Darbo tarybų steigimas įsigaliojus naujajam darbo kodeksui

Viešoje erdvėje sklando daugybė gandų dėl tariamos darbdavio prievolės įsigaliojus naujam Darbo kodeksui steigti darbo tarybas. Paaiškiname, kad nėra darbdavio pareigos įsteigti darbo tarybą, yra tik pareiga, iki 2017 m. gruodžio 31 d., tam tikru būdu pasiūlyti darbuotojams tokią darbo tarybą steigti.

Darbdavio pareigos dėl darbo tarybų rinkimų inicijavimo atsiranda tik tada, kai įmonėje yra 20 ir daugiau darbuotojų bei nėra veikiančios profesinės sąjungos, ir apsiriboja šiais veiksmais:

  1. Priimti įsakymą dėl darbo tarybos rinkimų komisijos iš 3 narių sudarymo bei pavedimo jai organizuoti darbo tarybos rinkimus;
  2. Parengti Darbo tarybos rinkimų komisijos protokolą, kuriuo paskelbiama kandidatų į darbo tarybą registracija ir nustatomas terminas kandidatams pateikti. Tokį protokolą arba jo pagrindu sudarytą paprastą skelbimą reikia išplatinti darbuotojams įmonėje įprastu būdu, pavyzdžiui, e-paštu. Minimalus būtinas rinkimams kandidatų skaičius priklauso nuo darbuotojų skaičiaus įmonėje: iki 100 darbuotojų – 4 kandidatai; iki 300 darbuotojų – 6 kandidatai; iki 500 darbuotojų – 8 kandidatai; iki 700 darbuotojų – 10 kandidatų; virš 700 – 12 kandidatų. Darbdavys neturi teisės versti darbuotojų kandidatuoti ar nekandidatuoti darbo tarybos rinkimuose.
  3.  Jei reikiamas minimalus kandidatų kiekis neatsiranda per Darbo tarybos rinkimų komisijos nustatytą terminą, parengti Darbo tarybos rinkimų komisijos protokolą, kuriuo pratęsiamas terminas kandidatams pateikti. Tokį protokolą arba jo pagrindu sudarytą paprastą skelbimą reikia išplatinti darbuotojams įmonėje įprastu būdu, pavyzdžiui, e-paštu.
  4. Jei reikiamas minimalus kandidatų kiekis neatsiranda per Darbo tarybos rinkimų komisijos nustatytą papildomą terminą, parengti Darbo tarybos rinkimų komisijos protokolą, kuriuo konstatuojama, kad darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais ir nustatoma, kad sekantys rinkimai bus organizuojami tik esant ne mažiau kaip 10 darbuotojų iniciatyvai ir ne anksčiau nei už pusės metų. Tokį protokolą arba jo pagrindu sudarytą paprastą skelbimą reikia išplatinti darbuotojams įmonėje įprastu būdu, pavyzdžiui, e-paštu.

Įstatymas nenumato konkrečių ar minimalių terminų kandidatų pateikimui. Rekomenduotumėme taikyti vienos dviejų savaičių terminus.

Atsiradus reikiamam kiekiui kandidatų, darbdavys priima įsakymą pakeisti darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtį esamus narius pakeičiant kandidatais ir paveda jiems savarankiškai organizuoti rinkimus. Įstatymas nenumato darbdavio pareigos teikti rinkimų komisijai kokią nors pagalbą, išskyrus grynai techninio pobūdžio paslaugas (dokumentų išspausdinimą, išsiuntimą ir pan.).

Darbo tarybų paketą, kuriuo pilnai įgyvendinama naujojo Darbo kodekso pareiga darbdaviams inicijuoti Darbo tarybų rinkimus iki 2017 m. gruodžio 31 d., galite įsigyti pasinaudoję mūsų inovatyviu įrankiu LegalDrive, paspaudę ant šios nuorodos. Mūsų siūlomas paketas apima abu galimus scenarijus, t.y. tiek jeigu bendrovėje atsiranda pakankamai kandidatų į darbo tarybą, tiek jeigu jų neatsiranda.

Dalintis
Naujienlaiškis