Akcijų pirkimo-pardavimo ypatumai

Norint parduoti uždarosios akcinės bendrovės akcijas, jeigu įmonėje yra keli akcininkai, kiti akcininkai turi pirmenybę įsigyti akcijas iš jas parduodančio asmens. Taip siekiama sutelkti bendrovės kapitalą mažesniam skaičiui asmenų, kadangi mažėjant akcininkų skaičiui bendrovės valdymas tampa efektyvesnis ir patogesnis, taip pat, sumažėja akcininkų tarpusavio nesutarimų tikimybė. Todėl, parduodantis uždarosios akcinės bendrovės akcijas asmuo turi pareigą pranešti kitiems įmonės akcininkams apie ketinimą parduoti savo turimas akcijas. Šios pareigos nesilaikymas yra pagrindas akcijų pirkimo – pardavimo sandorio pripažinimui negaliojančiu. Todėl labai tikėtina, kad nesilaikant šios pareigos, kiltų ginčai teisme. Tačiau, būtina paminėti, kad ši tvarka yra taikoma tik tuo atveju, jeigu akcijos yra parduodamos. Jei ketinama akcijas išmainyti, dovanoti ar perleisti kitu būdu, išskyrus pardavimą, ši tvarka nėra taikoma ir kiti akcininkai neįgyja pirmumo teisės įsigyti akcijas. Papildomai pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nustato, kad uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartys, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų, išskyrus atvejus, kai akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Dalintis
Naujienlaiškis