Bendrovės įstatų keitimas konvertuojant įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės išraišką iš litų į eurus

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Bendrovės turi pakeisti ir pateikti Registrų centrui registruoti savo įstatus, kuriuose nurodytas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais. Pakeisti Bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Yra du būdai, kaip galima pasikeisti Bendrovės įstatus:

  1. Neelektroniniu būdu, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje teikiant notaro patvirtintus pakeistus įstatus;
  2. Elektroniniu būdu, pasikeičiant įstatus Registrų centro savitarnos sistemoje.

Norint konvertuoti Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijų nominalios vertės išraišką iš litų į eurus Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, t.y. ne elektroniniu būdu, reikia turėti pakeistus Bendrovės įstatus (2 egz.), visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą (arba vienintelio akcininko sprendimą jei Bendrovėje yra vienas akcininkas) ir užpildytą JAR-1 formą su tvirtinamuoju notaro įrašu.

Keičiant Bendrovės įstatus elektroniniu būdu per klientų savitarnos sistemą privaloma pateikti tik visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą arba vienintelio akcininko sprendimą pakeisti įstatus. Šį dokumentą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu, būtina įkelti PDF formatu. Pati Registrų centro savitarnos sistema automatiškai sugeneruos LR ūkio ministro įsakymu patvirtintų pavyzdinių įstatų kopija ir JAR-1-E formą, kurias taip pat reikės pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Konvertuojant Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės išraišką iš litų į eurus, svarbu atkreipti dėmesį, ar Bendrovės įstatai yra parengti pagal LR ūkio ministro įsakymu patvirtintus pavyzdinius įstatus, ar Bendrovės įstatai yra specifiniai.

Konvertuojant Bendrovės įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės išraišką iš litų į eurus neišvengiamai yra keičiami įstatai. Priklausomai nuo Bendrovės turimų įstatų, tai galima padaryti keleta būdų:

  1. Keičiant įstatus iš LR ūkio ministro įsakymu patvirtintų pavyzdinių įstatų į LR ūkio ministro įsakymu patvirtintus  pavyzdinius įstatus;
  2. Keičiant įstatus iš LR ūkio ministro įsakymu patvirtintų pavyzdinių įstatų į specifinius įstatus;
  3. Keičiant įstatus iš specifinių į LR ūkio ministro įsakymu patvirtintus pavyzdinius įstatus;
  4. Keičiant įstatus iš specifinių į specifinius.

LR ūkio ministro įsakymu patvirtintuose įstatuose yra pateikimos standartinės sąlygos, o įmonės valdymas nesiskiria nuo LR akcinių bendrovių įstatyme nustatytojo. Bendrovės įstatuose galima numatyti kitokią Bendrovės valdymo tvarką, nei numatyta LR akcinių bendrovių įstatyme. Tokiu atveju įstatai yra laikomi specifiniais.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog Bendrovė, norinti paikeisti įstatus, jei joje yra daugiau kaip vienas akcininkas, turi būti pateikusi informaciją apie savo akcininkus JADIS (Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai). Tai padaryti gali Bendrovės vadovas, suformuotą akcininkų sąrašą pasirašęs kvalifikuotu elektroniniu parašu, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos.

Keičiant įstatus naujają jų redakciją pasitvirtinant notarų biure, bendrovė gali išlaikyti savo specifinius įstatus (bet neprivalo), tačiau, tokio keitimo minusas – notarinis įstatų tvirtinimas yra brangus, kadangi mokama ne tik už notaro paslaugas, bet ir pilna kaina už pakeistų įstatų registravimą Registrų centre.

Keičiant įstatus Registrų centro klientų savitarnos sistemoje, t.y. notarui netvirtinant naujos įstatų redakcijos yra pigiau, nes įstatų pakeitimų nereikia tvirtinti notarų biure, mokestis už pakeistų įstatų registravimą yra nedidelis. Tokio keitimo minusas – Bendrovė turi patvirtinti visiškai naujos redakcijos įstatus, kurie turi atitikti LR ūkio ministro įsakymu patvirtintus uždarųjų akcinių bendrovių pavyzdinius įstatus, t.y., jeigu bendrovės įstatai turi specifinių nuostatų, jų po keitimo nebeliktų.

Esame pasiruošę Jums padėti atliekant šiuos privalomus įstatų pakeitimus. Persiųskite mums skenuotą įstatų kopiją adresu ruta.karpaviciute@linden.lt arba susisiekite telefonu, nr. 860184290 ir mes nemokamai įvertinsime kuri procedūra jūsų įstatų keitimo atveju yra parankiausia bei pateiksime reikiamų atsiųsti dokumentų sąrašą.

Kainos:

– Įstatų keitimo kaina tvirtinant įstatus notarų biure – 275 EUR + PVM;

– Įstatų keitimo kaina įstatus keičiant elektroniniu būdu – 95 EUR + PVM;

– jei reikia pateikti akcininkų sąrašą JADIS sistemoje papildomai mokamas 20 EUR + PVM mokestis;

– jei užsakoma popierinė įstatų versija papildomai mokamas 10 EUR + PVM mokestis.

Kainos pateiktos įskaitant visus notaro ir Registrų centro mokesčius.

Dalintis
Naujienlaiškis