karolis_th
2020-10-20 Danijos duomenų apsaugos priežiūros institucijos sprendimas didina detalumo reikalavimus duomenų tvarkymo veiklos įrašams
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) didelei daliai duomenų valdytojų numatė pareigą vesti duomenų tvarkymo veiklos įrašus. Šis dokumentas atspindi Bendrovės atliekamas duomenų tvarkymo operacijas ir yra vienas svarbiausių dokumentų atskaitomybės principo įgyvendinimui. Vadovaujantis BDAR nuostatomis, šiame dokumente turėtų būti nurodyta...
karolis_th
2020-09-18 Renginių dalyvių registravimas renginiuose: kaip tai liečia asmens duomenų apsaugą?
2020 m. birželio 15 d. sveikatos apsaugos ministro sprendime dėl kultūros, pramogų bei kitų renginių ir susibūrimų organizavimo būtinų sąlygų Nr. V-1462 (toliau – Sprendimas), nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. atsirado prievolė renginių organizatoriams tam tikrais atvejais registruoti renginių žiūrovus (dalyvius). Visų pirma, svarbu paminėti, kad žiūrovų (dalyvių) registracija į renginius nėra reikalinga visada...
karolis_th
2020-05-15 Patvirtinta subsidijų mikroįmonėms tvarka
2020 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino priemonės „subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimosi tvarkos aprašą, pagal kurią, į subsidijas gali pretenduoti įmonės, turinčios nuo 1 iki 9 darbuotojų. Viso šiai priemonei įgyvendinti skirtą 100 mln. eurų. Pagal šią priemonę teikiama finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija...
karolis_th
2020-05-13 Pasikeitimai susiję su vaizdo stebėjimu, privaloma papildoma dokumentacija
Europos duomenų apsaugos valdyba išleido naujas gaires dėl duomenų tvarkymo naudojant vaizdo fiksavimo įrenginius. Be kita ko, gairėse pasisakoma ir dėl atliekamo vaizdo stebėjimo turto apsaugos tikslu. Kadangi tai yra vienas iš populiariausių vaizdo stebėjimo kamerų panaudojimo tikslų Lietuvoje, tikslinga apibendrinti svarbiausius Europos duomenų apsaugos valdybos išdėstytus aspektus. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR) nenumato jokių specialių taisyklių, taikytinų vaizdo stebėjimui. Šiuo metu galiojanti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, skirtingai nei iki BDAR įsigaliojimo galiojanti jo redakcija, taipogi nenumato jokių specialių taisyklių. Todėl toliau bus aptarti svarbiausi Europos duomenų apsaugos valdybos išdėstyti aspektai, liečiantys vaizdo stebėjimą turto apsaugos tikslu...
DSC_0735
2020-04-09 Naujausi įstatymų pakeitimai susiję su prastovomis karantino laikotarpiu
Nuo šios dienos (balandžio 8 d.) įsigaliojo Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas (priimtas kovo 31 d.), kuris pakeitė prastovos dėl karantino reguliavimą. Palyginus su iki šiol galiojusiu reguliavimo atsirada tokios naujovės: Prievolė informuoti Valstybinę darbo inspekciją apie paskelbtas prastovas (tik jei jos paskelbtos dėl karantino). Inspekcija parengė paprastą elektroninę formą šios informacijos pateikimui, kurią galite rasti čia. Forma yra itin paprasta, be įmonės rekvizitų tereikia nurodyti apytikslį prastovos laikotarpį (nuo ... iki ...) ir apytikslį prastovoje esančių darbuotojų kiekį...
DSC_0735
2020-04-07 Septyni dažniausiai užduodami klausimai dėl subsidijų už prastovas gavimo
Klausimas: Nors darbo kodekso pakeitimas reguliuojantis atlyginimo už prastovas apskaičiavimą įsigaliojo nuo 2020 m. kovo 19 d., atlyginimui už prastovą skaičiuoti nuo 2020 m. kovo 16 d. galima vadovautis šiuo pakeitimu? Atsakymas: Kadangi įstatymai bei jų pakeitimai negalioja atgal, o taip pat, jokia speciali pakeitimo tvarka nebuvo numatyta, laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 19 d. vadovaujamasi...
DSC_0735
2020-04-06 Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu
Nors šiuo metu Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51, 13, 24, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 49 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (paskutinės versijos projekto Nr. XIIIP-4658(2)) vis dar nėra priimtas Seime, Užimtumo tarnyba pakvietė teikti paraiškas dėl subsidijų pagal šį įstatymo projektą. T.y. paraiškas jau galima teikti, kad ir kaip keistai tai atrodytų. Galimi du subsidijos apskaičiavimo metodai pasirenkami įmonės nuožiūra, skirtingiems darbuotojams gali būti taikomi skirtingi metodai...
DSC_0735
2020-03-24 Apmokėjimas už prastovas karantino laikotarpiu
Seimas pakeitė Darbo kodekso 47 str., t.y. prastovų reguliavimą, ir išdėstė jį nauja redakcija. Pakeitimas įsigaliojo 2020 m. kovo 19 d. Šiuo atveju esminis pakeitimas yra prastovos apmokėjimas, kai ji paskelbta dėl karantino – už visą prastovos laiką turės būti mokama ne mažiau kaip minimaliosios mėnesinės algos užmokestis, kai darbuotojo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma („visas etatas“). Nebelieka reikalavimo mokėti padidintą užmokestį pirmosiomis prastovos dienomis, o taip pat reikalavimo dėl 40 proc. vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad kovo 16 – 18 dienomis galiojo sena šio straipsnio redakcija, taigi, jei darbuotojas buvo prastovoje kovo 16 – 18 dienomis, už šias dienas turi būti sumokėta 7/3 vidutinio jo dienos užmokesčio (1 dienos VDU už pirmą dieną bei po 2/3 dienos VDU už antrą ir trečią dieną)...
DSC_0683
2020-03-17 Įstaigų darbas karantino laikotarpiu bei force majeure instituto taikymas
Registrų centras aptarnauja tik didžiausiuose klientų aptarnavimo padaliniuose ypatingos svarbos ir neatidėliotinais atvejais ir tik iš anksto užsiregistravus telefonu. Ypatingos svarbos atvejais laikoma el. parašo užsakymas, atsiėmimas, bendrovės vadovo pakeitimo registravimas, kiti atvejai. Visi kiti darbai vykdomi elektroniniu būdu, naudojantis Registrų centro savitarna, arba dokumentus siunčiant paštu. Valstybinė mokesčių inspekcija, Sodra, Regitra, kitos valstybinės institucijos visas konsultacijas ir paslaugas teiks tik nuotoliniu būdu, gyventojai skyriuose nebus aptarnaujami...
DSC_0735
2020-03-17 Darbo santykiai karantino laikotarpiu
Vyriausybė 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir nustatė karantino režimą, t.y. karantino laikotarpiu draudžiamas veiklas. Veiklų draudimas reiškia, kad visos įmonės nuo 2020 m. kovo 16 dienos privalo nutraukti visas išvardintas veiklas. Veiklų draudimas taip pat turės netiesiogines pasekmes – nebebus ekonomiškai prasmingos veiklos, skirtos uždraustų veiklų aptarnavimui, pvz., prekių pristatymas atitinkamoms veikloms. Natūralu, kad dėl uždraustų veiklų arba dėl ženkliai sumažėjusios veiklos apimties, įmonės nebegalės suteikti darbo visiems ar daliai darbuotojų. Darbo kodeksas šiuo metu tokiam atvejui numato tik vieną galimą veiksmą – prastovos paskelbimą.
DSC_0797
2019-04-29 Darbuotojų stebėjimas ir kontrolė: ar teisėtai naudojate GPS sekimą?
Įmonių praktikoje dažnas reiškinys - GPS technologijų diegimas transporto priemonėse. Nors gali atrodyti, kad naujų technologijų naudojimas - puiki idėja pasitarnausianti versle, tačiau tokios idėjos teisinių aspektų neįvertinimas vėliau gali tapti didžiuliu galvos skausmu.
karolis_th
2019-03-19 Poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Kas tai ir kada jo reikia?
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. pakeitė nemažai iki tol galiojusių taisyklių bei įnešė keletą naujovių. Viena iš tokių – poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Iki šiol apie reikalavimą atlikti tokį vertinimą nebuvo daug kalbama, tačiau taip buvo ne be priežasties. Europos sąjungos valstybių kompetentingos institucijos turėjo sukurti sąrašus, kuriuose būtų numatytos duomenų tvarkymo operacijos, kurioms privaloma atlikto poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir paskelbti juos viešai. Paskelbus šį sąrašą, prievolė atlikti tokį vertinimą atsirado daugybei įmonių, kadangi į šį sąrašą buvo įtrauktos, iš pirmos pažiūros, ganėtinai paprastos ir dažnai pasitaikančios duomenų tvarkymo operacijos..
DSC_1554 (2) (1) (1)
2019-03-06 Daikto savininko teisė susigrąžinti daiktą iš svetimo valdymo
Šiuolaikiniame pasaulyje, esant intensyviai prekių apyvartai, pasitaiko situacijų, kuomet daikto įgijėjas įgyja daiktą, o vėliau paaiškėja, jog šį daiktą perleido tokios teisės neturėjęs asmuo (daiktas buvo pavogtas, pamestas, kitaip neteisėtai perleidėjo įgytas). Suprantama, kad tikrasis daikto savininkas, sužinojęs, kad jo prarastą daiktą valdo konkretus asmuo, siekia šį daiktą iš jo susigrąžinti, o daikto įgijėjas, natūralu, nenori suprasti, kodėl jį turėtų grąžinti, nes šį daiktą teisėtai įsigijo ir taip pat laiko save daikto savininku. Šias praktiškai pasitaikančias ginčytinas situacijas, žinomas dar nuo romėnų laikų, išsprendžia teisės normomis nustatytos taisyklės. Todėl daikto savininkui, ypač kruopščiam, atsakingam ir sąžiningam yra labai svarbu žinoti ir suprasti, kokias galimybes ir kokiais atvejais jis turi teisę prarastą daiktą susigrąžinti.
karolis_th
2019-03-06 Penkios didžiausios ir dažniausiai daromos klaidos duomenų apsaugos srityje
Nors Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – „BDAR“) jau visai ne už ilgo skaičiuos pirmus savo galiojimo metus, vis dar yra daroma daugybė klaidų, kurias daro bendrovės, savo veikloje tvarkydamos asmens duomenis. Šiame straipsnyje apžvelgsime 5 didžiausias ir dažniausiai pasitaikančias klaidas duomenų apsaugos srityje, kurios gali pridaryti nemalonumų jei nebus ištaisytos.
karolis_th
2019-01-10 Dar kartą apie rinkodarą: kada galima siųsti naujienlaiškius bei reklamines SMS žinutes, skambinti telefonu?
