekes ar paslaugas. Prekės ženklas gali būti apsaugomas tik registracijos būdu. Prekės ženklo registracija apsaugo jo savininką nuo neteisėto jo naudojimo. Antai, jeigu asmuo naudos prekės ženklą jo neįregistravęs, o kitas asmuo tokį ženklą užregistruos, paprastai teisėtu prekės ženklo turėtoju bus pripažįstamas pastarasis, nors ir vėliau pradėjęs naudoti, bet įregistravęs prekės ženklą, asmuo. Todėl, nors ir prekės ženklo registravimas nėra privalomas, siekiant užtikrinti savo išimtines teises į prekės ženklą, patariame savo prekės ženklą užregistruoti. Registruojant prekės ženklą svarbu tinkamai nurodyti kokioms prekėms ir paslaugoms žymėti yra skirtas prekės ženklas, kadangi prekės ženklui suteikiama apsauga tik pasirinktos kategorijoms prekėms ir paslaugoms žymėti. Renkantis kokioms prekėms ir paslaugoms žymėti yra skirtas prekės ženklas yra naudojamasi Nicos klasifikacija, kurią galima peržiūrėti Valstybinio patentų biuro puslapyje. Prekės ženklas gali būti saugomas konkrečioms prekėms ar paslaugoms, arba visai klasei. Žvelgiant į įmonės perspektyvas, patariame apsaugos siekti visai klasei, kadangi tai papildomai nieko nekainuoja. Taip pat, galima pažymėti, kad prekės ženklas yra skirtas saugoti kelių klasių prekes ar paslaugas, tačiau už kiekvieną papildomą klasę reikia mokėti papildomai .