Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai susiję su akcininko teise gauti informaciją

2017 m. lapkričio 21 d. Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus. Vienas pagrindinių ir svarbiausių pakeitimų yra susijęs su akcininko teise gauti informaciją. Naujieji Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai įtvirtina bendrovės pareigą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su bendrovės informacija ir pateikti dokumentų kopijas.

Akcininkas pagal dabar galiojantį akcinių bendrovių įstatymą turi teisę gauti neviešą informaciją nebepriklausomai nuo jo turimų akcijų dalies, atitinkamai nebelieka akcininkų, turinčių ½ ir daugiau bendrovės akcijų, išskirtinės išimtinės teisės susipažinti su visais bendrovės dokumentais, tame tarpe ir sudarančiais komercinę (gamybinę) paslaptį.

Bendrovės vadovas turi teisę atsisakyti teikti akcininkams (įskaitant ir turinčius ½ ir daugiau bendrovės akcijų) dokumentų kopijas ir (ar) informaciją, jei ši sudaro įmonės komercinę (gamybinę) paslaptį ar yra konfidenciali.  Nepaisant to, bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

Dalintis
Naujienlaiškis