Viešojoje erdvėje vis dar sklando nemažai mitų apie naujienlaiškių ir panašių reklaminio pobūdžio priemonių naudojimą (pvz.: trumpųjų SMS žinučių siuntimą, skambučius) siekiant reklamuoti savo prekes ar paslaugas. Vieni teigia, kad tokias priemones galima naudoti tik turint fizinio asmens, kuriam siunčiamas naujienlaiškis, sutikimą. Tuo tarpu, kiti teigia, kad savo klientams tokius naujienlaiškius gali siųsti be sutikimo. Net didesni verslo subjektai, tokie kaip draudimo bendrovės, bankai daro pažeidimus susijusius su reklaminio pobūdžio turinio siuntimu. Taigi, kada visgi galima siusti asmenims reklaminio pobūdžio naujienlaiškius ar naudotis kitomis reklaminėmis priemonėmis?
DSC_0797
2018-12-03 Ką mus moko naujas LVAT sprendimas duomenų apsaugos byloje?
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) 2018-10-29 priėmė sprendimą byloje, kurioje buvo nagrinėjamas duomenų tvarkymo teisėtumo klausimas. Byloje buvo sprendžiama, ar asociacija, kuri yra pareiškėja kitame teisminiame procese, gali perduoti teisėtai gautus duomenis apie fizinį asmenį to fizinio asmens darbdaviui.
DSC_1529 (1) (2)
2018-12-03 Apie kokius privalomus pranešimus Migracijos departamentui dažnai pamiršta darbdaviai ir patys užsieniečiai?
Kai tik trečiosios šalies piliečio rankose atsiranda taip laukta leidimo laikinai gyventi kortelė arba į pasą įklijuojama nacionalinė viza, leidžianti dirbti ir gyventi Lietuvoje, retas užsienietis žino, kad visu leidimo gyventi galiojimo laikotarpiu reikia atitikti leidimo išdavimo sąlygas bei tam tikrais atvejais nedelsiant teikti pranešimus Migracijos departamentui.
karolis_th
2018-12-03 Jei atliekate vaizdo stebėjimą, Jums gali tekti atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą
GDPR 35 straipsnis numato aplinkybes, kurioms esant turėtų būti atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Visų pirma, aptarkime, kas yra poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Trumpai apibūdinant šį procesą, tai yra vieno ar kelių susijusių bendrovės vidinių procesų, kuriais yra renkami, naudojami ar saugomi asmens duomenys, auditas. Tokiu auditu siekiama patikrinti kaip tikrinami procesai gali paveikti fizinių asmenų teises ar laisves, t. y. siekiama patikrinti ar dėl naudojamų procesų gali kilti pavojus asmenų teisėms ir laisvėms.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje
Elektroninių dokumentų naudojimas praktikoje tampa neatsiejama įmonių kasdienio darbo dalis. Šiame straipsnyje apžvelgiamos svarbiausios ir dažniausiai pasitaikančios elektroninių dokumentų kategorijos - sutartys, darbo teisės ir apskaitos dokumentai.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų įteikimas
Dokumentų įteikimas elektroninėmis priemonėmis dėl savo patogumo yra patraukli priemonė verslui perduoti įvairią informaciją. Kita vertus, toks dokumentų įteikimo būdas tiek verslo, tiek teismų praktikoje kelia įvairių klausimų. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kas žinotina siunčiant elektroninius dokumentus.
DSC_0735
2018-09-12 Elektroninių dokumentų pasirašymas
Vis labiau plintantis reiškinys modernėjančiame pasaulyje - elektroninis dokumentų pasirašymas. Naturaliai, verslui kyla klausimų dėl tokio dokumentų pasirašymo teisinės galios. Teisininkai pateikia komentarą šiuo klausimu.
DSC_0735
2018-08-06 Darbuotojų stebėjimas darbovietėje ir už jos ribų
Dar viena atskira specifinė darbuotojų asmens duomenų kategorija yra duomenys, surinkti stebint/sekant darbuotojus. Darbuotojų stebėjimas pasireiškia įvairiais būdais (vaizdo stebėjimas, interneto srauto ir e-pašto stebėjimas, pokalbių įrašymas (telefoniniai pokalbiai, „Skype“, „chat‘ai“ ir pan.), nuotolinis kompiuterių, telefonų ir kitos įrangos administravimas, automobilių ir kitokios įrangos lokacijos sekimas).
DSC_0735
2018-08-06 Darbuotojo sutikimas duomenų tvarkymui. Kada iš tiesų reikalingas?
BDAR kontekste nereikalingi ir net negalimi jokie pakeitimai darbo sutartyse. Skirtingai nuo viešojoje erdvėje sklandančių „rekomendacijų“, darbuotojo sutikimas jo asmens duomenų tvarkymui nei darbo sutartyje, nei atskirai yra ne tik kad nereikalingas, bet ir neteisėtas, t.y. mažų mažiausiai formalus BDAR pažeidimas.
DSC_0735
2018-07-24 Duomenų apsaugos mitai darbo santykiuose
Šiuo metu dėl naujo ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimo viešojoje erdvėje sklando daug gandų, kai kurie iš jų tiesiogiai prieštarauja pačio BDAR reikalavimams ir kelia pavojų padaryti pažeidimų asmens duomenų srityje vien bandant įgyvendinti BDAR reikalavimus.
DSC_0661
2018-05-31 Actio Pauliana institutas. Ar visada gina sąžiningo kreditoriaus interesus?
Neretai fizinis ar juridinis asmuo (kreditorius) susiduria su situacija, kuomet nesąžiningas skolininkas ilgą laiką neatsiskaito, tačiau tuo pačiu metu sudaro sandorius su kitais kreditoriais, kitiems suteikiama atsiskaitymo pirmenybė, sudaromi įtartini turto ar turtinių teisių perleidimo sandoriai.
DSC_0707
2018-05-31 Slapukų naudojimas Duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo kontekste
Slapukai, plačiau žinomi kaip cookies, tikrai nėra naujiena tiek paprastam interneto vartotojui, tiek pažengusiam internetinių svetainių kūrėjui. Dabar jau turbūt kiekvienas yra įpratęs prie bene kiekvieno internetinio tinklapio viršuje matomo pranešimo apie slapukų naudojimą, tačiau kyla klausimas, ar tokio pranešimo užteks ir po GDPR įsigaliojimo
karolis_th
2018-05-31 Elektroninio pašto adresas – fizinio ar juridinio asmens duomuo
Įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui dažnai iškyla klausimas ar tam tikra informacija apie asmenį yra laikoma asmens duomenimis. Ypač dažnai tokie klausimai kyla, kai kalbama apie darbuotojų elektroninius paštus, kurie lyg ir yra susiję su tam tikra bendrove. Šis klausimas yra ganėtinai aktualus, kadangi Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas saugo tik fizinių asmenų asmens duomenis.
2018-05-31 Artėjantys pakeitimai dienpinigių komandiruotiems darbuotojams mokėjime
Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja pakeitimai dėl dienpinigių mokėjimo komandiruotiems darbuotojams – Vyriausybė 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 pakeitė savo 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523 patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą. Pakeitimų esmę galima trumpai apibūdinti kaip nuo 2017 m. liepos 1 d. atsiradusios anarchijos šioje srityje mažinimą bei maksimalių dienpinigių sumų padidinimą.
DSC_0797
2018-04-30 Darbuotojų stebėjimas ir kontrolė: ką turėtumėte žinoti apie vaizdo stebėjimą?
Vaizdo stebėjimas darbe yra paplitusi verslo praktika. Darbdaviai linkę naudoti vaizdo kameras įvairiuose įmonės veiklos procesuose, net nesusimąstant apie darbuotojų teises. Taigi, artėjant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamento) įsigaliojimo dienai, reikšminga atkreipti dėmesį į keletą aspektų, susijusių su vaizdo stebėjimu darbe.
karolis_th
2018-04-30 Keturi žingsniai, kuriuos būtina atlikti prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis
Bendrovės savo veikloje dėl įvairių priežasčių kaupia bei naudoja asmens duomenis. Tai gali būti darbuotojų, klientų, interesantų ar kitų asmenų kategorijų asmens duomenys, tačiau tokie veiksmai su asmens duomenimis turi atitikti įstatymo keliamus reikalavimus. Tai ypač aktualu artėjant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) įsigaliojimui, kuris ženkliai padidina baudas už asmens duomenų apsaugos pažeidimus.
sandra_th
2018-03-30 Europinis sąskaitų blokavimas - lengvesnė skolų išieškojimo iš ES valstybėse esančių skolininkų procedūra
Pernai įsigaliojo supaprastinta procedūra, leidžianti išieškoti skolas iš asmenų, gyvenančių ar turinčių lėšų kitose Europos Sąjungos valstybėse. Ši procedūra leidžia areštuoti skolininkų kitose šalyse turimas banko sąskaitas nesikreipiant į užsienio teismus. Blokavimo įsakymas išduodamas komercinėse ir civilinėse bylose, kai blokuotinos banko sąskaitos yra vienoje ES valstybėje narėje, o teismas arba kreditoriaus buveinė – kitoje. Pavyzdžiui, Lietuvos teismams nagrinėjant ginčą tarp dviejų Lietuvoje įsiteigusių įmonių, ieškovas galės kreiptis į teismą ir prašyti blokuoti, tarkime, Vokietijos banko sąskaitoje atsakovo laikomas lėšas...
