karolis_th
2020-10-20 Danijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimas didina detalumo reikalavimus duomenų tvarkymo veiklos įrašams
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) didelei daliai duomenų valdytojų numatė pareigą vesti duomenų tvarkymo veiklos įrašus. Šis dokumentas atspindi Bendrovės atliekamas duomenų tvarkymo operacijas ir yra vienas svarbiausių dokumentų atskaitomybės principo įgyvendinimui. Vadovaujantis BDAR nuostatomis, šiame dokumente turėtų būti nurodyta...
DSC_0683
2020-05-18 Su COVID-19 susiję nemokumo įstatymo pakeitimai Lietuvoje
2020 m. balandžio 25 d. Lietuvoje įsigaliojo Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas (toliau - COVID-19 įstatymas). Jame numatyti įvairūs pakeitimai taikomi juridiniams asmenims, kurie susidūrė su finansiniais sunkumais ir (ar) tapo nemokiais dėl COVID-19 plitimo pasaulyje po karantino paskelbimo Lietuvoje 2020 m. kovo 16 d...
karolis_th
2020-05-13 Pasikeitimai susiję su vaizdo stebėjimu, privaloma papildoma dokumentacija
Europos duomenų apsaugos valdyba išleido naujas gaires dėl duomenų tvarkymo naudojant vaizdo fiksavimo įrenginius. Be kita ko, gairėse pasisakoma ir dėl atliekamo vaizdo stebėjimo turto apsaugos tikslu. Kadangi tai yra vienas iš populiariausių vaizdo stebėjimo kamerų panaudojimo tikslų Lietuvoje, tikslinga apibendrinti svarbiausius Europos duomenų apsaugos valdybos išdėstytus aspektus. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) nenumato jokių specialių taisyklių, taikytinų vaizdo stebėjimui. Šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, skirtingai nei iki BDAR įsigaliojimo galiojanti jo redakcija, taipogi nenumato jokių specialių taisyklių. Todėl toliau bus aptarti svarbiausi Europos duomenų apsaugos valdybos išdėstyti aspektai, liečiantys vaizdo stebėjimą turto apsaugos tikslu...
DSC_0735
2020-03-24 Apmokėjimas už prastovas karantino laikotarpiu
Seimas pakeitė Darbo kodekso 47 str., t.y. prastovų reguliavimą, ir išdėstė jį nauja redakcija. Pakeitimas įsigaliojo 2020 m. kovo 19 d. Šiuo atveju esminis pakeitimas yra prastovos apmokėjimas, kai ji paskelbta dėl karantino – už visą prastovos laiką turės būti mokama ne mažiau kaip minimaliosios mėnesinės algos užmokestis, kai darbuotojo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma („visas etatas“). Nebelieka reikalavimo mokėti padidintą užmokestį pirmosiomis prastovos dienomis, o taip pat reikalavimo dėl 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kovo 16 – 18 dienomis galiojo sena šio straipsnio redakcija, taigi, jei darbuotojas buvo prastovoje kovo 16 – 18 dienomis, už šias dienas turi būti sumokėta 7/3 vidutinio jo dienos užmokesčio (1 dienos VDU už pirmą dieną bei po 2/3 dienos VDU už antrą ir trečią dieną)...
DSC_0735
2020-03-17 Darbo santykiai karantino laikotarpiu
Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nustatė karantino režimą, t.y. karantino laikotarpiu draudžiamas veiklas. Veiklų draudimas reiškia, kad visos įmonės nuo 2020 m. kovo 16 dienos privalo nutraukti visas išvardintas veiklas. Veiklų draudimas taip pat turės netiesiogines pasekmes – nebebus ekonomiškai prasmingos veiklos, skirtos uždraustų veiklų aptarnavimui, pvz., prekių pristatymas atitinkamoms veikloms. Natūralu, kad dėl uždraustų veiklų arba dėl ženkliai sumažėjusios veiklos apimties, įmonės nebegalės suteikti darbo visiems ar daliai darbuotojų. Darbo kodeksas šiuo metu tokiam atvejui numato tik vieną galimą veiksmą – prastovos paskelbimą.
DSC_0797
2019-04-29 Darbuotojų stebėjimas ir kontrolė: ar teisėtai naudojate GPS sekimą?
