Taisyklės bei formulės atostoginių bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaičiavimui

Įprastinės taisyklės/formulės atostoginių apskaičiavimui:

  1. Kai kasmetinės atostogos suteikiamos darbo dienomis – dauginant atostogų laikotarpiui tenkantį darbo dienų skaičių iš darbuotojo dienos vidutinio darbo užmokesčio;
  2. Kai kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis ir darbuotojo darbo dienos trukmė yra pastovi (tokia pati kiekvieną darbo dieną) – metinis darbo dienų koeficientas* apskaičiuojamas dalijant  darbo dienų pagal atitinkamo darbuotojo grafiką per paskutinius 12 mėnesių skaičių iš to pačio laikotarpio trukmės kalendorinėmis dienomis; apmokėjimas apskaičiuojamas dauginant metinį darbo dienų koeficientą iš atitinkamo darbuotojo dienos vidutinio darbo užmokesčio ir suteiktų atostogų trukmės kalendorinėmis dienomis;
  3. Kai kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis ir darbuotojo darbo dienos trukmė yra nepastovi (skirtinga skirtingomis darbo dienomis) – metinis darbo valandų koeficientas* apskaičiuojamas dauginant Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamą metinį darbo dienų koeficientą 5 darbo dienų savaitei iš darbo valandų pagal atitinkamo darbuotojo grafiką per paskutinius 12 mėnesių ir dalinant iš Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamo norminio darbo laiko per tą patį laikotarpį; apmokėjimas apskaičiuojamas dauginant metinį darbo valandų koeficientą iš 8 valandų, atitinkamo darbuotojo valandos vidutinio darbo užmokesčio ir suteiktų atostogų trukmės kalendorinėmis dienomis;
  4. Kai kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis ir darbuotojas dirba lanksčiu darbo laiko režimu („laisvu grafiku“) – metinis darbo valandų koeficientas* apskaičiuojamas dauginant Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamą metinį darbo dienų koeficientą 5 darbo dienų savaitei iš sutartos atitinkamo darbuotojo vidutinės savaitinės darbo laiko normos ir dalinant iš 40 valandų; apmokėjimas apskaičiuojamas dauginant metinį darbo valandų koeficientą iš 8 valandų, atitinkamo darbuotojo valandos vidutinio darbo užmokesčio ir suteiktų atostogų trukmės kalendorinėmis dienomis.

Įprastinės taisyklės/formulės kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimui:

  1. Kai kasmetinės atostogos suteikiamos darbo dienomis – dauginant nepanaudotų kasmetinių atostogų darbo dienų skaičių iš darbuotojo dienos vidutinio darbo užmokesčio;
  2. Kai kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis ir darbuotojo darbo dienos trukmė yra pastovi (tokia pati kiekvieną darbo dieną) – metinis darbo dienų koeficientas* apskaičiuojamas dalijant  darbo dienų pagal atitinkamo darbuotojo grafiką per paskutinius 12 mėnesių skaičių iš to pačio laikotarpio trukmės kalendorinėmis dienomis; kompensacija apskaičiuojama dauginant metinį darbo dienų koeficientą iš atitinkamo darbuotojo dienos vidutinio darbo užmokesčio ir nepanaudotų atostogų kalendorinėmis dienomis;
  3. Kai kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis ir darbuotojo darbo dienos trukmė yra nepastovi (skirtinga skirtingomis darbo dienomis) – metinis darbo valandų koeficientas* apskaičiuojamas dauginant Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamą metinį darbo dienų koeficientą 5 darbo dienų savaitei iš darbo valandų pagal atitinkamo darbuotojo grafiką per paskutinius 12 mėnesių ir dalinant iš Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamo norminio darbo laiko per tą patį laikotarpį; kompensacija apskaičiuojama dauginant metinį darbo valandų koeficientą iš 8 valandų, atitinkamo darbuotojo valandos vidutinio darbo užmokesčio ir nepanaudotų kasmetinių atostogų kalendorinėmis dienomis;
  4. Kai kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis ir darbuotojas dirba lanksčiu darbo laiko režimu („laisvu grafiku“) – metinis darbo valandų koeficientas* apskaičiuojamas dauginant Socialinės apsaugos ir darbo ministro tvirtinamą metinį darbo dienų koeficientą 5 darbo dienų savaitei iš sutartos atitinkamo darbuotojo vidutinės savaitinės darbo laiko normos ir dalinant iš 40 valandų; kompensacija apskaičiuojama dauginant metinį darbo valandų koeficientą iš 8 valandų, atitinkamo darbuotojo valandos vidutinio darbo užmokesčio ir nepanaudotų kasmetinių atostogų kalendorinėmis dienomis.

* Skaičiuojant darbo laiko koeficientus, imami paskutiniai 12 mėnesių, einantys prieš skaičiavimo mėnesį, arba trumpesnis laikotarpis, jei darbuotojas dirbo trumpiau.

Dalintis
Naujienlaiškis