Teisinės nekilnojamo turto paslaugos

Nekilnojamojo turto atidalijimas

Turto atidalijimas reiškia nekilnojamojo turto (pvz., žemės sklypo, statinio, patalpų) padalijimą tarp dviejų ar daugiau asmenų. Tai gali būti daroma įvairiais būdais, pavyzdžiui, fiziškai atskiriant turtą arba nustatant teises ir pareigas, susijusias su tuo turtu, kurias turės naudojantis kiekvienas asmuo.

Plačiau
Servitutų nustatymo konsultacijos

Servitutas yra teisinis santykis tarp dviejų nekilnojamojo turto objektų, kuris leidžia vieno objekto savininkui naudotis kito objekto dalimi tam tikromis sąlygomis. Servitutai gali būti nustatomi: įstatymu, administraciniu aktu, sandoriu bei ar teismo sprendimu. Jei ieškote teisinės pagalbos servitutų klausimais, galime Jums padėti šiais klausimais: • Supažindinti Jus su teisės aktų reikalavimais ir taisyklėmis, kurios reglamentuoja servitutų nustatymą Jūsų atveju; • Įvertinti galiojančias servitutų nustatymo sutartis ar kitus teisės aktus, kurie turi įtakos Jūsų situacijai; • Padėti sudaryti ar pakeisti servitutų nustatymo teisinius pagrindus; • Padėti išspręsti kilusias problemas dėl naujai planuojamų nustatyti servitutų jūsų nuosavybės teise valdomame nekilnojamame turte; • Padėti jums apginti savo teises, jei jos yra pažeistos dėl nustatytų servitutų.

Plačiau
Pagalba dėl nekilnojamojo turto

Mūsų advokatų kontoros advokatai ir teisininkai gali suteikti Jums pagalbą sudarant nekilnojamojo turto sandorius; paruošti teisinius dokumentus nekilnojamojo turto srityje; įvertinti Jums kitos šalies pateiktus dokumentus dėl žemės sklypų, statinių, patalpų padalijimo, atidalijimo ar amalgamacijos, servitutų nustatymo ar nekilnojamojo turto naudojimosi tvarkos nustatymo, ar jie atitinka Jūsų, kaip nekilnojamojo turto savininko, interesus; patarti žemės įsigijimo klausimais; gauti leidimus iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos parduodant/perkant žemės ūkio paskirties žemę; dalyvauti derybose dėl servitutų nustatymo, ginčuose dėl žemės sklypo ribų nustatymo ir kitais su nekilnojamojo turtu susijusiais klausimais.

Plačiau
Naudojimosi bendru turtu naudojimosi tvarkos nustatymas

Bendraturčių naudojimosi bendru turtu tvarka yra susitarimas tarp bendraturčių, nustatantis taisykles ir sąlygas, kuriomis vadovaujantis jie naudosis bendru turtu (pavyzdžiui, bendru žemės sklypu ar statiniu, patalpa). Linden gali jums suteikti konsultaciją šiuo klausimu, įvertinti iš kitų bendraturčių gautus dokumentus ar pateikti pasiūlymai jums yra priimtini ir naudingi, parengti sutarties projektą dėl naudojimosi tvarkos nustatymo, įvertinti pateiktus planus, derybose su kitais turto bendraturčiais ir kitais klausimais.

Plačiau
Konsultacijos dėl žemės sklypo ribų nustatymo

Linden konsultacijos dėl Žemės sklypų ribų nustatymo apima teisinę pagalbą ir patarimus dėl ginčų sprendžiant žemės sklypų ribų nustatymą, įskaitant duomenų rinkimą ir analizę, teisines konsultacijos su suinteresuotomis šalimis, pagalbą atstovaujant Jus valstybės institucijose, siekiant gauti reikiamus dokumentus, leidimus.

Plačiau

Padedame spręsti kilusius ginčus dėl nekilnojamojo turto – žemės sklypų ir statinių bei patalpų. Konsultuojame dėl įvairių klausimų susijusių su nekilnojamojo turto įsigijimu, valdymu, naudojimusi ir disponavimu.

Dažniausiai susiduriame su šiais nekilnojamojo turto klausimais: turto atidalijimo/padalijimo, servitutų nustatymo, žemės sklypų pertvarkymų projektų rengimu, ginčais dėl žemės sklypo ribų, bendraturčių naudojimosi bendru turtu tvarkos nustatymu ir kitais klausimais.