Įmonių praktikoje dažnas reiškinys - GPS technologijų diegimas transporto priemonėse. Nors gali atrodyti, kad naujų technologijų naudojimas - puiki idėja pasitarnausianti versle, tačiau tokios idėjos teisinių aspektų neįvertinimas vėliau gali tapti didžiuliu galvos skausmu.
DSC_1554 (2) (1) (1)
2019-03-06 Daikto savininko teisė susigrąžinti daiktą iš svetimo valdymo
Šiuolaikiniame pasaulyje, esant intensyviai prekių apyvartai, pasitaiko situacijų, kuomet daikto įgijėjas įgyja daiktą, o vėliau paaiškėja, jog šį daiktą perleido tokios teisės neturėjęs asmuo (daiktas buvo pavogtas, pamestas, kitaip neteisėtai perleidėjo įgytas). Suprantama, kad tikrasis daikto savininkas, sužinojęs, kad jo prarastą daiktą valdo konkretus asmuo, siekia šį daiktą iš jo susigrąžinti, o daikto įgijėjas, natūralu, nenori suprasti, kodėl jį turėtų grąžinti, nes šį daiktą teisėtai įsigijo ir taip pat laiko save daikto savininku. Šias praktiškai pasitaikančias ginčytinas situacijas, žinomas dar nuo romėnų laikų, išsprendžia teisės normomis nustatytos taisyklės. Todėl daikto savininkui, ypač kruopščiam, atsakingam ir sąžiningam yra labai svarbu žinoti ir suprasti, kokias galimybes ir kokiais atvejais jis turi teisę prarastą daiktą susigrąžinti.
karolis_th
2019-01-10 Dar kartą apie rinkodarą: kada galima siųsti naujienlaiškius bei reklamines SMS žinutes, skambinti telefonu?
Viešojoje erdvėje vis dar sklando nemažai mitų apie naujienlaiškių ir panašių reklaminio pobūdžio priemonių naudojimą (pvz.: trumpųjų SMS žinučių siuntimą, skambučius) siekiant reklamuoti savo prekes ar paslaugas. Vieni teigia, kad tokias priemones galima naudoti tik turint fizinio asmens, kuriam siunčiamas naujienlaiškis, sutikimą. Tuo tarpu, kiti teigia, kad savo klientams tokius naujienlaiškius gali siųsti be sutikimo. Net didesni verslo subjektai, tokie kaip draudimo bendrovės, bankai daro pažeidimus susijusius su reklaminio pobūdžio turinio siuntimu. Taigi, kada visgi galima siusti asmenims reklaminio pobūdžio naujienlaiškius ar naudotis kitomis reklaminėmis priemonėmis?
DSC_0797
2018-12-03 Ką mus moko naujas LVAT sprendimas duomenų apsaugos byloje?
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2018-10-29 priėmė sprendimą byloje, kurioje buvo nagrinėjamas duomenų tvarkymo teisėtumo klausimas. Byloje buvo sprendžiama, ar asociacija, kuri yra pareiškėja kitame teisminiame procese, gali perduoti teisėtai gautus duomenis apie fizinį asmenį to fizinio asmens darbdaviui.
DSC_1529 (1) (2)
2018-12-03 Apie kokius privalomus pranešimus Migracijos departamentui dažnai pamiršta darbdaviai ir patys užsieniečiai?
Kai tik trečiosios šalies piliečio rankose atsiranda taip laukta leidimo laikinai gyventi kortelė arba į pasą įklijuojama nacionalinė viza, leidžianti dirbti ir gyventi Lietuvoje, retas užsienietis žino, kad visu leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu reikia atitikti leidimo išdavimo sąlygas bei tam tikrais atvejais nedelsiant teikti pranešimus Migracijos departamentui.
