Ginčų sprendimo paslaugos

Mūsų turima patirtis leidžia atstovauti Jus įvairiuose civiliniuose ginčuose, kylančiuose tarp fizinių ar juridinių asmenų bei verslo ginčuose, tokiuose kaip: akcininkų ginčai, skolų išieškojimas, įmonių teisės ginčai, vadovo atsakomybė prieš akcininkus, nemokumo bylos, bankrotai, ginčai dėl sutarčių vykdymo. Žemiau pateikiame aprašymus Linden teikiamų paslaugų verslo ginčų ir civilinio proceso srityje, kuriose esame sukaupę didžiausią patirtį.

Akcininkų ginčų sprendimas

Padedame spręsti tarp akcininkų kilusius ginčus tiek ikiteisminėje, tiek ir teisminėje stadijose.

Plačiau
Ginčai dėl sutarčių vykdymo

Iškilus konfliktui dėl sutarties sąlygų įgyvendinimo ar jų vykdymo, pagelbėjame ieškant kompromiso ir profesionaliai atstovaujame mūsų klientų interesus.

Plačiau
Ginčai dėl turtinės ir neturtinės dalies

Reprezentuojame ir konsultuojame klientus iškilus teisiniams ginčams, susijusiems su turtine ar neturtine žala, jos atlyginimu.

Plačiau
Įmonių teisės ginčai

Teikiame profesionalią pagalbą sprendžiant ginčus, susijusius su įmonių teise.

Plačiau
Kiti ginčai

Padedame klientams ir į aukščiau paminėtų paslaugų rėmus netelpančiais atvejais.

Plačiau
Skolų išieškojimas

Konsultuojame įvairiais skolų išieškojimo klausimais, rengiame dokumentus bei atstovaujame klientą ikiteisminiame, teisminiame skolų išieškojimo ir vykdymo procesuose.

Plačiau
Ikiteisminių ginčų sprendimas

Rengiame kliento pretenzijas dėl neapmokėtų sąskaitų ir atsakymus į pareikštas pretenzijas, ruošiame reklamacijas, susijusias su krovinių pervežimu ir kt.

Plačiau