Kas svarbu žinoti apie prekės ženklo registravimą?

Beveik kiekviena įmonė savo veikloje naudoja prekių ženklus taip siekdamos atskirti savo prekes ar paslaugas nuo kitų. Taip pat, nemaža dalis įmonių veikia ne tik Lietuvos teritorijoje, todėl joms yra aktuali savo prekės ženklo apsauga didesniu nei Lietuvos mastu. Kaip žinia, prekių ženklų apsaugoje yra taikomas teritorialumo principas, reiškiantis, kad prekės ženklo apsauga galioja tik tam tikroje teritorijoje, pavyzdžiui, nacionalinis prekės ženklas suteikia konkrečiam prekės ženklui apsaugą tik konkrečioje valstybėje. Paprastai tariant, Lietuvoje registruotas nacionalinis prekės ženklas bus saugomas tik Lietuvoje. Tai reiškia, kad kitoje valstybėje Lietuvoje registruotas nacionalinis prekės ženklas nebus saugomas ir galės būti laisvai naudojamas.

Jei įmonės veiklos sritis neapsiriboja vien Lietuvos teritorija, įmonei yra svarbu, kad ir kitose šalyse, kurioje ji veikia, jos prekės ženklas būtų saugomas. Tam yra sukurtos kelios atskiros sistemos, kurios praplečia prekės ženklo saugojimo teritoriją. Visų pirma, tai yra Europos Bendrijos prekės ženklas. Kaip jau matyti iš pavadinimo, Europos Bendrijos prekės ženklo apsaugos teritorija yra visa Europos Sąjunga. Taigi, šiuo metu Europos Bendrijos prekės ženklas būtų saugomas net 28 valstybėse. Svarbu paminėti, kad Europos Bendrijos prekės ženklą galima įregistruoti tik tokiu atveju, jei prekės ženklas gali egzistuoti visose Europos Sąjungos valstybėse.

Jeigu įmonei svarbu, kad jos prekės ženklas būtų saugomas už Europos Sąjungos ribų, galima „tarptautinio“ prekės ženklo registracijos procedūra. „Tarptautinio“ prekės ženklo registravimo procedūra yra supaprastinta procedūra skirta registruoti prekės ženklą keliose valstybėse. Tai sistema, kurios pagalba prekės ženklas gali būti registruojamas keliose valstybėse pateikiant vieną paraišką, vietoje daugybės paraiškų teikimo skirtingose valstybėse. Šią registracijos procedūra administruoja Pasaulinė Intelektinės Nuosavybės Organizacija. Gavusi paraišką ir sąrašą šalių, kuriose norima registruoti prekės ženklą, ji išsiunčia šią paraišką i visas pasirinktas valstybes ir laukia jų institucijų atsakymo, ar toks prekės ženklas gali būti registruojamas kiekvienoje pasirinktoje valstybėje. Taip sutaupomi kaštai, kadangi išvengiama kelionių į kiekvienos konkrečios valstybės patentų biurus, sutaupomos dokumentų vertimo į kitas kalbas išlaidos ir pan.