Preliminariosios sutarties ypatumai

Verslo pasaulyje sutarčių sudarymas yra kone dažniausias reiškinys. Dažnai siekiant sudaryti sutartį yra sudaroma preliminarioji sutartis.  Paprastai tokia sutartis yra sudaroma tais atvejais, kai sutarties šalys siekia sukurti sutartinius teisinius santykius, tačiau, dar yra aplinkybių, trukdančių sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminariąja sutartimi šalys nustato, kad  numatytomis sąlygomis ateityje bus sudaryta pagrindinė sutartis. Dėl to, šalys turi rimtą pagrindą manyti, kad sutartis tikrai bus sudaryta ateityje, todėl preliminariosios sutarties nutraukimo priežastys turi būti itin svarbios, kadangi nepagrįstas atsisakymas pasirašyti pagrindinę sutartį, paprastai sukelia neigiamus teisinius padarinius, t.y. paprastai preliminariojoje sutartyje yra numatoma, kad šalis vengianti sudaryti pagrindinę sutartį turi sumokėti kitai šaliai nustatyto dydžio baudą ar pan.

Vienas iš preliminariosios sutarties ypatumų yra jos forma. Pagal CK 6.165 straipsnio 2 dalį preliminarioji sutartis privalo būti rašytinė. Formos reikalavimo nesilaikymas visais atvejais preliminariąją sutartį daro negaliojančia. Sekantis ypatumas yra preliminariosios sutarties terminas. Pagrindinė sutartis turi būti sudaroma per vienerius metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Jeigu šalys per šį terminą pagrindinės sutarties nesudaro, prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigia. Svarbu paminėti tai, kad sutarties šalys preliminariojoje sutartyje gali nustatyti kitą, ilgesnį ar trumpesnį terminą, pagrindinei sutarčiai sudaryti. Taip pat, pažymėtina tai, kad šalys gali susitarti dėl baudos taikymo tai sutarties šaliai, dėl kurios kaltės pagrindinė sutartis nėra sudaroma, per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą.

Taip pat, svarbu paminėti, kad sudarius preliminariąją sutartį, jos šalis vis dar sieja ikisutartiniai santykiai, tad šios sutarties šalys privalo laikytis pareigų, kurios būdingos ikisutartiniams santykiams, t.y. pareigos elgtis sąžiningai, pareigos atskleisti visą būtiną informaciją bei pareigos saugoti konfidencialią informaciją.

Dalintis
Naujienlaiškis