Eurazijos Ekonominės sąjungos muitinės kodeksas

Įmonėms, vykdančioms pervežimus Rytų kryptimi yra pakankamai aktualus nuo 2017-07-01 (planuojama įsigaliojimo data) pradedamas taikyti Eurazijos Ekonominės sąjungos muitinės kodeksas (toliau – EES MK).

Šiuo metu galiojančiame Muitų Sąjungos muitinės kodekse yra numatyta pakankamai daug trukdžių, vykdant išmuitinimo procedūras, todėl tikimasi, kad EES MK veikimas panaikins eilę barjerų, supaprastins muitinės procedūrų atlikimo tvarką ir sutrumpins jų atlikimo laiką.

Galima būtų išskirti kelias pagrindines EES MK įvedamas naujoves:

  • Išplečiamas duomenų, kurie turi būti įrašomi į muitinės deklaraciją, sąrašas. Įsigaliojus EES MK, muitinės deklaracijoje turės būti nurodomi duomenys apie vėžėją, krovinio pirkėją bei pardavėją, prekės ženklą, prekių kainą bei atskiro prekės vieneto netto svorį/kainą.
  • Sutrumpinami deklaracijos registravimo (atsisakymo registruoti) terminai – registracija (jos atsisakymas) turės būti atlikta ne vėliau kaip per 1 darbo valandą nuo deklaracijos pateikimo momento.
  • Įtvirtinamas elektroninio deklaravimo muitinėje prioritetas, kartu įtvirtinant rašytinio deklaravimo galimybę išskirtiniais atvejais. Taip pat įteisinamas „vieno langelio“ principas.
  • Įvedamas automatizuotas prekių išleidimas atsižvelgiant į pareikštą procedūrą be muitinės pareigūno dalyvavimo. Prekių išleidimas turės būti įvykdytas per 4 valandas nuo muitinės deklaracijos įregistravimo ir tik išimtiniais atvejais šis terminas galės būti pratęstas.
  • Pakeista išankstinio deklaravimo muitinei tvarka. Deklaraciją bus galima pateikti ne tik iki prekių įvežimo į EES muitinės teritoriją, bet ir iki prekių pristatymo į muitinės įstaigos nustatytą paskirties vietą. Reikės informuoti muitinės instituciją apie prekių pristatymą deklaracijoje nurodytoje muitinės kontrolės zonoje. EES MK taip pat yra nustatyti papildomi pagrindai taikytini atsisakant išleisti prekes, kurioms buvo taikyta išankstine deklaravimo muitinėje tvarka (pvz. teisinio reguliavimo pasikeitimas, Eurazijos ekonominės komisijos aktų, kuriais keičiami muitų mokesčiai, mokesčių tarifai įsigaliojimas, vidaus rinkos apsaugos priemonių įvedimas ir pan.).
  • Leidžiamas muitinės deklaracijos pateikimas be papildomų, ją pagrindžiančių, dokumentų pateikimo.

Tam tikrais atvejais iki prekių išleidimo deklarantas turės teisę pateikti muitinei tik muitinės deklaraciją. Jos pateikimo momentu deklarantas turi turėti dokumentus, pagrindžiančius deklaracijoje nurodytus duomenis, išskyrus dokumentus, įrodančius apribojimų ir draudimų laikymąsi.

Kartu su deklaracija prekėms turės būti pateikiama dokumentai pagrindžiantys prekių kilmę, jei tokiai prekių rūšiai jis yra privalomas, bei dokumentai, pagrindžiantys asmens, pateikiančio prekių deklaraciją, įgaliojimus.

Keičiama Įgaliotų ekonominių operacijų vykdytojų (toliau – ĮEOV) institucijos veikla ir įvedami anksčiau netaikytini specialūs procedūrų supaprastinimo būdai – muitinės operacijų prioritetinis atlikimas, muitinės tranzitas be užtikrinimo, prioritetinis dalyvavimas muitinės įstaigų vykdomuose pilotiniuose projektuose, muitinės kontrolės (apžiūros, patikrinimo) vykdymas prioriteto tvarka.

Preliminariu vertinimu, aptarti pakeitimai ženkliai paspartins muitinės procedūras bei palengvins prekių judėjimą Eurazijos ekonominėje erdvėje. Belieka tik tikėtis, kad EES MK įsigaliojimo neužvilkins valstybių, ar atskirų jos vadovų, politiniai sprendimai.

Dalintis
Naujienlaiškis