Darbo ginčų sprendimas

Konsultuojame ir padedame išspręsti ginčus dėl darbo sutarčių nutraukimo, darbo užmokesčio ir priedų, darbuotojų materialinės atsakomybės, sprendžiame kolektyvinius ir kitus ginčus.

Panaudoję ilgametę patirtį ir žinias atstovaujame klientams šalių derybose, visų instancijų teismuose, darbo ginčų komisijose, valstybinėse institucijose, arbitraže ir vykdymo procese. Suteikiame konsultacijas ir (arba) atstovaujame atleidimo iš darbo teisėtumo, nesąžiningos konkurencijos, darbo užmokesčio ir priedų, darbo santykių perkvalifikavimo, darbuotojų materialinės atsakomybės, darbo drausmės pažeidimo ir kitais klausimais.

Susisiekite

    Arba skambinkite telefonu: +37052121506