2018-03-30 Darbdavio nustatomų darbo santykių reguliavimo taisyklių galimybės
Lietuvos darbo teisėje darbdavys (bendrovė) vienašališkai nustato teisiškai įpareigojantį darbo santykių reguliavimą, kuris vėliau gali būti keičiamas darbdavio nuožiūra. Darbdavio nustatytos taisyklės išlieka privalomos darbdaviui, kol pasikeičia. Darbdavys negali atsisakyti suteikti darbuotojui jokių darbdavio patvirtintuose dokumentuose numatytų garantijų nepakeitęs tokių dokumentų. Jokie pakeitimai neveikia/negalioja atgaline data, t. y. jie taikomi tik ateityje, o ne praeities įvykiams. Darbdavio nustatytam darbo santykių reguliavimui (darbo tvarkos taisyklėms ir bet kokiems kitiems dokumentams) taikomi šie apribojimai...
2018-03-30 Taisyklės bei formulės atostoginių bei kompensacijų už nepanaudotas atostogas apskaičiavimui
prastinės taisyklės/formulės atostoginių apskaičiavimui: Kai kasmetinės atostogos suteikiamos darbo dienomis – dauginant atostogų laikotarpiui tenkantį darbo dienų skaičių iš darbuotojo dienos vidutinio darbo užmokesčio; Kai kasmetinės atostogos suteikiamos kalendorinėmis dienomis ir darbuotojo darbo dienos trukmė yra pastovi (tokia pati kiekvieną darbo dieną) – metinis darbo dienų koeficientas* apskaičiuojamas dalijant darbo dienų pagal atitinkamo darbuotojo grafiką per paskutinius 12 mėnesių skaičių iš to pačio laikotarpio trukmės kalendorinėmis dienomis; apmokėjimas apskaičiuojamas dauginant metinį darbo dienų koeficientą iš atitinkamo darbuotojo dienos vidutinio darbo užmokesčio ir suteiktų atostogų trukmės kalendorinėmis dienomis...
sandra_th
2018-02-28 Neesminiai daikto trūkumai gali būti pagrindas vartotojui nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą
Naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje yra konstatuota, jog pirkėjas, įsigijęs daiktą, kuriam taikoma garantija, turi pagrįstą lūkestį, kad garantinio laikotarpio metu išryškėjęs daikto trūkumas bus pašalintas ne pirkėjo sąskaita. Byloje buvo nagrinėjama fabula, kuomet ieškovė pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo indaplovę, kuriai buvo suteikta dvejų metų garantija. Praėjus 18 mėn. nuo įsigijimo indaplovė sugedo. Ieškovė kreipėsi į garantinę priežiūrą atliekančią įmonę, ši nustatė pagrindinio elektroninio bloko gedimą, pasiūlė jį suremontuoti, tačiau ieškovė paprašė indaplovę pakeisti nauja arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Įmonė atsisakė tai padaryti. Bylą išnagrinėję teismai priėmė skirtingus sprendimus: pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino, o apeliacinės instancijos – atmetė. Kasacinis teismas, panaikindamas apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, pažymėjo, kad pagal įstatymą pardavėjas neturi teisės pats sutrumpinti garantijos terminą...
karolis_th
2018-02-28 Ką derėtų žinoti apie duomenų apsaugos pareigūną
2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) viena iš „naujovių“ yra duomenų apsaugos pareigūnas. Visų pirma verta paminėti, kad tai nėra visiška naujovė. Duomenų apsaugos direktyva numato ES valstybėms narėms galimybę supaprastinti reikalavimą pranešti apie duomenų tvarkymą priežiūros institucijai arba atleisti nuo jo, kai duomenų valdytojas yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną. Taip pat, dabartinis duomenų apsaugos reguliavimas leidžia ES valstybėms narėms pasirinkti, kas atliks išankstinės duomenų tvarkymo operacijų, kurios gali kelti konkretų pavojų duomenų subjekto teisėms ir laisvėms patikras. ES valstybės narės gali pasirinkti ar jas atliks priežiūros institucija, gavusi pranešimą iš duomenų valdytojo, arba duomenų apsaugos pareigūnas, kuris, kilus abejonių, privalo tartis su priežiūros institucija. Taigi, duomenų apsaugos pareigūnas nėra visiška naujiena, tačiau BDAR ženkliai padidina jo vaidmenį...
rsz_viaceslavas_small
2018-02-28 Ar galima tranzitu vežti per Rusiją prekes, įtrauktas į „sankcijinių“ produktų sąrašą?
Rusijos Federacijos (toliau – RF) įvestas draudimas įvežti į RF teritoriją tam tikrų prekių (kurių kilmė yra ES šalys) kategorijas įtakojo daugelio vežėjų Rytų kryptimi pajamas.Tačiau kai kurios įmonės ir toliau veža taip vadinamas „sankcijines“ prekes gavėjams, esantiems kitose ES valstybėse ir Azijoje (Ukrainoje, Kazachastane, Mongolijoje ir kt.), tranzitu per Rusijos teritoriją. Tokių tranzitinių pervežimų praktikoje dažnai kyla klausimas, ar šie pervežimai iš tikrųjų yra teisėti. Pažymėtina, kad ginčai dėl to vyksta ir Rusijos teismuose, tačiau iki šiol vienareikšmiško atsakymo nėra pateikta. Žiūrint iš teisinės pusės, RF Vyriausybės įvestas draudimas suformuluotas taip, kad draudimas apima visas tam tikroje kategorijoje esančias prekes, nepriklausomai nuo pareikštos muitinės procedūros bei krovinio paskirties valstybės...
rsz_viaceslavas_small
2018-01-31 Krovinio svorio patikrinimo klaidos muitinėje - ką tokiais atvejais daryti?
Vykdant pervežimus NVS šalyse, įprasta procedūra tikrinant krovinį muitinėje yra krovinio svorio patikrinimas specialių svarstyklių pagalba ir jo sutikrinimas su dokumentuose esančiu nurodytu krovinio svoriu. Deja, praktikoje pasitaiko atvejų, kai pasienyje sveriant sąstatą su kroviniu fiksuojamas svorio viršijimas ir tas sąlygoja transporto priemonės nukreipimą į detalų muitinės patikrinimą su viso krovinio iškrovimu. Nors daugumoje tokių atvejų jokių pažeidimų nenustatoma, tačiau toks detalus krovinio patikrinimas neišvengiamai sąlygoja papildomas laiko bei materialines sąnaudas...
karolis_th
2018-01-31 Ką daryti su seniau gautais sutikimais prieš įsigaliojant Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui
Nors daugumai duomenų valdytojų yra aišku, kad BDAR įsigaliojimas įneš pokyčių į tai, kaip turės būti gaunami duomenų subjektų sutikimai po jo įsigaliojimo, daugumai yra neaišku, ką daryti su tais asmenimis, kurių sutikimas tvarkyti duomenis jau yra gautas, t.y. ar bus privaloma iš naujo gauti sutikimus duomenų tvarkymui, ar anksčiau duoti sutikimai liks galioti. Tais atvejais, kai duomenų subjekto duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu, BDAR savaime nereikalauja iš naujo surinkti sutikimus iš duomenų subjektų, kurių sutikimas yra gautas anksčiau, t.y. seniau gauti sutikimai lieka galioti, tačiau, tik su ta sąlyga, kad jie atitinka BDAR keliamus reikalavimus.
karolis_th
2018-01-31 Sutikimas tvarkyti asmens duomenis įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui
2018 m. gegužės 25 d. įsigalios naujasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – BDAR), pakeisiantis direktyvą 95/46/EB, kuris nustato griežtesnius reikalavimus asmens duomenų tvarkymui. Pagrindai, kuriems esant, bus leidžiama tvarkyti asmens duomenis įsigaliojus BDAR patys savaime mažai kuo skiriasi nuo šiuo metu galiojančių ir direktyvoje 95/46/EB numatytų pagrindų. Vienas iš kelių dažniausiai naudojamų pagrindų yra, ir greičiausiai išliks, duomenų subjekto sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, tad šiame straipsnyje bus aptariami svarbiausi su duomenų subjekto duotu sutikimu tvarkyti jo asmens duomenis susiję klausimai...
2017-12-29 Komandiruočių apmokėjimo sudėtinės dalys
Darbo teisės tikslais skirtinos šios komandiruotės apmokėjimo sudėtinės dalys yra šios: 1. darbo užmokestis; 2. kelionės laiko kompensavimas; 3. dienpinigiai; 4. papildomų sąnaudų kompensavimas (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų išlaidų)... Darbo užmokestis komandiruotės metu yra mokamas kaip įprastinis darbo užmokestis pagal komandiruojamo darbuotojo darbo grafiką. Komandiruotės metu darbuotojas turi dirbti įprastu darbo laiko režimu, jeigu darbdavys nėra nustatęs kitokių įpareigojimų (DK 107 str. 1, 2 ir 5 d.).
2017-12-29 Komandiruočių apmokėjimo tvarka įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui ir Vyriausybei priėmus lydinčiuosius teisės aktus pasikeitė komandiruočių apmokėjimo tvarka.Esminiai šiuo aspektu teisės aktų pasikeitimai: 1. Panaikintas Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365 Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos; 2. Pakeistas Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo, jo pavadinimas pakeistas į „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“, taikymas praplėstas visoms organizacijoms (ne tik biudžetinėms)...
2017-12-29 Darbuotojų išbandymas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Vienas iš klausimų, kuris įsigaliojus naujajam darbo kodeksui nepasikeitė, priimamo į darbą darbuotojo išbandymas. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šiuo klausimu vis dar dažnai daroma klaidų. Kaip ir anksčiau, siekiant nustatyti išbandymą priimamam į darbą darbuotojui, būtina į jo darbo sutartį įtraukti atitinkamą punktą: „Nustatomas bandomasis laikotarpis, siekiant patikrinti ar Darbuotojas tinka atlikti jam pavestą darbą: trys mėnesiai nuo darbo pradžios dienos, neskaitant laiko, kai Darbuotojas nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, atostogų ar kitų svarbių priežasčių.“ Kaip ir anksčiau, maksimalus išbandymo terminas yra trys mėnesiai (gali būti sutartas ir trumpesnis)...
2017-11-16 Darbo tarybos informavimo procedūra ir garantijos suteikiamos darbo tarybai ir jos nariams
Be konsultavimosi procedūrų naujasis kodeksas numato ir dar vieną didelę administracinę naštą darbdaviui – “reguliarųjį darbo tarybos informavimą” (DK 205 str.). Kartą per metus darbdavys privalės pateikti darbo tarybai informaciją (t.y. ataskaitą) apie: darbdavio būklę, struktūrą, galimus įmonės, įstaigos ar organizacijos ir jos padalinių užimtumo pokyčius, ypač iškilus grėsmei užimtumui, įskaitant informaciją apie darbuotojų skaičių, kategorijas, tarp jų ir laikinuosius darbuotojus, įvykusius ir planuojamus personalo pokyčius, galinčius turėti lemiamą reikšmę darbuotojų darbo sąlygoms ir daryti įtaką darbuotojų atleidimui iš darbo (DK 205 str. 2 d.)...
