karolis_th
2020-09-18 Renginių dalyvių registravimas renginiuose: kaip tai liečia asmens duomenų apsaugą?
2020 m. birželio 15 d. sveikatos apsaugos ministro sprendime dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų Nr. V-1462 (toliau – Sprendimas), nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. atsirado prievolė renginių organizatoriams tam tikrais atvejais registruoti renginių žiūrovus (dalyvius). Visų pirma, svarbu paminėti, kad žiūrovų (dalyvių) registracija į renginius nėra reikalinga visada...
DSC_0683
2020-05-18 Su COVID-19 susiję nemokumo įstatymo pakeitimai Lietuvoje
2020 m. balandžio 25 d. Lietuvoje įsigaliojo Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas (toliau - COVID-19 įstatymas). Jame numatyti įvairūs pakeitimai taikomi juridiniams asmenims, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais ir (ar) tapo nemokiais dėl COVID-19 plitimo pasaulyje po karantino paskelbimo Lietuvoje 2020 m. kovo 16 d...
karolis_th
2020-05-15 Patvirtinta subsidijų mikroįmonėms tvarka
2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino priemonės „subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimosi tvarkos aprašą, pagal kurią, į subsidijas gali pretenduoti įmonės, turinčios nuo 1 iki 9 darbuotojų. Viso šiai priemonei įgyvendinti skirtą 100 mln. eurų. Pagal šią priemonę teikiama finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija...
DSC_0735
2020-04-09 Naujausi įstatymų pakeitimai susiję su prastovomis karantino laikotarpiu
Nuo šios dienos (balandžio 8 d.) įsigaliojo Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas (priimtas kovo 31 d.), kuris pakeitė prastovos dėl karantino reguliavimą. Palyginus su iki šiol galiojusiu reguliavimo atsirada tokios naujovės: Prievolė informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie paskelbtas prastovas (tik jei jos paskelbtos dėl karantino). Inspekcija parengė paprastą elektroninę formą šios informacijos pateikimui, kurią galite rasti čia. Forma yra itin paprasta, be įmonės rekvizitų tereikia nurodyti apytikslį prastovos laikotarpį (nuo ... iki ...) ir apytikslį prastovoje esančių darbuotojų kiekį...
DSC_0735
2020-04-07 Septyni dažniausiai užduodami klausimai dėl subsidijų už prastovas gavimo
Klausimas: Nors darbo kodekso pakeitimas reguliuojantis atlyginimo už prastovas apskaičiavimą įsigaliojo nuo 2020 m. kovo 19 d., atlyginimui už prastovą skaičiuoti nuo 2020 m. kovo 16 d. galima vadovautis šiuo pakeitimu? Atsakymas: Kadangi įstatymai bei jų pakeitimai negalioja atgal, o taip pat, jokia speciali pakeitimo tvarka nebuvo numatyta, laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 19 d. vadovaujamasi...
DSC_0735
2020-04-06 Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu
Nors šiuo metu Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (paskutinės versijos projekto Nr. XIIIP-4658(2)) vis dar nėra priimtas Seime, Užimtumo tarnyba pakvietė teikti paraiškas dėl subsidijų pagal šį įstatymo projektą. T.y. paraiškas jau galima teikti, kad ir kaip keistai tai atrodytų. Galimi du subsidijos apskaičiavimo metodai pasirenkami įmonės nuožiūra, skirtingiems darbuotojams gali būti taikomi skirtingi metodai...
DSC_0735
2020-03-24 Apmokėjimas už prastovas karantino laikotarpiu
Seimas pakeitė Darbo kodekso 47 str., t.y. prastovų reguliavimą, ir išdėstė jį nauja redakcija. Pakeitimas įsigaliojo 2020 m. kovo 19 d. Šiuo atveju esminis pakeitimas yra prastovos apmokėjimas, kai ji paskelbta dėl karantino – už visą prastovos laiką turės būti mokama ne mažiau kaip minimaliosios mėnesinės algos užmokestis, kai darbuotojo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma („visas etatas“). Nebelieka reikalavimo mokėti padidintą užmokestį pirmosiomis prastovos dienomis, o taip pat reikalavimo dėl 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kovo 16 – 18 dienomis galiojo sena šio straipsnio redakcija, taigi, jei darbuotojas buvo prastovoje kovo 16 – 18 dienomis, už šias dienas turi būti sumokėta 7/3 vidutinio jo dienos užmokesčio (1 dienos VDU už pirmą dieną bei po 2/3 dienos VDU už antrą ir trečią dieną)...
DSC_0683
2020-03-17 Įstaigų darbas karantino laikotarpiu bei force majeure instituto taikymas
Registrų centras aptarnauja tik didžiausiuose klientų aptarnavimo padaliniuose ypatingos svarbos ir neatidėliotinais atvejais ir tik iš anksto užsiregistravus telefonu. Ypatingos svarbos atvejais laikoma el. parašo užsakymas, atsiėmimas, bendrovės vadovo pakeitimo registravimas, kiti atvejai. Visi kiti darbai vykdomi elektroniniu būdu, naudojantis Registrų centro savitarna, arba dokumentus siunčiant paštu. Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, Regitra, kitos valstybinės institucijos visas konsultacijas ir paslaugas teiks tik nuotoliniu būdu, gyventojai skyriuose nebus aptarnaujami...
DSC_0735
2020-03-17 Darbo santykiai karantino laikotarpiu
Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nustatė karantino režimą, t.y. karantino laikotarpiu draudžiamas veiklas. Veiklų draudimas reiškia, kad visos įmonės nuo 2020 m. kovo 16 dienos privalo nutraukti visas išvardintas veiklas. Veiklų draudimas taip pat turės netiesiogines pasekmes – nebebus ekonomiškai prasmingos veiklos, skirtos uždraustų veiklų aptarnavimui, pvz., prekių pristatymas atitinkamoms veikloms. Natūralu, kad dėl uždraustų veiklų arba dėl ženkliai sumažėjusios veiklos apimties, įmonės nebegalės suteikti darbo visiems ar daliai darbuotojų. Darbo kodeksas šiuo metu tokiam atvejui numato tik vieną galimą veiksmą – prastovos paskelbimą.