karolis_th
2018-12-03 Jei atliekate vaizdo stebėjimą, Jums gali tekti atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą
GDPR 35 straipsnis numato aplinkybes, kurioms esant turėtų būti atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Visų pirma, aptarkime, kas yra poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Trumpai apibūdinant šį procesą, tai yra vieno ar kelių susijusių bendrovės vidinių procesų, kuriais yra renkami, naudojami ar saugomi asmens duomenys, auditas. Tokiu auditu siekiama patikrinti kaip tikrinami procesai gali paveikti fizinių asmenų teises ar laisves, t. y. siekiama patikrinti ar dėl naudojamų procesų gali kilti pavojus asmenų teisėms ir laisvėms.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje
Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje tampa neatsiejama įmonių kasdienio darbo dalis. Šiame straipsnyje apžvelgiamos svarbiausios ir dažniausiai pasitaikančios elektroninių dokumentų kategorijos - sutartys, darbo teisės ir apskaitos dokumentai.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų įteikimas
Dokumentų įteikimas elektroninėmis priemonėmis dėl savo patogumo yra patraukli priemonė verslui perduoti įvairią informaciją. Kita vertus, toks dokumentų įteikimo būdas tiek verslo, tiek teismų praktikoje kelia įvairių klausimų. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kas žinotina siunčiant elektroninius dokumentus.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų pasirašymas
Vis labiau plintantis reiškinys modernėjančiame pasaulyje - elektroninis dokumentų pasirašymas. Naturaliai, verslui kyla klausimų dėl tokio dokumentų pasirašymo teisinės galios. Teisininkai pateikia komentarą šiuo klausimu.
DSC_0735
2018-08-06 Darbuotojų stebėjimas darbovietėje ir už jos ribų
Dar viena atskira specifinė darbuotojų asmens duomenų kategorija yra duomenys, surinkti stebint/sekant darbuotojus. Darbuotojų stebėjimas pasireiškia įvairiais būdais (vaizdo stebėjimas, interneto srauto ir e-pašto stebėjimas, pokalbių įrašymas (telefoniniai pokalbiai, „Skype“, „chat‘ai“ ir pan.), nuotolinis kompiuterių, telefonų ir kitos įrangos administravimas, automobilių ir kitokios įrangos lokacijos sekimas).
DSC_0735
2018-08-06 Darbuotojo sutikimas duomenų tvarkymui. Kada iš tiesų reikalingas?
BDAR kontekste nereikalingi ir net negalimi jokie pakeitimai darbo sutartyse. Skirtingai nuo viešojoje erdvėje sklandančių „rekomendacijų“, darbuotojo sutikimas jo asmens duomenų tvarkymui nei darbo sutartyje, nei atskirai yra ne tik kad nereikalingas, bet ir neteisėtas, t.y. mažų mažiausiai formalus BDAR pažeidimas.
DSC_0735
2018-07-24 Duomenų apsaugos mitai darbo santykiuose
Šiuo metu dėl naujo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimo viešojoje erdvėje sklando daug gandų, kai kurie iš jų tiesiogiai prieštarauja pačio BDAR reikalavimams ir kelia pavojų padaryti pažeidimų asmens duomenų srityje vien bandant įgyvendinti BDAR reikalavimus.
DSC_0661
2018-05-31 Actio Pauliana institutas. Ar visada gina sąžiningo kreditoriaus interesus?
Neretai fizinis ar juridinis asmuo (kreditorius) susiduria su situacija, kuomet nesąžiningas skolininkas ilgą laiką neatsiskaito, tačiau tuo pačiu metu sudaro sandorius su kitais kreditoriais, kitiems suteikiama atsiskaitymo pirmenybė, sudaromi įtartini turto ar turtinių teisių perleidimo sandoriai.
DSC_0707
2018-05-31 Slapukų naudojimas Duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo kontekste
Slapukai, plačiau žinomi kaip cookies, tikrai nėra naujiena tiek paprastam interneto vartotojui, tiek pažengusiam internetinių svetainių kūrėjui. Dabar jau turbūt kiekvienas yra įpratęs prie bene kiekvieno internetinio tinklapio viršuje matomo pranešimo apie slapukų naudojimą, tačiau kyla klausimas, ar tokio pranešimo užteks ir po GDPR įsigaliojimo
karolis_th
2018-05-31 Elektroninio pašto adresas – fizinio ar juridinio asmens duomuo
Įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui dažnai iškyla klausimas ar tam tikra informacija apie asmenį yra laikoma asmens duomenimis. Ypač dažnai tokie klausimai kyla, kai kalbama apie darbuotojų elektroninius paštus, kurie lyg ir yra susiję su tam tikra bendrove. Šis klausimas yra ganėtinai aktualus, kadangi Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas saugo tik fizinių asmenų asmens duomenis.
