Svarbiausi dalykai, kuriuos būtina padaryti iki įsigaliojant naujajam darbo kodeksui

Seimui priėmus naujojo Darbo kodekso pataisas, Prezidentei jas pasirašius, naujasis Darbo kodeksas įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d. Tokie uždelsti Seimo veiksmai priimant naująjį darbo kodeksą praktiškai nepalieka darbdaviams pakankamai laiko tinkamai pasiruošti naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui ir pasirengti dokumentus, kurie nuo liepos 1 d. taps būtini, bei pakoreguoti esamus dokumentus.

Siekiant minimaliai įgyvendinti naujojo kodekso reikalavimus įmonės turės atlikti šiuos veiksmus:

 1. Pakoreguoti naudojamą darbo sutarties formą (esamų darbo sutarčių koreguoti ar „perrašinėti“ nėra būtina, ypač jei tai būtų daroma vien dėl nurodytų darbo kodekso straipsnių nesutapimo);
 2. Papildyti darbo tvarkos taisykles naujomis privalomomis nuostatomis;
 3. Pasirengti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarką;
 4. Pasirengti darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką (jei ta aktualu Jūsų įmonėje);
 5. Įmonėms turinčioms 20 ir daugiau darbuotojų – pasirengti darbo apmokėjimo sistemą;
 6. Jei įmonėje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų ir nėra veikiančios profesinės sąjungos arba darbo tarybos, inicijuoti darbo tarybos rinkimus (tai būtina padaryti iki gruodžio 31 d.);
 7. Jei įmonėje dirba daugiau kaip 50 darbuotojų, patvirtinti lygių galimybių politiką ir asmens duomenų apsaugos politiką;
 8. Peržiūrėti ir esant reikalui atnaujinti ar pakoreguoti kitus naudojamus šablonus;
 9. Atnaujinti darbo užmokesčio skaičiavimui naudojamą (apskaitos) programą, siekiant tinkamai apskaityti darbo užmokestį, kai naudojama suminė darbo laiko apskaita, būna prastovų ir kai kuriais atvejais, o taip pat siekiant tinkamai apskaityti atostogas.

Be aukščiau išvardintų būtinų darbų, rekomenduotina:

 1. Patvirtinti naujos redakcijos darbo tvarkos taisykles;
 2. Informuoti darbuotojus apie aktualias naujojo darbo kodekso nuostatas, o visų pirma, apie atostogų skaičiavimą;
 3. Kadangi nuo liepos 1 d. praras galią visos visiškos materialinės atsakomybės sutartys, derėtų apsvarstyti galimybes apdrausti vertingą įmonės turtą ar imtis kitų veiksmų, mažinančių galimą patirti žalą;
 4. Koreguojant dokumentus reikia atsiminti, kad darbo tvarkos taisyklės ir kiti darbdavio dokumentai niekada negali pabloginti darbuotojų sąlygų palyginus su nustatytomis kodekse bei kituose teisės aktuose. Todėl, priešingai nei nurodoma kai kuriuose viešoje erdvėje pateikiamuose siūlymuose, negalima darbdavio sprendimu grąžinti darbo drausmės bei visiškos materialinės atsakomybės nuostatas, panaikintas naujuoju kodeksu.
Dalintis
Naujienlaiškis