Servitutų nustatymas

Servitutas yra teisinis santykis tarp dviejų nekilnojamojo turto objektų, kuris leidžia vieno objekto savininkui naudotis kito objekto dalimi tam tikromis sąlygomis. Servitutai gali būti nustatomi: įstatymu, administraciniu aktu, sandoriu bei ar teismo sprendimu. Jei ieškote teisinės pagalbos servitutų klausimais, galime Jums padėti šiais klausimais: • Supažindinti Jus su teisės aktų reikalavimais ir taisyklėmis, kurios reglamentuoja servitutų nustatymą Jūsų atveju; • Įvertinti galiojančias servitutų nustatymo sutartis ar kitus teisės aktus, kurie turi įtakos Jūsų situacijai; • Padėti sudaryti ar pakeisti servitutų nustatymo teisinius pagrindus; • Padėti išspręsti kilusias problemas dėl naujai planuojamų nustatyti servitutų jūsų nuosavybės teise valdomame nekilnojamame turte; • Padėti jums apginti savo teises, jei jos yra pažeistos dėl nustatytų servitutų.

Susisiekite

    Arba skambinkite telefonu: +37052121506