2017-11-16 Darbdaviui tenkanti administracinė našta įsteigus darbo tarybą
Atkreiptinas dėmesys, kad darbo tarybos įkūrimas pagal naująjį Darbo kodeksą sukuria darbdaviui itin didelę administracinę naštą. Įkūrus darbo tarybą darbdaviui teks konsultuotis su darbo taryba. Ši pareiga naujo kodekso kontekste reiškia, kad darbdavys negalės priimti daugumos verslo ir organizacinių sprendimų prieš tai neatskleidęs savo ketinimų darbo tarybai bei tinkamai neįforminęs biurokratinės konsultacijų procedūros: įrodomu būdu įteikti planuojamų priimti sprendimų projektus, kitus susijusius su planuojamais priimti sprendimais dokumentus; paprastai kalbant, darbdavys turės parengti raštą, kuriame aprašyti savo planus, prie jo pridėti sprendimų projektus, kitus susijusius dokumentus bei įteikti tokį raštą darbo tarybos pirmininkui...
2017-11-16 Darbo tarybų steigimo pagrindai bei svarbiausi aspektai
Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 str. 10 d. Numato darbdavių, kurių vidutinis darbuotojų skaičius 2017 m. Liepos 1 d. yra dvidešimt ir daugiau iki 2018 m. Sausio 1 d. sudaryti darbo tarybos rinkimų komisiją. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymas nenumato darbdavio pareigos sudaryti pačią darbo tarybą, tik jos rinkimų komisiją. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr. 87 Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo 2 ir 10 str. str. darbuotojai be jokių išimčių turi teisę pasirinkti, be išankstinio leidimo steigti ir stoti į organizacijas, vadovaudamiesi tik tų organizacijų taisyklėmis. Terminas “organizacija” reiškia bet kurią darbuotojų organizaciją, norinčią įtvirtinti ir apginti darbuotojų arba darbdavių interesus. Taigi pagal tokį tarptautinio lygio reguliavimą darbo taryba yra viena iš darbuotojų organizacijų rūšių ir darbuotojams privalo būti užtikrinama teisė savo nuožiūra dalyvauti arba nedalyvauti tokios organizacijos steigime bei veikloje...
rsz_viaceslavas_small
2017-10-30 Draudimo sutarties sudarymas internetu
Šiuo metu vyrauja tendencija kuo daugiau sandorių bei operacijų vykdyti elektroninėje erdvėje. Ne išimtis yra ir draudimo sutarčių sudarymas. Viešoje erdvėje vis garsiau skamba kvietimai draudimo sutartis sudaryti specialiai tam pritaikytose interneto platformose, pateikiant elementarią informaciją ir teigiant, jog viskas bus greičiau, pigiau ir efektyviau. Tačiau draudimo sutartis yra itin specifinis produktas ir jos sudarymo momentas (dažnai minučių tikslumu), turi esminę reikšmę sutarties galiojimui bei draudimo išmokos (ne)išmokėjimui. Dėl šios priežasties, manau, yra vertinga atkreipti dėmesį į tam tikrą riziką sudarant draudimo sutartis (ypač transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo) internetu...
sandra_th
2017-10-30 Sutarčių vykdymas ir prievolių pagal sutartis nevykdymo pasėkmės
Civilinis kodeksas nustato, kad teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi nustatytų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Įstatymas numato tokius sutarčių vykdymo principus: (1) sutartis turi būti vykdoma sąžiningai, t. y. kiekviena iš šalių kitos atžvilgiu privalo elgtis sąžiningai; (2) kiekviena iš šalių, vykdydama sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis su kita šalimi; (3) sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu, t. y. siekiant kad kita šalis galėtų vykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį su mažiausiomis sąnaudomis. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), jeigu tokios buvo sutartos šalių rašytiniu susitarimu. Sutarties neįvykdymu, pagal civilinį kodeksą yra laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą, nepilną ar nepakankamą prievolės įvykdymą bei įvykdymo termino praleidimą...
2017-10-30 Atostogų darbuotojams suteikimo probleminiai aspektai
Naujasis darbo kodeksas numato naują kasmetinių atostogų kaupimo ir suteikimo metodiką. Taip pat Vyriausybė 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 numato naują vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką, kuri tiek anksčiau, tiek ir dabar naudojama apskaičiuojant apmokėjimą už atostogas. Priimant šiuos teisės aktus, deja, nebuvo išvengta teisės spragų, t. y. taisyklių, kurios būtinos įgyvendinant kitas įstatyme nurodytas taisykles, tačiau neaptartų įstatyme. Šiuo metu yra trys tokios teisės spragos, susijusios su kasmetinėmis atostogomis ir jų apmokėjimu...
2017-10-30 Skirtingos atostogų suteikimo tvarkos įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Naujasis darbo kodeksas numato dvigubą atostogų kaupimo ir suteikimo tvarką: daliai darbuotojų atostogos suteikiamos darbo dienomis, o likusiems – kalendorinėmis, kaip ir anksčiau. Atkreiptinas dėmesys, kad darbo dienomis atostogos kaupiamos ir suteikiamos tik santykinai siauram darbuotojų ratui. Naujojo darbo kodekso 126 str. 2 d. numato: “Darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų (jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip dvidešimt keturių darbo dienų (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos"...
2017-09-29 Verslas ieško paprastesnio sprendimo popierizmui mažinti
Bendradarbiaudami su savo kolegomis iš "DASATA", paprašėme savo kolegų svečio teisėmis parengti patarimą savo skaitytojams, kurie mielai sutiko mums padėti. Todėl žemiau dalinėmis kolegų įžvalgomis ir patarimais, padėsiančiais sumažinti popierizmo naštą versle.
sandra_th
2017-09-29 Įmonės vadovo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo
Bendrovės vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento jis turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonių bankroto įstatyme įtvirtinta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo...
2017-09-29 Smulkios ir vidutinės įmonės galės gauti kompensaciją teisinėms konsultacijoms
2017 m. rugsėjo 11 d. Ūkio ministerija ir INVEGA paskelbė kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“. Priemonė „Verslo konsultantas LT“ sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją. Tai jau yra antrasis šios paramos etapas, kuriam planuojama skirti iki 2 mln. Eur. Priemonė „Verslo konsultantas LT“ yra skirta smulkioms ir vidutinėms įmonėms (įmonės turinčios iki 250 darbuotojų, įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. Eurų ir įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. Eurų), kurios galės gauti kompensacijas dėl verslo konsultacijų. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 2 000 Eur. Kompensuojama patirtų išlaidų dalis bus nustatoma pagal subjekto veiklos trukmę bei registracijos vietą, tad galima išskirti dvi grupes įmonių, kurioms taikomos skirtingos kompensavimo sąlygos...
2017-09-29 Dokumentų apostilizavimas
Kartais prireikia Lietuvos Respublikos institucijų išduotus dokumentus pateikti užsienio valstybėse, tuomet susiduriama su dokumentų legalizavimo ar patvirtinimo pažyma (Apostille). Apostille – tai pažyma, kuria žymimi oficialūs dokumentai taip, kad jie būtų pripažinti užsienio valstybėje. 1961 m. buvo priimta tarptautinė Hagos Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. Prie šios konvencijos prisijungusios šalys pripažįsta Apostille, t.y. Konvencijos narėse išduoti oficialūs dokumentai yra tvirtinami pažyma Apostille. Dokumentų tvirtinimas pažyma Apostille – tai dokumente esančio parašo, pasirašiusio asmens pareigų ir antspaudo tikrumo patvirtinimas pažyma Apostille.
EgleFeatured
2017-09-29 Kaip pasirengti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimui
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jis pakeis iki tol galiojusią Direktyvą 95/46/EB ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Nors įstatymas kaip toks išliks, jo turinys ženkliai keisis, mažės ir paties įstatymo reikšmė, nes Reglamentas, kaip tiesiogiai taikytinas aktas, bus pagrindiniu asmens duomenų apsaugos klausimus Europos Sąjungos mastu reglamentuojantis dokumentas. Nors įsigaliojus Reglamentui nebeliks pareigos asmens duomenų valdytoju, Reglamente didelis dėmesys skiriamas duomenų valdytojų atsakomybei ir atskaitomybei, todėl įrodinėjimo pareiga teks būtent jiems...
2017-08-31 Apie papildomą darbą naujajame darbo kodekse
Viena iš aktualių sričių, kurias palietė įsigaliojęs naujasis Darbo kodeksui yra antraeilio darbo sutartys ir papildomo darbo sutartys. Pirmuoju atveju įvyko dereguliacija, o antruoju reguliavimo apimtis padidėjo. Naujajame Darbo kodekse iš vis nebeliko antraeilių pareigų koncepcijos, t. y. kiekviena darbo sutartis su skirtingu darbdaviu traktuojama lygiai vienodai, o darbdaviai, nesant atskiro susitarimo dėl nekonkuravimo ar darbo su keliais darbdaviais sutarties, net neturi teisės vieni apie kitus žinoti. Iš vienos pusės, darbuotojai neprivalo atskleisti kitų savo darboviečių, o iš kitos pusės darbdaviai nebeprivalo tarpusavyje derinti darbuotojo darbo grafikų ir kitų darbo sąlygų, kiekvienas iš darbdavių sudarytą darbo sutartį teisine prasme traktuoja kaip vienintelę, o kitų darbo sutarčių egzistavimas darbdaviui nesukelia jokių teisinių pasekmių...
mini_2
2017-08-31 Dėl tendencijų transporto priemonių privalomojo draudimo rinkoje
Šiuo metu Lietuvos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo rinkoje esant tokioms kainų didėjimo tendencijoms, kai draudimo liudijimas vienam vilkikui gali kainuoti 5000 -10.000 EUR, manau, kad verslo subjektams neišvengiamai kils dilema – ar verta pirkti draudimo liudijimus, ar visgi rizikuoti ir vykdyti veiklą be civilinės atsakomybės privalomojo draudimo? Iš karto noriu atkreipti dėmesį, kad tokios rizikos faktiškai neįmanoma pamatuoti, kadangi ir vieno rimtesnio įvykio metu padaryta žala gali ženkliai viršyti visos įmonės apyvartą/turtą, todėl tikrai nerekomenduoju tokios rizikos prisiimti. Verčiau reikėtų svarstyti apie galimybę steigti dukterinę įmonę/filialą ES valstybėje narėje su adekvatesne draudimo rinka ir ten registruoti transporto priemonių parką...
karolis_th
2017-08-31 Kaip užtikrinti efektyvų skolos išieškojimą
Į advokatus ar teisininkus dažnai yra kreipiamasi įvairiais teisiniais klausimais, kurių vienas dažniausių yra skolų išieškojimas. Tokia situacija, kai viena šalis neatsiskaito su kita sandorio šalimi yra būdinga tiek santykiuose tarp fizinių asmenų, tiek santykiuose tarp juridinių asmenų. Nors skolos išieškojimo procesas pats savaime nėra itin sudėtingas, dažnai gali kilti įvairių sunkumų dėl paties skolos fakto įrodymo. Pagrindinė to priežastis – neišsaugoti arba nepasirašyti atitinkami dokumentai...
