Europinis sąskaitų blokavimas – lengvesnė skolų išieškojimo iš ES valstybėse esančių skolininkų procedūra

Pernai įsigaliojo supaprastinta procedūra, leidžianti išieškoti skolas iš asmenų, gyvenančių ar turinčių lėšų kitose Europos Sąjungos valstybėse. Ši procedūra leidžia areštuoti skolininkų kitose šalyse turimas banko sąskaitas nesikreipiant į užsienio teismus.

Blokavimo įsakymas išduodamas komercinėse ir civilinėse bylose, kai blokuotinos banko sąskaitos yra vienoje ES valstybėje narėje, o teismas arba kreditoriaus buveinė – kitoje. Pavyzdžiui, Lietuvos teismams nagrinėjant ginčą tarp dviejų Lietuvoje įsiteigusių įmonių, ieškovas galės kreiptis į teismą ir prašyti blokuoti, tarkime, Vokietijos banko sąskaitoje atsakovo laikomas lėšas. Dėl blokavimo įsakymo išdavimo kreditorius gali kreiptis į teismą bet kuriame etape –  tiek prieš prasidedant teismo procesui, tiek bet kuriuo tokio teismo proceso etapu, tiek jau ir turėdamas jam palankų vykdytiną teismo sprendimą.

 

Norint gauti blokavimo įsakymą reikia užpildyti standartizuotą prašymo formą. Kreditorius turi pagrįsti, kad jo reikalavimui skubiai reikalinga teisminė apsauga, nes egzistuoja reali rizika, jog be šio įsakymo bus trukdoma arba bus gerokai sunkiau vėliau įvykdyti kreditoriaus reikalavimą.  Jeigu  byla nėra išspręsta, kreditorius papildomai turi įrodyti reikalavimo preliminarų pagrįstumą. Be to, iš kreditoriaus gali būti pareikalauta ES reglamente neapibrėžto dydžio garantijos skolininko interesų apsaugai. Konkretų garantijos dydį nustatys įsakymą išduodantis teismas.

Jeigu teismo sprendimas jau yra vykdytinas, kreditorius blokavimo įsakymo gali prašyti ir neturėdamas informacijos, apie skolininko banko sąskaitą, tačiau manydamas, kad skolininko sąskaita yra konkrečioje valstybėje narėje. Jeigu teismo sprendimas dar nėra vykdytinas, prašymą gauti informaciją galima teikti tik, jei tenkinamos papildomos sąlygos.

Išduodamas įsakymą teismas skolininko neišklauso. Teismui priėmus įsakymą, šis bus pripažįstamas ir vykdomas kitose ES valstybėse narėse be jokių pripažinimo ar vykdymo formalumų. Todėl turėdamas blokavimo įsakymą, kreditorius turi tiesiog kreiptis į valstybės, kurioje yra bankas, atitinkamą instituciją, kad ši pradėtų įsakymą vykdyti. Kiekvienoje ES valstybėje blokavimo įsakymas bus vykdomas pagal nacionalinę teisę.

Skolininkas apie jo atžvilgiu išduotą blokavimo įsakymą sužino tik po to, kai blokuojamos jo lėšos. Reglamente įtvirtinti formalūs pagrindai, kuriais skolininkas gali pasinaudoti siekdamas išvengti blokavimo įsakymo taikymo. Norėdamas, kad blokavimo įsakymas būtų atšauktas arba pakeistas, skolininkas turi kreiptis į įsakymą išdavusį teismą.

 

Dalintis
Naujienlaiškis