Darbo teisės paslaugos

Darnūs santykiai tarp darbdavio ir darbuotojų – sklandžios įmonės veiklos pagrindas. Patariame, sprendžiame kilusius darbo teisės klausimus ir užbėgame už akių galimiems ginčams tarp darbdavio ir darbuotojų. Įsigilinę į verslo poreikius rengiame įmonių dokumentaciją.

Darbo teisės dokumentų rengimas

Galime jums padėti parengti vidaus darbo tvarkos taisykles, asmens duomenų apsaugos taisykles, darbo sutartis, kolektyvines sutartis, pareiginius nuostatus, konfidencialumo sutartis ir kitus reikalingus dokumentus.

Plačiau
Nekonkuravimas ir konfidencialumas

Rūpinamės nekonkuravimo ir konfidencialumo dokumentų parengimu ir padedame išspręsti su šiais klausimais susijusius ginčus.

Plačiau
Atleidimas iš darbo teisės klausimai

Konsultuojame ir atstovaujame ginčuose dėl atleidimo iš darbo ir panašiais klausimais.

Plačiau
Darbo ginčų sprendimas

Konsultuojame ir padedame išspręsti ginčus dėl darbo sutarčių nutraukimo, darbo užmokesčio ir priedų, darbuotojų materialinės atsakomybės, sprendžiame kolektyvinius ir kitus ginčus.

Plačiau
Kitos darbo teisės konsultacijos

Padedame operatyviai spręsti įvairius darbo organizavimo klausimus.

Plačiau