2017-08-31 Notaras – ne tik sandorių tvirtintojas
Dažniausiai į notarą kreipiamės, kai reikia patvirtinti sandorius, įsteigti įmonę, taip pat paveldėjimo klausimais. Be kasdienių, mums įprastų paslaugų, notarai atlieka ir kitus notarinius veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos notariato įstatyme. Norime pristatyti keletą mažai girdėtų notarų atliekamų veiksmų. Notaras perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Pareiškimai, kuriuos prašoma perduoti, pateikiami notarui ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, iš kurių vienas išsiunčiamas paštu, gaunant atgal pranešimą, kad jis perduotas, arba įteikiamas pačiam adresatui asmeniškai, jam pasirašant, o kitas egzempliorius lieka notaro biure...
2017-07-26 Atostogų apmokėjimas ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimas įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui
Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui bei Vyriausybei 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinus Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašą (toliau tekste – VDU Aprašas) pasikeitė kompensacijos už nepanaudotas atostogas apskaičiavimo tvarka arba, tiksliau tariant, buvo sukurta teisės spraga, kurią, deja, reikės užpildyti įmonės vidaus dokumentais, tipiškai – darbo tvarkos taisyklėmis. Atostogų apmokėjimo ir kompensacijos apskaičiavimo už nepanaudotas atostogas tiems darbuotojams, kuriems jos suteikiamos darbo dienomis, tvarka yra labai paprasta: imamas suteikiamų ar kompensuojamų atostogų darbo dienų skaičius ir dauginamas iš dienos VDU. Tačiau ir iš šios taisyklės yra viena išimtis – pagal VDU Aprašo 5.6 p. „Vidutinis valandinis darbo užmokestis turi būti skaičiuojamas ir tuo atveju, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena (pamaina) yra skirtingos trukmės“.
sandra_th
2017-07-26 Akcininko atsakomybė už bendrovės prievoles
Praktikoje dažni atvejai, kai ieškovai reikalauja priteisti žalos, kuri kilo dėl netinkamų verslo sprendimų ar imperatyvių valdymo organų pareigų nevykdymo, atlyginimą ne iš valdymo organų narių, bet iš akcininkų, todėl žemiau pateikiamos teismų praktikoje suformuluotos taisyklės dėl akcininko atsakomybės už bendrovės prievoles. Akcininko atsakomybė, kitaip nei bendrovės vadovo atsakomybė, yra ribota. Bendrovė neatsako pagal akcininko prievoles, o pastarasis neatsako pagal bendrovės prievoles, išskyrus įstatymuose arba bendrovės steigimo dokumentuose numatytus atvejus. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta šios taisyklės išimtis: kai bendrovė negali įvykdyti prievolės dėl akcininko nesąžiningų veiksmų, akcininkas atsako pagal bendrovės savo turtu subsidiariai...
2017-07-26 Premijos ir darbo užmokestis naujajame Darbo kodekse
Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui vienas iš dažniausiai aptariamų ir daugiausia klausimų keliantis dalykas yra premijų įskaitymas ar neįskaitymas į vidutinį darbo užmokestį, nuo kurio savo ruožtu priklauso apmokėjimas už atostogas, išeitinė išmoka ir įvairios kitos garantijos. Naujojo Darbo kodekso 139 str. 2 d. 6 p. ir 3 d. numato, kad „Darbuotojo darbo užmokestį sudaro: <...> premijos, darbdavio iniciatyva skiriamos paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, jo ar įmonės, padalinio ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus. <...> Darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus šio kodekso 140 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus“...
mini_3
2017-07-26 Papildomos vairuotojų kasmetinių atostogų dienos
Šiuo metu neegzistuoja viešosios erdvės Lietuvoje, kur vienu, ar kitu rakursu nebūtų analizuojamas nuo 2017-07-01 įsigaliosiantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Tačiau esant tokiam triukšmingam fonui, dažnai neturinčiam jokios realios prasmės, lieka pamirštamos detalės, o kai kurios jų yra pakankamai svarbios. Be abejonės, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas yra reikšmingas teisės aktas Lietuvos teisinėje sistemoje, bet nereikėtų pamiršti, kad jį lydi (ir dar lydės) visa eilė poįstatyminių teisės aktų, kuriuose mūsų Vyriausybė gali nustatyti ne mažiau praktikoje reikšmingas tvarkas, terminus ir sąvokas. Vienas tokių teisės aktų – 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ (įsigaliojo nuo 2017-07-01)...
2017-06-16 Darbuotojų drausminė atsakomybė įsigaliojus naujajam darbo kodeksui
Viena iš esminių naujo Darbo kodekso naujovių – drausminės darbuotojų atsakomybės panaikinimas. Įsigaliojus naujam kodeksui nuo liepos 1 d. darbuotojams nebebus galima skirti drausminių nuobaudų. Taip pat drausminių nuobaudų skyrimo nebus galima numatyti darbo tvarkos taisyklėse ar kituose darbdavio dokumentuose kaip bloginančių darbuotojų darbo sąlygas. Nepaisant drausminės atsakomybės kaip darbo teisės instituto panaikinimo, išlieka du darbo sutarties nutraukimo pagrindai, savo turiniu analogiški darbo drausmės pažeidimams...
2017-06-16 Darbo tarybų steigimas įsigaliojus naujajam darbo kodeksui
Viešoje erdvėje sklando daugybė gandų dėl tariamos darbdavio prievolės įsigaliojus naujam Darbo kodeksui steigti darbo tarybas. Paaiškiname, kad nėra darbdavio pareigos įsteigti darbo tarybą, yra tik pareiga tam tikru būdu pasiūlyti darbuotojams tokią darbo tarybą steigti. Darbdavio pareigos dėl darbo tarybų rinkimų inicijavimo atsiranda tik tada, kai įmonėje yra 20 ir daugiau darbuotojų bei nėra veikiančios profesinės sąjungos, ir apsiriboja šiais veiksmais...
2017-06-16 Svarbiausi dalykai, kuriuos būtina padaryti iki įsigaliojant naujajam darbo kodeksui
Seimui priėmus naujojo Darbo kodekso pataisas, Prezidentei jas pasirašius, naujasis Darbo kodeksas įsigalios nuo 2017 m. liepos 1 d. Tokie uždelsti Seimo veiksmai priimant naująjį darbo kodeksą praktiškai nepalieka darbdaviams pakankamai laiko tinkamai pasiruošti naujojo Darbo kodekso įsigaliojimui ir pasirengti dokumentus, kurie nuo liepos 1 d. taps būtini, bei pakoreguoti esamus dokumentus. Siekiant minimaliai įgyvendinti naujojo kodekso reikalavimus įmonės turės atlikti šiuos veiksmus...
karolis_th
2017-05-31 Kaip elgtis gavus pretenziją dėl skolos?
Neretai pasitaiko atvejų, kad bendrovės (ar fiziniai asmenys) dėl vienokių ar kitokių priežasčių delsia vykdyti savo skolinius įsipareigojimus kreditoriams. Tai sukelia negatyvias pasekmes kreditoriams, kurie stengiasi kaip įmanoma greičiau skolą atgauti. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių būdų, kaip kreditorius mėgina atgauti skolą, yra pretenzijos skolininkui išsiuntimas. Tokiose pretenzijose dažnai yra reikalaujama ne tik grąžinti skolą, bet ir sumokėti netesybas, palūkanas bei kitokias sumas. Tačiau, dauguma atveju, kreditorius šių sumų reikalauti negali arba reikalauja didesnių sumų nei iš tiesų gali. Todėl kiekvienu atveju gavus pretenziją dėl skolos yra svarbu patikrinti, ar kreditorius pagrįstai reikalauja apmokėti tam tikras sumas.
2017-05-31 Prekės ženklo registracija
Įregistravus prekių ženklą jo savininkas įgyja pirmumo teisę, užtikrina prekių ženklo apsaugos apimtį bei įgyja galimybes paprasčiau įgyvendinti teisių į prekių ženklą gynybą. Lietuvos Respublikoje yra trys prekių ženklų apsaugos keliai: Nacionalinis; Tarptautinis; Regioninis. Kiekvienas iš šių apsaugos kelių suteikia skirtingą apsaugą Jūsų registruojamam prekės ženklui. Nacionalinis – pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą paraiška paduodama Valstybiniam patentų biurui, kuris atlieka prekių ženklo ekspertizę ir pagal jos rezultatus išduoda prekių ženklo registracijos liudijimą. Toks prekių ženklas galioja tik Lietuvos Respublikoje, ir ženklo savininko teisės ginamos pagal Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymą...
sandra_th
2017-05-31 Įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu leidžia jos kreditoriams kreiptis dėl nuostolių atlyginimo net ir po įmonės likvidavimo
2017 m. balandžio 24 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017 Lietuvos Aukščiausiojo Teismas pateikė išaiškinimą dėl bankrutavusios ir likviduotos bendrovės vienintelio akcininko, kuris kartu buvo ir bendrovės direktorius, atsakomybės tos bendrovės kreditoriui tuo atveju, kai akcininkas tyčia priveda bendrovę prie bankroto. Kasacinis teismas konstatavo, kad nuo to momento, kai likviduojama bankrutavusi bendrovė, kurios bankrotas pripažintas tyčiniu, kiekvienas tokios bendrovės kreditorius, kurio finansiniai reikalavimai ar jų dalis nebuvo patenkinti bankroto byloje, turi teisę individualiai reikšti tiesioginius reikalavimus dėl žalos atlyginimo asmeniui, atsakingam dėl tyčinio bankroto.
mini_2
2017-04-28 Dėl įmokos dalies susigrąžinimo TPVCA draudimo sutartyje
Esant dabartinei kainodarai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių draudimo rinkoje tampa aktuali ne tik tokio pobūdžio draudimo sutarčių sudarymo kaina, bet ir sąlygos bei galimybės stabdyti jos galiojimą, ir ypatingai – susigrąžinti kuo didesnę jau sumokėtos įmokos dalį nutraukus galiojančią draudimo sutartį. Draudimo sutarties sudarymą ir jos nutraukimą/pasibaigimą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad...
