Darbo teisė

Su klausimais, kylančiais iš darbo santykių, yra susiduriama kiekvienoje įmonėje.  Tai suprasdami ir turėdami vertingos patirties darbo teisės srityje, mūsų teisininkai teikia profesionalias bei praktiškas konsultacijas dėl individualių bei kolektyvinių darbo santykių, naujausių tendencijų darbo teisės srityje, padeda spręsti net tik kilusius ginčus, bet ir padeda jų išvengti.

Patirtis:

  • Teikėme teisines konsultacijas visiškos materialinės atsakomybės sutarčių su UAB koncerno „Achemos grupė“ bendrovių vadovais sudarymo klausimais.
  • Atstovavome daugeliui klientų rengiant ir derantis dėl kolektyvinių sutarčių sudarymo, sprendžiant darbo ginčus, konsultuojant darbo teisės klausimais įvairių pramonės šakų, sveikatos priežiūros, žemės ūkio, kultūros, valstybės tarnybos sektoriuose.
  • Nuolat atliekame bendrovių lokalinių darbo teisės norminių aktų auditus bei teikiame pasiūlymus klientams dėl norminių aktų tobulinimo.
  • Atstovavome daugeliui klientų darbo ginčuose teismuose, Lietuvos darbo inspekcijoje bei darbo ginčų komisijoje prie inspekcijos.
  • Nuolat vedame mokymus įvairiomis darbo teisės temomis.
  • Kontoros asocijuotas partneris Marius Dagys yra ilgametis Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos Darbo santykių nuolatinės komisijos, tarptautinės darbo teisės specialistų asociacijos NETLEX narys. Marius Dagys nuolat dalyvauja darbo teisės aktų teisėkūros procese, yra knygų darbo teisės tema autorius, atstovavo Lietuvos Respublikai Tarptautinės darbo organizacijos konferencijoje.