2018-05-31 Artėjantys pakeitimai dienpinigių komandiruotiems darbuotojams mokėjime
Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja pakeitimai dėl dienpinigių mokėjimo komandiruotiems darbuotojams – Vyriausybė 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 pakeitė savo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą. Pakeitimų esmę galima trumpai apibūdinti kaip nuo 2017 m. liepos 1 d. atsiradusios anarchijos šioje srityje mažinimą bei maksimalių dienpinigių sumų padidinimą.
DSC_0797
2018-04-30 Darbuotojų stebėjimas ir kontrolė: ką turėtumėte žinoti apie vaizdo stebėjimą?
Vaizdo stebėjimas darbe yra paplitusi verslo praktika. Darbdaviai linkę naudoti vaizdo kameras įvairiuose įmonės veiklos procesuose, net nesusimąstant apie darbuotojų teises. Taigi, artėjant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento) įsigaliojimo dienai, reikšminga atkreipti dėmesį į keletą aspektų, susijusių su vaizdo stebėjimu darbe.
karolis_th
2018-04-30 Keturi žingsniai, kuriuos būtina atlikti prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis
Bendrovės savo veikloje dėl įvairių priežasčių kaupia bei naudoja asmens duomenis. Tai gali būti darbuotojų, klientų, interesantų ar kitų asmenų kategorijų asmens duomenys, tačiau tokie veiksmai su asmens duomenimis turi atitikti įstatymo keliamus reikalavimus. Tai ypač aktualu artėjant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimui, kuris ženkliai padidina baudas už asmens duomenų apsaugos pažeidimus.
sandra_th
2018-02-28 Neesminiai daikto trūkumai gali būti pagrindas vartotojui nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą
Naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje yra konstatuota, jog pirkėjas, įsigijęs daiktą, kuriam taikoma garantija, turi pagrįstą lūkestį, kad garantinio laikotarpio metu išryškėjęs daikto trūkumas bus pašalintas ne pirkėjo sąskaita. Byloje buvo nagrinėjama fabula, kuomet ieškovė pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo indaplovę, kuriai buvo suteikta dvejų metų garantija. Praėjus 18 mėn. nuo įsigijimo indaplovė sugedo. Ieškovė kreipėsi į garantinę priežiūrą atliekančią įmonę, ši nustatė pagrindinio elektroninio bloko gedimą, pasiūlė jį suremontuoti, tačiau ieškovė paprašė indaplovę pakeisti nauja arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Įmonė atsisakė tai padaryti. Bylą išnagrinėję teismai priėmė skirtingus sprendimus: pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino, o apeliacinės instancijos – atmetė. Kasacinis teismas, panaikindamas apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pažymėjo, kad pagal įstatymą pardavėjas neturi teisės pats sutrumpinti garantijos terminą...
2017-10-30 Skirtingos atostogų suteikimo tvarkos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Naujasis darbo kodeksas numato dvigubą atostogų kaupimo ir suteikimo tvarką: daliai darbuotojų atostogos suteikiamos darbo dienomis, o likusiems – kalendorinėmis, kaip ir anksčiau. Atkreiptinas dėmesys, kad darbo dienomis atostogos kaupiamos ir suteikiamos tik santykinai siauram darbuotojų ratui. Naujojo darbo kodekso 126 str. 2 d. numato: “Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos"...
EgleFeatured
2017-07-26 Naujoje Alkoholio kontrolės įstatymo redakcijoje užprogramuoti nesusipratimai dėl reklamos
Seimui priėmus Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimus, nuo 2018 m. Lietuvoje bus draudžiama bet kokia alkoholio reklama. Nors naujoji įstatymo redakcija skelbia, kad Lietuvoje alkoholio reklama draudžiama, įstatymas taip pat numato ir išimtis, kas nėra laikoma alkoholio reklama. Žemiau aptarsime kelias painiausias iš jų. Remiantis naująja įstatymo redakcija, alkoholio reklama nebus laikoma informacija apie alkoholinius gėrimus informaciniuose pranešimuose, kurie skirti tik alkoholio verslo specialistams. Šią nuostatą derėtų suprasti siaurai, t.y. informaciniai pranešimai turės būti skelbiami specializuotuose laikraščiuose, žurnaluose, tinklapiuose. Kita vertus šios nuostatos taikymas problemiškas dviem aspektais...
