Ką svarbu žinoti apie bendrovės buveinės keitimą?

Juridinio asmens buveinė svarbi kiekvienam juridiniam asmeniui. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, jog juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą. Civilinis kodeksas taip pat numato, jog jeigu juridinio asmens buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens buveine, taip pat, jog visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu. Buveinė taip pat turi būti nurodoma juridinio asmens dokumentuose.

Uždarosiose akcinėse bendrovėse sprendimą dėl buveinės keitimo priima bendrovės akcininkų susirinkimas, viešosiose įstaigose – visuotinis dalininkų susirinkimas, mažosiose bendrijose – mažosios bendrijos narių susirinkimas.

Priimant sprendimą dėl bendrovės buveinės keitimo, svarbu atkreipti dėmesį, ar bendrovės buveinė yra nurodyta bendrovės įstatuose. Jei buveinė įstatuose nurodyta, tokiu atveju buveinės keitimas prilyginamas bendrovės įstatų keitimui ir turėtų būti atliekamas notarų biure. Keičiant įstatus rekomenduotume bendrovės buveinės įstatuose nenurodyti, kadangi tai nėra privaloma – vėliau keičiant buveinę tai būtų galima padaryti be notaro pagalbos.

Jei bendrovės įstatuose buveinė yra nurodyta, ir bendrovė sutinka savo įstatus pasikeisti ir patvirtinti juos nauja redakcija, atitinkančia  Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintus uždarosios akcinės bendrovės pavyzdinius įstatus, įstatų keitimą galima atlikti Registrų centro savitarnos sistemoje.

Jei bendrovės buveinė įstatuose nenurodyta, tokiu atveju buveinė keičiama pateikiant bendrovės akcininkų sprendimą, patalpų savininko sutikimą dėl buveinės suteikimo bei reikiamas formas Registrų centro Juridinių asmenų registrui. Buveinę galima pakeisti ir Registrų centro savitarnos sistemoje, tačiau tokiu atveju sistemos sugeneruotą sutikimą dėl buveinės suteikimo patalpų savininkas turi pasirašyti elektroniniu parašu.

Dalintis
Naujienlaiškis