Draudimo sutarties sudarymas internetu

Šiuo metu vyrauja tendencija kuo daugiau sandorių bei operacijų vykdyti elektroninėje erdvėje. Ne išimtis yra ir draudimo sutarčių sudarymas.

Viešoje erdvėje vis garsiau skamba kvietimai draudimo sutartis sudaryti specialiai tam pritaikytose interneto platformose, pateikiant elementarią informaciją ir teigiant, jog viskas bus greičiau, pigiau ir efektyviau.

Tačiau draudimo sutartis yra itin specifinis produktas ir jos sudarymo momentas (dažnai minučių tikslumu), turi esminę reikšmę sutarties galiojimui bei draudimo išmokos (ne)išmokėjimui.

Dėl šios priežasties, manau, yra vertinga atkreipti dėmesį į tam tikrą riziką sudarant draudimo sutartis (ypač transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo) internetu.

Sudarant draudimo sutartis interneto platformose, klientai pateikia esminę reikalaujamą informaciją (dažniausiai tai būna draudžiamos transporto priemonės valstybinis numeris ir savininko asmens kodas), kad būtų galima paskaičiuoti draudimo riziką bei gauti draudimo pasiūlymą.

Jei pasiūlymas tenkina – sandoris yra patvirtinamas kliento ir dažnai nedelsiant sumokama  draudimo įmoka.

Tačiau tam tikrais atvejais (tai ypač aktualu sudarant sutartis per draudimo tarpininkus), paties draudimo liudijimo klientas dar negauna „fiziškai“, o tik gauna patvirtinimą, jog draudimo liudijimą jis gaus „artimiausiu metu“.

Kadangi galiojantys teisės aktai leidžia vairuoti transporto priemones ir neturint „popierinio“

draudimo liudijimo, klientai dažnai jau būna įsitikinę, kad jie yra apdrausti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, nes įmoką jau yra susimokėję, ir drąsiai ta transporto priemone naudojasi.

Deja, praktikoje pasitaiko atveju, kai draudikas atsisako sudaryti draudimo sutartį be jokių išsamių paaiškinimų ir klientui pasiūloma susigrąžinti už draudimo sutarties sudarymą sumokėtą draudimo įmoką.

Kadangi tokio draudiko „atsisakymo“ sudaryti draudimo sutartį galima sulaukti ne tik po valandos/dviejų, bet ir kitą dieną, per tokį laikotarpį transporto priemone jau gali būti padaryta žala ir nesant realiai sudarytai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčiai bus laikoma, kad ši žala buvo padaryta neapdrausta transporto priemone.

Finansinės tokio įvykio pasekmės sunkiai prognozuojamos ir tokią žalą gali tekti atlyginti pačiam klientui.

Reikėtų atkreipti dėmesį į Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio nuostatas, kuriose iš esmės draudikui yra įtvirtintas imperatyvas sudaryti draudimo sutartį, jei klientas pateikė prašymą, būtiną informaciją bei dokumentus.

Tai reiškia, kad be jokio motyvuoto pagrindo draudikas atsisakyti sudaryti draudimo sutartį (ypač, kai jau yra sumokėta įmoka) – negali.

Toks draudiko atsisakymas sudaryti draudimo sutartį gali būti ginčijamas teismo tvarka (Įstatymo 6 str. 2 d.), tačiau natūralu, kad tokie teisminiai ginčai yra itin reti, kadangi paprasčiau yra sudaryti sutartį su kitu draudiku.

Situacija ženkliai komplikuojasi, kad per tą laikotarpį, kol klientas gauna informaciją apie draudiko atsisakymą sudaryti draudimo sutartį įvyksta draudiminis įvykis.

Siekiant išvengti tokių situacijų, rekomenduotina:

  1. Sudarant draudimo sutartį internetu reikalauti pateikti sutarties/draudimo liudijimo kopijas, arba bent draudimo liudijimo seriją/numerį nedelsiant.
  2. Neįsitikinus, kad draudimo sutartis yra patvirtinta draudiko ir jį realiai egzistuoja – nenaudoti transporto priemonės, dėl kurios ji buvo sudaryta.
  3. Atsitikus draudiminiam įvykiui ir draudikui atsisakius sudaryti draudimo sutartį – raštu reikalauti draudiko patvirtinti draudimo sutarties sudarymą nuo interneto platformoje kliento priimto pasiūlymo momento, o gavus neigiamą atsakymą iš draudiko – kreiptis į teismą.
Dalintis
Naujienlaiškis