EgleFeatured
2017-03-30 Išorinė alkoholio reklama
Alkoholinių gėrimų reklama yra griežtai ribojama, tiek turinio, tiek vietų, kuriose ji gali būti talpinama atžvilgiu. Šiuo straipsniu siekiama aptarti vieną iš alkoholinių gėrimo reklamos ribojimų vietos atžvilgiu, konkrečiai – išorinę reklamą... Visų pirma paminėtina, kad alkoholio reklama – bet kuria forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, kuria skatinama įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio produktus. Leidžiama tik šių alkoholinių gėrimų išorinė reklama: alaus; alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais; natūralios fermentacijos vyno; natūralios fermentacijos sidro. Taigi, pavyzdžiui, specialios technologijos vyno ar vyno gėrimų, alkoholinių kokteilių, net jei jie vyno ar sidro pagrindu, išorinė reklama draudžiama. Remiantis Alkoholio kontrolės įstatymu, skelbiant leidžiamų reklamuoti alkoholinių gėrimų išorinę reklamą būtina nurodyti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą tekstą apie alkoholio žalą sveikatai. Taip pat toks įspėjimas turi griežtai atitikti konkrečius dydžiui ir talpinimo vietai taikomus reikalavimus ir bet koks nukrypimas nuo gali lemti, jog išorinė reklama bus laikoma netinkama. Taip pat pažymėtina, kad įspėjimą privaloma naudoti nepriklausomai nuo pasirinktos reklamos vietos – ar ji būtų vaizduojama stende, ant pastato sienos, ar ant automobilio. Taigi, panagrinėkime, kas laikytina išorine reklama.
2017-01-18 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugos Registrų centro klientų savitarnoje
Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, besinaudojantis internetine bankininkyste ar turintis elektroninį parašą (mobilų elektroninį parašą, kriptografinę USB laikmeną ar asmens tapatybės kortelę su jose integruotu kontaktiniu lustu), Registrų centro savitarnos sistemoje gali neatlygintinai arba už nustatytą mokestį gauti įvairių Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Juridinių asmenų ir adresų registrų bei Registrų centro sertifikatų centro teikiamų paslaugų. Šiame straipsnyje norime pristatyti Registrų centro klientų savitarnos sistemoje teikiamas Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugas. Asmeniui, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos bei pasirinkus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugas, savitarnos sistemoje galima neatlygintinai ...
jaunesnioji-teisininke-kotryna-mascinskaite-2
2016-09-29 Bendrovės įstatų keitimas konvertuojant įstatinio kapitalo ir akcijos nominalios vertės išraišką iš litų į eurus
Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje įvedus eurą, Bendrovės turi pakeisti ir pateikti Registrų centrui registruoti savo įstatus, kuriuose nurodytas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis ir akcijos nominali vertė turi būti išreikšti eurais. Pakeisti Bendrovių įstatai Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikti iki 2016 m. gruodžio 31 d. Yra du būdai, kaip galima pasikeisti Bendrovės įstatus: Neelektroniniu būdu, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje teikiant notaro patvirtintus pakeistus įstatus; Elektroniniu būdu, pasikeičiant įstatus Registrų centro savitarnos sistemoje.
2016-09-22 Naujasis darbo kodeksas: Atostogų skaičiavimo tvarka
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis darbo kodeksas. Vienas iš daugelio dalykų kurie keisis įsigaliojus naujajam darbo kodeksui yra atostogų skyrimo tvarka. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios naujasis darbo kodeksas. Vienas iš daugelio dalykų kurie keisis įsigaliojus naująjam darbo kodeksui yra atostogų skyrimo tvarka. Vienas iš svarbiausių pasikeitimų – atostogų trukmės skaičiavimas ne kalendorinėmis dienomis, o darbo dienomis. Darbuotojams bus suteikiamos: jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę – ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų; jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę - ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos.
