Formos pasirinkimas

Mūsų patirtis mums leidžia daryti prielaidas, kad patogiausia ir naujam startuoliui priimtiniausia forma vystyti naują verslą yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Pateikiame Jums šį uždarosios akcinės bendrovės steigimo aprašymą, kuriuo vadovaudamiesi galėsite nesunkiai įsteigti įmonę patys.

 

Uždarosios akcinės bendrovės steigimas

Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – Bendrovė) – ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio įstatinis kapitalas yra suskirstytas į dalis, vadinamas akcijomis. Bendrovei yra taikomi žemiau nurodyti apribojimai:

  • Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 2,5 tūkst. eurų;
  • Joje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų;
  • Bendrovės akcijos negali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, jei įstatymai nenustato kitaip;
  • Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

Bendrovę Lietuvoje galima įsteigti įprastu būdu (dokumentus tvirtinant pas notarą) ir nuotoliniu (prisijungiant prie VĮ Registrų centras savitarnos (www.registrucentras.lt/savitarna/, (toliau – RC savitarna)). Steigiant Bendrovę nuotoliniu būdu, sutaupoma laiko ir lėšų, vis dėlto, norint įsteigti Bendrovę internetu yra tam tikrų ribojimų. Šiame tekste pateiksime Bendrovės steigimo aprašymą ją steigiant notarų biure ir VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje, taip pat atkreipsime dėmesį į Bendrovės pavadinimo sudarymo taisykles.