2017-04-28 Kaip užtikrinti greitesnį paskolos grąžinimą, skolininkui vengiant ją sumokėti?
Fizinių asmenų paskolos sutartys gali būti sudaromos dviem teisinėmis formomis – “paskolos rašteliu” ir vekseliu. “Paskolos raštelis” yra labiausiai paplitusi pinigų skolinimo forma. Toks raštelis surašomas laisva forma, jo galiojimui reikšminga tik tai, kad būtų aiškiai įvardinti skolininkas bei skolintojas ir nurodyta paskolos suma. Paskolos grąžinimo terminas gali būti nenurodomas, tokiu atveju bus laikoma, kad paskola suteikta iki pareikalavimo. Jei paskola suteikiama banko pavedimu, atskiras “paskolos raštelis” gali būti net nesudaromas, pakanka mokėjimo paskirtyje nurodyti, kad suteikiama paskola. Jei paskola suteikiama grynais pinigais ir jos suma viršija 3.000 EUR, “paskolos raštelį” turės patvirtinti notaras. Skolininkui laiku negrąžinus paskolos pagal tokį raštelį skolintojas turi kreiptis į teismą su ieškiniu...
EgleFeatured
2017-04-28 Į ką atkreipti dėmesį rengiant sutartį
Dažnai pasitaiko, kad įmonių rengiamos sutartys nepasiekia teisininkų akių. Todėl norime atkreipti Jūsų dėmesį į keletą iš pažiūros nesudėtingų klausimų, apie kuriuos kartais pamirštama pagalvoti. Paprastai sutarties pradžioje nurodomi sutartį pasirašančių šalių ir jų atstovų duomenys. Įprasta, kad sutartis bendrovės vardu pasirašo direktorius, rečiau jas pasirašo įgaliotiniai ar prokuristai. Pastaraisiais atvejais ne tik reikalinga nurodyti, pagal kokį dokumentą šie asmenys veikia, bet svarbu ir patikrinti tokio dokumento turinį, siekiant įvertinti asmeniui suteiktų įgaliojimų apimtį ir tokių įgaliojimų galiojimo terminą. Jei bendrovė kitos šalies atstovų įgaliojimų apimties netikrina, ginčo atveju siekdama apginti savo interesus...
mini_2
2017-03-29 Transportuojamų naujų automobilių apgadinimas, pareiga apie tai informuoti pirkėją bei potencialių nuostolių atlyginimo problema
Nuo 2015-11-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) papildymas 6.4311 str., pagal kurį transporto priemonės pardavėjas yra įpareigotas informuoti pirkėją apie eismo ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas 2015-10–26 įsakymu Nr. 2B-231 patvirtino motorinės transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos trūkumus sąrašą. Minėto įsakymo 1.6. punkte irgi numatyta, kad pardavėjas privalo nurodyti eismo, ar kitus įvykius, kuriuose motorinė transporto priemonė buvo apgadinta. Paminėtos nuostatos gal ir nekelia per daug klausimų, kai kalbama apie parduodamą naudotą transporto priemonę ir yra deklaruojama, kad ji parduodama naudota. Situacija atrodo kiek kitaip, kai kalbama apie iš transporto priemonių autorizuotų pardavėjų (autosalonų) parduodamas naujas transporto priemones...
mini_2
2017-03-29 Reikalavimai susitarimams dėl nekonkuravimo
Pastaraisiais metais vis labiau ryškėja Lietuvos verslo subjektų poreikis gintis teismuose nuo nesąžiningos konkurencijos – jei 2015 metais buvo iškeltos 87 tokio pobūdžio bylos teismuose, tai 2016 - net 196, t.y. bylų skaičius padidėjo daugiau nei dvigubai. Tokį didelį ginčų skaičiaus teismuose šuolį manau sąlygojo ir tai, kad ne visos įmonės teisingai įformina konfidencialumo sąlygas bei nekonkuravimo susitarimus darbo sutartyse. Dėl šios priežasties, ginčai neišsprendžiami be teismo įsikišimo ir tai sąlygoja papildomus laiko bei finansinius kaštus, todėl tikslinga būtų priminti pagrindinius reikalavimus, keliamus susitarimams dėl nekonkuravimo.
mini_2
2017-03-29 Dėl neatsakingo už eismo įvykį asmens pareigų
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) 2017-02-15 byloje Nr. e2AT-19-942/2017 spręsdamas klausimą dėl administracinės nuobaudos paskyrimo pagrįstumo fiziniam asmeniui pateikė išvadas, kurios gali neigiamai įtakoti tiek eismo įvykių faktinių aplinkybių konstatavimą nekviečiant policijos pareigūnų, tiek draudėjų/draudikų tarpusavio santykius. Faktinė eismo įvykio situacija yra daugiau negu standartinė ir aiški – susidūrė du lengvieji automobiliai, tačiau vienas iš jų (kaltininkas) nuvažiavo iš įvykio vietos, o kitas (nukentėjęs, t.y. neatsakingas už eismo įvykį) sekė pastarajam iš paskos. Sustoję abu vairuotojai bandė tartis dėl deklaracijos pildymo, nuostolių atlyginimo ir pan. Tačiau atsakingo už eismo įvykį asmens giminaitis paskambino policijos pareigūnams, kurie atvyko po kelių valandų ir nubaudė už pasišalinimą iš eismo įvykio vietos abu asmenis.
sandra_th
2017-03-29 Arbitražas - patraukli alternatyva teismui
Tam, kad su verslo partneriais kilę nesutarimai netrukdytų įmonės veiklai, jie turi būti sprendžiami greitai ir efektyviai. Deja, kartais ginčo sprendimas teismuose gali užtrukti ilgai, taigi svarbu žinoti, kad teismas nėra vienintelis verslo ginčų sprendimo būdas. Pastaraisiais metais išaugo arbitraže nagrinėjamų bylų skaičius, o tai liudija, kad šis ginčų sprendimo būdas tarp verslo atstovų tampa vis populiaresnis. Nuo 2017 m. liepos 1 dienos įsigaliojus Komercinio arbitražo įstatymo pakeitimams šis ginčų sprendimo būdas taps dar patrauklesniu verslui. Arbitražas – tai toks ginčų sprendimo būdas, kuomet ginčas sprendžiamas ne valstybės vardu veikiančio teismo, o nepriklausomų arbitrų ar arbitro, kuriuos ar kurį, pasitikėdamos sprendimo objektyvumu, paskiria pačios šalys.
Rūta Karpavičiūtė
2017-03-29 Ką svarbu žinoti apie bendrovės buveinės keitimą?
Juridinio asmens buveinė svarbi kiekvienam juridiniam asmeniui. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, jog juridinio asmens buveine laikoma ta vieta, kurioje yra nuolatinis jo valdymo organas. Juridinio asmens buveinė apibūdinama nurodant patalpų, kuriose yra buveinė, adresą. Civilinis kodeksas taip pat numato, jog jeigu juridinio asmens buveinė, nurodyta juridinių asmenų registre ar sandoryje, ir jo nuolatinio valdymo organo buvimo vieta nesutampa, tai tretieji asmenys nuolatinio valdymo organo buvimo vietą turi teisę laikyti juridinio asmens buveine, taip pat, jog visas susirašinėjimas su juridiniu asmeniu yra laikomas tinkamu, kai jis vyksta juridinio asmens buveinės adresu. Buveinė taip pat turi būti nurodoma juridinio asmens dokumentuose.
karolis_th
2017-02-28 Ka reikia žinoti prieš kreipiantis į valstybės ar savivldybės instituciją ar įstaigą?
Ne retai pasitaiko situacijų, kai iškyla klausimas į kurį aiškaus atsakymo įstatymuose ar poįstatyminiuose teisės aktuose nėra pateikta, būtina gauto tam tikrą informaciją ar dokumentus iš valstybės ar savivaldybės institucijos ar kitos įstaigos. Neretai tokiais atvejais yra numojama ranka ir rizikuojama veikiant tiksliai nežinant ar toks veikimas nepažeidžia teisės aktų, pradedami minti institucijų slenksčiai tiksliai nežinant kur, kaip ir į ką reikia kreiptis. Tokiais atvejais yra tikslinga kreiptis į valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas raštu, su prašymu pateikti turimą informaciją. Remiantis teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją, kurios pareiškėjas prašo, jei ta informacija yra susijusi su įstaigos ar institucijos veikla.