karolis_th
2016-09-21 Susitarkite dėl sutarčiai taikytinos teisės
Nemaža dalis verslo turi sutartinių santykių su užsienio verslo subjektais. Tokiais atvejais, sudarant sutartis šalys turi pasirinkti, kokios valstybės teisė sutarčiai bus taikoma. Akivaizdu, kad kiekviena sutarties šalis norės, kad būtų taikoma jos valstybės šalies teisė, kadangi tai šiai sutarties šaliai akivaizdžiai palengvintų gyvenimą, t.y. lengvai pasiekiamas ir didelis teisininkų pasirinkimas, kurie gali padėti aiškinant sutartį bei žino aktualiausią teismų praktiką dėl atitinkamų sutarties sąlygų. Tačiau, kitai sutarties šaliai yra sudaroma nemažu sunkumų, tokių kaip kalbos barjeras, kitokios teisės normos, galimai skirtingas tokių pačių nuostatų aiškinimas, sunkumai susirandant teisininkus turinčius tinkamą kvalifikaciją aiškinti sutartį kitos valstybės teisės kontekste, teisinių paslaugų kaina, kuri gali ženkliai skirtis skirtingose valstybėse ir kt.
2016-09-21 Skubėkite atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju
Žinotina, kad pavėlavus atsiskaityti su atleistu darbuotoju darbdaviui gresia didelės finansinės sankcijos – vidutinis darbo užmokestis už visą pavėlavimo atsiskaityti laikotarpį. Dažnai ši finansinė sankcija kartais viršija pačios skolos dydį. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad „darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną, kai darbuotojas dirba iki atleidimo iš darbo dienos (DK 206 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
karolis_th
2016-09-21 Kokiais pagrindais galite užginčyti prekės ženklą
Dauguma įmonių savo veikloje naudoja prekių ženklus. Taip įmonės suteikia Savo prekėms ar paslaugoms tam tikrą išskirtinumą ir leidžia vartotojams atskirti savo prekes ar paslaugas nuo kitų panašių ar identiškų prekių ar paslaugų. Todėl akivaizdu, kad įmonės turi saugotis, kad nebūtų užregistruotas ir naudojamas toks pat ar panašus prekės ženklas, kuris galėtų suklaidinti vartotojus dėl prekių paslaugų tiekėjo ir perimti dalį turimos rinkos. Tai ypač aktualu, kadangi Lietuvoje yra taikoma pareikštinė prekės ženklų ekspertizės sistema. Tai reiškia, kad Valstybinis patentų biuras atlikdamas paraiškos registruoti prekės ženklą ekspertizę niekada netikrina ar identiškas ar panašus prekės ženklas jau yra užregistruotas...
karolis_th
2016-08-16 Komercinio arbitražo sprendimo peržiūrėjimas teisme
Teismų sistema Lietuvoje yra sudaryta taip, kad kiekvieną teismo sprendimą būtų įmanoma apskųsti bent vieną kartą. Taigi, iš esmės, tas pats klausimas teisme gali būti peržiūrėtas mažiausiai du kartus. Tačiau asmenys turi alternatyvą ir gali susitarti, kad tam tikri klausimai yra sprendžiami ne teisme, o komerciniame arbitraže. Kaip žinoma, jeigu šalys sudarė susitarimą, kad konkretūs ginčai bus sprendžiami arbitraže, teismas atsisako priimti ieškinį. Bylą sprendžiant komerciniame arbitraže, ginčo šalims nėra sudaroma teisė apskųsti arbitražo sprendimo ir dar kartą patikrinti jo teisingumo. Tačiau kaip yra su kreipimuosi į teismą dėl arbitražo sprendimo peržiūrėjimo?
Rūta Karpavičiūtė
2016-06-08 Kiek kainuoja fizinio asmens bankrotas?
Skaičiuojama, kad šių metų kovo 1 d. mūsų šalyje įsigaliojusiu Fizinių asmenų bankroto įstatymu galėtų pasinaudoti apie 10–20 tūkst. pradelstų skolų turinčių šalies gyventojų, kurių įsipareigojimai viršija turimo turto vertę. Vis dėlto kol kas norą bankrutuoti Lietuvoje yra pareiškę tik apie 100 gyventojų, o jau prasidėjusių bankroto procedūrų skaičius neviršija dešimties. Nuo minties bankrutuoti Lietuvoje su sunkumais susidūrusius gyventojus atgraso palyginti griežtos mūsiškio įstatymo nuostatos, ilga procedūra ir didelė bankroto kaina.