Komandiruočių apmokėjimo tvarka įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui

Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui ir Vyriausybei priėmus lydinčiuosius teisės aktus pasikeitė komandiruočių apmokėjimo tvarka.

Esminiai šiuo aspektu teisės aktų pasikeitimai:

  • Panaikintas Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos;
  • Pakeistas Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo, jo pavadinimas pakeistas į „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, taikymas praplėstas visoms organizacijoms (ne tik biudžetinėms), papildomai juo patvirtintas Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas (pakeičia aukščiau nurodytą panaikintą atskirą Vyriausybės nutarimą) ir Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas (anksčiau tvirtintas Finansų ministro).

Po šių pakeitimų be esminių pokyčių liko galioti 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo.

Apibendrinant po visų pasikeitimų komandiruočių apmokėjimą reguliuoja šie pagrindiniai teisės aktai:

  • Darbo kodekso 107 str.;
  • Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas (patvirtintas Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526) ir
  • Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės (patvirtintos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99).

Po visų pakeitimų buvo nustatytas atskiras, beveik tarpusavyje nesusijęs reguliavimas komandiruočių išlaidų apmokėjimui mokesčių tikslais bei tų pačių išlaidų apmokėjimui darbo teisės tikslais.

Mokesčių tikslais jokių reguliavimo pokyčių nebuvo įvesta:

  • neapmokestinami dienpinigiai, neviršijantys nustatytų maksimalių leidžiamų dydį už visą komandiruotės laiką, įskaitant kelionę, išvykimo ir parvykimo dienas, o jei komandiruotė Lietuvos Respublikos teritorijoje trunka tik vieną dieną – 50 proc. nustatytų maksimalių dienpinigių;
  • jeigu į komandiruotę vyksta organizacijos vadovas, neapmokestinamų dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų;
  • skaičiuojant dienpinigių sumą apmokestinimo tikslais į ją įtraukiamos ir kitų organizacijų komandiruojamam darbuotojui skirtos dienpinigių sumos.

Mokestinis reguliavimas pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles jokiu būdu nereiškia, kad darbdavys privalo mokėti nurodytas sumas, o tik nustato, kokios sumos yra neapmokestinamos (atskaitomos iš pajamų mokesčių tikslais).

Darbo teisės tikslais, t.y. kiek tai liečia darbdavio pareigas darbuotojui dėl komandiruotės apmokėjimo, reguliavimas pasikeitė labai ženkliai. Esminis pasikeitimas – galimybė susitarti dėl bet kokio dydžio dienpinigių ir jų mokėjimo tvarkos (susitarti, bet ne vienašališkai darbdaviui nustatyti!!!). T.y. naujasis reguliavimas yra taikomas „pagal nutylėjimą“, jei šalys nesusitaria kitaip. Susitarimas gali būti bendro pobūdžio, taikomas nuolatos, pvz., darbo sutartyje numatyti konkretūs dienpinigių tarifai, arba dėl konkrečios komandiruotės, pvz., kad už konkrečią komandiruotę darbuotojas gaus tam tikrą sutartą dienpinigių sumą.

Dalintis
Naujienlaiškis