2017-02-28 Juridinių asmenų registro paslaugos Registrų centro klientų savitarnoje
Kiekvienas Lietuvos Respublikoje registruotas fizinis ar juridinis asmuo (juridinio asmens vadovas ar juridinio asmens įgaliotas asmuo), naudodamasis internetine bankininkyste ar besinaudojantis elektroniniu parašu (mobiliuoju elektroniniu parašu, kriptografine USB laikmena ar asmens tapatybės kortele su joje integruotu kontaktiniu lustu), Registrų centro savitarnoje gali neatlygintinai arba už nustatytą mokestį gauti įvairių Juridinių asmenų registro teikiamų paslaugų.
mini_2
2017-02-28 Eurazijos Ekonominės sąjungos muitinės kodeksas
monėms, vykdančioms pervežimus Rytų kryptimi yra pakankamai aktualus nuo 2017-07-01 (planuojama įsigaliojimo data) pradedamas taikyti Eurazijos Ekonominės sąjungos muitinės kodeksas (toliau – EES MK). Šiuo metu galiojančiame Muitų Sąjungos muitinės kodekse yra numatyta pakankamai daug trukdžių, vykdant išmuitinimo procedūras, todėl tikimasi, kad EES MK veikimas panaikins eilę barjerų, supaprastins muitinės procedūrų atlikimo tvarką ir sutrumpins jų atlikimo laiką. Galima būtų išskirti kelias pagrindines EES MK įvedamas naujoves...
mini_2
2017-02-28 Dėl siuntėjo/vežėjo pareigų, esant kliūčių kroviniui pristatyti
Krovinių vežimo praktikoje pasitaiko situacijų, kai dėl objektyvių priežasčių tampa fiziškai neįmanoma pristatyti gavėjui jau į transporto priemonę pakrauto krovinio. Kaip pavyzdį galima pateikti situaciją, kai gabenant krovinį suplanuotu maršrutu paaiškėja, kad vilkiko/priekabos/autovežio aukštis neleidžia saugiai pravažiuoti maršrute esančiu tuneliu/tiltu, arba yra uždarytas remontui kelyje esantis tiltas/tunelis, ir apvažiavime yra kliūčių, neleidžiančių krovinio saugiai nugabenti esamu transportu. Tokiose situacijose automatiškai atsiranda papildomų išlaidų grėsmė, kadangi reikia arba perkrauti krovinį į kitą, arba net kelias kitas, transporto priemones, suplanuoti aplinkinį maršrutą ir t.t. ir pan. Savaime suprantama, kad nei siuntėjas, nei vežėjas nėra linkę tokias papildomas išlaidas parkelti ant „savų pečių“ ir tai sąlygoja ginčus dėl atsakomybės ir galutinio mokėtojo.
mini_2
2017-02-28 Dar kartą apie darbuotojų materialinę atsakomybę
Nors darbuotojų materialinės atsakomybės klausimas yra gana detaliai išnarpliotas tiek Darbo ginčų komisijų išnagrinėtose bylose, tiek visų instancijų teismų praktikoje, visgi darbuotojų materialinės atsakomybės tema buvo, yra ir liks aktuali, kadangi ji yra pakankamai “skausminga“ tiek darbuotojams, tiek darbdaviams. Manau, ši tema itin aktuali transporto paslaugų sektoriui, kadangi darbuotojo (vairuotojo) dispozicijoje atsiduria itin brangus turtas (transporto priemonės, krovinys) ir nuo darbuotojo tiek neatsargių (pvz. eismo įvykis), tiek kartais ir tyčinių veiksmų (gabenama kontrabanda/pabėgėliai ir pan.) įmonės patiria itin didelių nuostolių. Apie materialinės atsakomybės sąlygų pokyčius naujajame LR Darbo kodekse bus galima kalbėti, tik minėtam kodeksui įsigaliojus, tačiau šiuo metu vertėtų atkreipti dėmesį į pakankamai „šviežią“ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktiką.
mini_2
2017-01-30 Nelegalūs imigrantai kroviniuose į Jungtinę Karalystę – opėjanti problema
Vežančios krovinius į Jungtinę Karalystę transporto įmonės nuolatos susiduria su papildoma rizika pervežant krovinius į šią šalį – Jungtinės Karalystės pareigūnų atlikto krovinio patikrinimo metu dažnai randama „nelegalų“. Deja, paskutiniu metu negelbsti ir sprendimas pasiekti JK teritoriją iš Belgijos, ar Nyderlandų uostų, kadangi nelegalių imigrantų problema aštrėja šiose valstybėse. Finansinės pasekmės už aptiktus nelegalius imigrantus vežėjams yra pakankamai skaudžios.
mini_2
2017-01-30 Teismų praktika, daranti įtaką CMR Konvencijoje numatytų ieškinio senaties terminų skaičiavimui
Pervežimų verslo dalyviai (tiek siuntėjai, tiek vežėjai, tiek ekspeditoriai) jau seniai įprato prie pagrindinių ieškinio senaties terminų skaičiavimo taisyklių. Pagal CMR Konvencijos 32 straipsnio nuostatas – taikomas bendrasis 1 metų ieškinio senaties terminas, o tyčinių veiksmų ar veiksmų, prilyginamų tyčiniams veiksmams atveju, taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas. Verslas ilgą laiką sėkmingai šiais terminais vadovavosi ir retai dėl šio ieškinio senaties skaičiavimo kildavo rimtų ginčų. Tačiau manytina, kad tiek Lietuvos, tiek užsienio teismai keliais savo sprendimais ilgainiui ginčų šiuo klausimu pagausins.
mini_2
2017-01-30 Veiksmų, įvykus eismo įvykiui, ABC
Savo darbo praktikoje teko susidurti su daugybe eismo įvykių ir su jais susijusių klausimų sprendimu.Apibendrindamas asmeninę patirtį galiu tvirtinti, kad pagrindinės problemos administruojant eismo įvykių metu padarytas žalas kilo tik tais atvejais, kai atsitikus eismo įvykiui nebuvo atlikta elementarių, būtinų veiksmų, arba padaryta klaidų. Toliau bus glaustai išvardinti būtini veiksmai, kuriuos atsitikus eismo įvykiui turėtų atlikti kiekvienas vairuotojas, siekiant, kad vėliau nekiltų jokių klausimų dėl atsakomybės nei draudikui, nei kitam eismo įvykio dalyviui.
sandra_th
2017-01-18 Rekomenduojama peržiūrėti veikloje naudojamas prekių pirkimo – pardavimo sutartis
Pirkimo – pardavimo sutartis yra viena iš dažniausiai sudaromų sutarčių rūšių. Ši sutartis gali būti sudaroma tiek žodžiu, tiek konkliudentiniais veiksmais (išskyrus įstatymuose nustatytas formos išimtis), tačiau, siekiant aiškiau detalizuoti šios sutarties šalių prisiimamas pareigas, įgyjamas teises rekomenduotina pirkimo–pardavimo sutartį sudaryti raštu. Neretai verslo subjektai savo veikloje naudoja tipines prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kuriose būna aptartos tik kelios esminės sandorio sąlygos – prekių kaina, jų pristatymo terminas, tačiau neaptarti kiti, sutarties vykdymui itin svarbūs momentai, kurių reglamentavimas sutartyje padėtų išvengti praktikoje tarp šalių įvykstančių ginčų...
2017-01-18 Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugos Registrų centro klientų savitarnoje
Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, kuriam Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, besinaudojantis internetine bankininkyste ar turintis elektroninį parašą (mobilų elektroninį parašą, kriptografinę USB laikmeną ar asmens tapatybės kortelę su jose integruotu kontaktiniu lustu), Registrų centro savitarnos sistemoje gali neatlygintinai arba už nustatytą mokestį gauti įvairių Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Juridinių asmenų ir adresų registrų bei Registrų centro sertifikatų centro teikiamų paslaugų. Šiame straipsnyje norime pristatyti Registrų centro klientų savitarnos sistemoje teikiamas Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugas. Asmeniui, prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos bei pasirinkus Nekilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugas, savitarnos sistemoje galima neatlygintinai ...
karolis_th
2017-01-18 Startavo LegalDrive beta versija!
Norime džiaugsmingai pranešti, kad startavo ilgai kurta internetinės dokumentų generavimo platformos LegalDrive beta versija! LegalDrive yra mūsų pačių sukurta internetinė platforma, kurios pagalba kiekvienas asmuo gali lengvai, paprastai ir nesugaištant daug laiko susikurti teisinius dokumentus. LegalDrive veikimo principas yra paprastas – pasirinkus norima dokumentą sistemą Jums pateikia klausimyną, atsakydami į klausimus Jūs formuojate rengiamo dokumento turinį, kuriame atsispindės visi Jūsų pateikti atsakymai į Jums užduotus klausimus. Vieno dokumento sugeneravimas netruks ilgiau 30 minučių, o dažniausiai užteks ir 10–15 minučių.
EgleFeatured
2016-11-15 Kas svarbu žinoti apie prekės ženklo registravimą?
Beveik kiekviena įmonė savo veikloje naudoja prekių ženklus taip siekdamos atskirti savo prekes ar paslaugas nuo kitų. Taip pat, nemaža dalis įmonių veikia ne tik Lietuvos teritorijoje, todėl joms yra aktuali savo prekės ženklo apsauga didesniu nei Lietuvos mastu. Kaip žinia, prekių ženklų apsaugoje yra taikomas teritorialumo principas, reiškiantis, kad prekės ženklo apsauga galioja tik tam tikroje teritorijoje, pavyzdžiui, nacionalinis prekės ženklas suteikia konkrečiam prekės ženklui apsaugą tik konkrečioje valstybėje. Paprastai tariant, Lietuvoje registruotas nacionalinis prekės ženklas bus saugomas tik Lietuvoje. Tai reiškia, kad kitoje valstybėje Lietuvoje registruotas nacionalinis prekės ženklas nebus saugomas ir galės būti laisvai naudojamas.
karolis_th
2016-11-15 Trumpai apie niekinius sandorius. Ko reiki vengti?
Sandorių sudarymas yra ko gero dažniausiai naudojamas dviejų ar daugiau šalių, tarpusavio teisių ir pareigų sukūrimo instrumentas. Tačiau, natūralu, kad negalima susitarti absoliučiai dėl visko. Tam tikri sandoriai yra laikomi negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, t.y. laikoma, kad toks sandoris absoliučiai negalioja ir yra paneigiamos teisinės pasekmės, kurių šalys siekė sudarydamos tokį sandorį. Yra skiriamos penkios sandorių rūšys, kurie įstatymo yra laikomi negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.
sandra_th
2016-11-15 Taikos sutartis kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas
Šiandieninėje visuomenėje ir verslo pasaulyje nepavyksta išvengti ginčų, kurie neretai persikelia į teismo posėdžių salę. Bylų skaičiui teismuose nuolat augant, o visuomenės nuomonei apie teisingumo vykdymą teismuose prastėjant, taikos tarp ginčo šalių atkūrimas įgyja vis didesnę reikšmę. Teisminio proceso užbaigimo taikiu susitarimu nauda neabejotina – toks susitarimas taupo ginčo šalių ir teismo laiką, sumažina bylinėjimosi išlaidas, ugdo derybų kultūrą, formuoja teigiamą ginčo šalių nuomonę apie ginčo sprendimo procedūros teisingumą. Taikos sutartis gali tapti patogia priemone skolų susigrąžinimo reguliavimui - kreditorius, siekdamas išvengti ilgo ginčo nagrinėjimo teisme, gali suteikti tam tikrų nuolaidų skolininkui, pavyzdžiui, atsisakyti dalies delspinigių ar nustatyti palankesnį skolininkui skolos grąžinimo grafiką ir tokiu būdu užsitikrinti galimybę skolą atgauti greičiau.
