Dokumentų apostilizavimas

Kartais prireikia Lietuvos Respublikos institucijų išduotus dokumentus pateikti užsienio valstybėse, tuomet susiduriama su dokumentų legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille). Apostille – tai pažyma, kuria žymimi oficialūs dokumentai taip, kad jie būtų pripažinti užsienio valstybėje.

1961 m. buvo priimta tarptautinė Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Prie šios konvencijos prisijungusios šalys pripažįsta Apostille, t.y.  Konvencijos narėse išduoti oficialūs dokumentai yra tvirtinami pažyma Apostille.

Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille  – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma Apostille.

Dokumentų tvirtinimą pažyma Apostille atlieka Lietuvos Respublikos notarai, anksčiau tai atlikdavo Užsienio reikalų ministerija. Dokumentus užsienio valstybėje pažyma Apostille patvirtinti gali Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.

Pažyma Apostille gali būti tvirtinami ne bet kokie dokumentai, o tik šie oficialūs dokumentai:

  • išduoti valstybės ir savivaldybės institucijų ar pareigūnų, taip pat išduoti prokuroro, teismo pareigūno arba teismo sprendimus vykdančio asmens;
  • administraciniai dokumentai;
  • notariniai aktai;
  • fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai;
  • notariniai oficialių dokumentų nuorašai.

Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai, kurie pateikiami legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille), turi būti pasirašyti kompetentingo pareigūno ir patvirtinti dokumentą išdavusios valstybės institucijos antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.

Lygiai taip pat, kai Lietuvoje prisireikia oficialaus užsienio valstybės, esančios Hagos konvencijos nare, institucijos išduoto dokumento, jie taip pat turi būti patvirtinti pažyma Apostille. Juos patvirtinus, dokumentai galioja Lietuvos Respublikoje be jokio kito Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos arba diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos patvirtinimo.

Dalintis
Naujienlaiškis