2016-11-15 Darbuotojų materialinė atsakomybė naujajame darbo kodekse
Pagrindinė naujojo darbo kodekso naujovė darbuotojų materialinės atsakomybės srityje – panaikinama galimybė darbuotojui ir susitarti dėl neribotos atsakomybės, kai dėl darbuotojo kaltės prarandamas jam darbdavio patikėtas turtas. Įsigaliojus naujajam kodeksui iki tol sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys automatiškai praras galią, o darbuotojo atsakomybė visais atvejais bus ribota - iki 3 darbuotojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, jei žala padaryta dėl neatsargumo, arba iki 6 darbuotojo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, jei žala padaryta dėl didelio neatsargumo, t.y. tuomet, kai asmuo nesilaiko paprasčiausių kiekvienam asmeniui suvokiamų atsargumo taisyklių, jas tiesiog ignoruoja.
karolis_th
2016-09-21 Susitarkite dėl sutarčiai taikytinos teisės
Nemaža dalis verslo turi sutartinių santykių su užsienio verslo subjektais. Tokiais atvejais, sudarant sutartis šalys turi pasirinkti, kokios valstybės teisė sutarčiai bus taikoma. Akivaizdu, kad kiekviena sutarties šalis norės, kad būtų taikoma jos valstybės šalies teisė, kadangi tai šiai sutarties šaliai akivaizdžiai palengvintų gyvenimą, t.y. lengvai pasiekiamas ir didelis teisininkų pasirinkimas, kurie gali padėti aiškinant sutartį bei žino aktualiausią teismų praktiką dėl atitinkamų sutarties sąlygų. Tačiau, kitai sutarties šaliai yra sudaroma nemažu sunkumų, tokių kaip kalbos barjeras, kitokios teisės normos, galimai skirtingas tokių pačių nuostatų aiškinimas, sunkumai susirandant teisininkus turinčius tinkamą kvalifikaciją aiškinti sutartį kitos valstybės teisės kontekste, teisinių paslaugų kaina, kuri gali ženkliai skirtis skirtingose valstybėse ir kt.
2016-09-21 Skubėkite atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju
Žinotina, kad pavėlavus atsiskaityti su atleistu darbuotoju darbdaviui gresia didelės finansinės sankcijos – vidutinis darbo užmokestis už visą pavėlavimo atsiskaityti laikotarpį. Dažnai ši finansinė sankcija kartais viršija pačios skolos dydį. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad „darbuotoją atleidžiant iš darbo, visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną, kai darbuotojas dirba iki atleidimo iš darbo dienos (DK 206 straipsnio 1 dalies 1 punktas).
karolis_th
2016-09-21 Kokiais pagrindais galite užginčyti prekės ženklą
Dauguma įmonių savo veikloje naudoja prekių ženklus. Taip įmonės suteikia Savo prekėms ar paslaugoms tam tikrą išskirtinumą ir leidžia vartotojams atskirti savo prekes ar paslaugas nuo kitų panašių ar identiškų prekių ar paslaugų. Todėl akivaizdu, kad įmonės turi saugotis, kad nebūtų užregistruotas ir naudojamas toks pat ar panašus prekės ženklas, kuris galėtų suklaidinti vartotojus dėl prekių paslaugų tiekėjo ir perimti dalį turimos rinkos. Tai ypač aktualu, kadangi Lietuvoje yra taikoma pareikštinė prekės ženklų ekspertizės sistema. Tai reiškia, kad Valstybinis patentų biuras atlikdamas paraiškos registruoti prekės ženklą ekspertizę niekada netikrina ar identiškas ar panašus prekės ženklas jau yra užregistruotas...
karolis_th
2016-08-17 Preliminariosios sutarties ypatumai
Verslo pasaulyje sutarčių sudarymas yra kone dažniausias reiškinys. Dažnai siekiant sudaryti sutartį yra sudaroma preliminarioji sutartis. Paprastai tokia sutartis yra sudaroma tais atvejais, kai sutarties šalys siekia sukurti sutartinius teisinius santykius, tačiau, dar yra aplinkybių, trukdančių sudaryti pagrindinę sutartį. Preliminariąja sutartimi šalys nustato, kad numatytomis sąlygomis ateityje bus sudaryta pagrindinė sutartis. Dėl to, šalys turi rimtą pagrindą manyti, kad sutartis tikrai bus sudaryta ateityje, todėl preliminariosios sutarties nutraukimo priežastys turi būti itin svarbios, kadangi nepagrįstas atsisakymas pasirašyti pagrindinę sutartį, paprastai sukelia neigiamus teisinius padarinius...
2016-08-16 Darbo sutarties forma
Dažnai manoma, kad darbo sutartį privalu sudaryti pagal Vyriausybės patvirtintą standartinę formą. Tokia nuomonė yra klaidinga. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad Vyriausybės patvirtinta forma yra viso labo pavyzdinė – nustatyta siekiant palengvinti šalims darbo sutarties įforminimą, bet jokiu būdu ne privaloma visa apimtimi, t. y. šalys turi teisę išbraukti tam tikras sąlygas arba pridėti naujų, pavyzdinėje sutartyje neaptartų, klausimų. Darbo sutartyje privaloma aptarti tik tris būtinąsias sąlygas...
2016-08-16 Neverskite darbuotojo nutraukti darbo sutartį "savo noru"
Lietuvoje, įmonėms siekiant sutaupyti pinigų, darbdaviai dažnai daro klaidą siūlydami darbuotojui nutraukti darbo sutartį „savo noru“ (DK 127 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra ne kartą pažymėjęs, kad lemiamą reikšmę DK 127 straipsnio taikymui turi darbuotojo valia nutraukti darbo sutartį, kurios išreiškimas įstatymo reikalaujama forma sukelia darbo sutarties pasibaigimo pasekmes, t. y. turi būti nustatyta aplinkybė, kad darbuotojas savo valia pateikė prašymą atleisti jį iš darbo nuo nurodytos datos...
fotkyte
2016-08-16 Kaip susigrąžinti skolą?
Skolos susigrąžinimas yra aktualus daugumai įmonių bei fizinių asmenų. Skola gali būti susigrąžinama dviem būdais. Pirmasis būdas - įtikinti skolininką grąžinti skolą geruoju. Neretai pakanka į skolininką kreiptis su pretenzija, kurioje išdėstyti argumentai pagrindžiantys skolos atsiradimą bei nurodantys, kodėl skolininkas turėtų grąžinti skolą bei pateikiamas veiksmų planas, kurių bus imtasi skolininkui gražiuoju skolos negražinus. Papildomos motyvacijos skolininkui padengti įsiskolinimą suteikia aplinkybė, jei pretenzija yra išsiunčiama advokatų kontoros vardu bei yra teisiškai motyvuota. Jeigu skolininkas į pretenziją nereaguoja, būtina imtis tolesnių veiksmų...
2016-07-11 Akcijų pirkimo-pardavimo ypatumai
Norint parduoti uždarosios akcinės bendrovės akcijas, jeigu įmonėje yra keli akcininkai, kiti akcininkai turi pirminybę įsigyti akcijas iš jas parduodančio asmens. Taip siekiama sutelkti bendrovės kapitalą mažesniam skaičiui asmenų, kadangi mažėjant akcininkų skaičiui bendrovės valdymas tampa efektyvesnis ir patogesnis, taip pat, sumažėja akcininkų tarpusavio nesutarimų tikimybė. Todėl, parduodantis uždarosios akcinės bendrovės akcijas asmuo turi pareigą...
EgleFeatured
2016-07-11 Įregistruokite savo naudojamus prekės ženklus
Dauguma įmonių savo veikloje naudoja vienokius ar kitokius prekių ženklus. Prekės ženklas leidžia vartotojams atskirti, konkretaus gamintojo ar tiekėjo prekes ar paslaugas. Prekės ženklas gali būti apsaugomas tik registracijos būdu. Prekės ženklo registracija apsaugo jo savininką nuo neteisėto jo naudojimo. Antai, jeigu asmuo naudos prekės ženklą jo neįregistravęs, o kitas asmuo tokį ženklą užregistruos, paprastai teisėtu prekės ženklo turėtoju bus pripažįstamas...
karolis_th
2016-07-11 Sutartinę riziką aptarkite iš anksto
Ganėtinai dažnai atsitinka tokių situacijų kai įmonės patiria nuostolių, kurių tikslaus dydžio teisme beveik neįmanoma nurodyti. To pasekmė – visiškai neatlyginti nuostoliai arba atlyginta tik nedidelė dalis nuostolių. Tokių atvejų gali pasitaikyti bet kada, pavyzdžiui, iš įmonės išeinantis darbuotas kartu pervilioja dar keletą kolegų, dėl ko, pastaroji, nebesugeba laiku atlikti darbų ir dėl to patiria nuostolių, taip pat, patiria papildomų išlaidų. Arba sudaroma itin rizikinga sutartis, kurios galinčius kilti nuostolius norima apsibrėžti iš anksto.
fotkyte
2016-07-11 Kokios sutartys privalo būti notarinės formos?
Kaip jau žinoma, tam tikroms sutartims yra privalomas notaro patvirtinimas. Sutartys, kurioms yra privalomas notaro patvirtinimas, tačiau sudarytos be notaro patvirtinimo yra laikomos negaliojančiomis, tad notarinės formos laikymasis yra itin svarbu. Sutartis, kurioms privalomas notaro patvirtinimas nustato įstatymas, tačiau detalaus sąrašo, vienoje vietoje, įstatymas nepateikia. Taigi, patiekiame Jums sąrašą svarbiausių ir dažniausiai sudaromų sutarčių, kurios privalo būti patvirtintos notaro: