Steigimas RC savitarnos sistemoje

Privalumai:

 • Nereikia naudotis notaro paslaugomi, steigimas kainuoja pigiau;
 • Bendrovę galima įsteigti esant bet kurioje pasaulio vietoje;
 • Bendrovę galima steigti bet kuriuo paros metu, t.y. ir pasibaigus darbo valandom ar savaitgaliais);
 • Bendrovė įsteigiama greičiau (galima įsteigti ir per 2-3 dienas).

Trūkumai:

 • Būtina įsigyti kvalifikuotą elektroninį sertifikatą;
 • Turi būti naudojami pavyzdiniai (šabloniniai) steigimo dokumentai, kuriuos galima keisti tik po Bendrovės įsteigimo;
 • Įstatinis kapitalas turi būti apmokamas tik pinigais;
 • Patalpos, kuriose bus registruojama Bendrovė, negali būti areštuotos.

Kvalifikuotas elektroninis sertifikatas

Norint įsteigti Bendrovę internetu, Steigėjas privalo įsigyti skaitmeninį sertifikatą (elektroninį parašą). Skaitmeninis sertifikatas suteikia prieigą prie VĮ Registrų centras savitarnos sistemos (www.registrucentras.lt/savitarna/). Registrų centras šiuo metu pripažįsta šiuos kvalifikuotus elektroninius parašus:

 • VĮ Registrų centro Sertifikatų centro išduotą kvalifikuotą sertifikatą;
 • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Omnitel, Tele2 ir Teledema išduotus kvalifikuotus sertifikatus;
 • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduotą asmens tapatybės kortelę, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai.

Steigimo tvarka

VĮ Registrų centras savitarnos sistemoje Steigėjas užpildo Prašymą rezervuoti Bendrovės pavadinimą. RC Savitarnos sistemoje pildoma JAR-5-E elektroninė forma (Juridinio asmens prašymai -> Prašymas laikinai įtraukti pavadinimą į JAR). Už prašymo pateikimą mokamas 16,22 Eurų mokestis, prašymas įvykdomas maždaug per 1 darbo dieną.

VĮ Registrų centras savitarnos sistemoje Steigėjas užpildo Prašymą įregistruoti Juridinių asmenų registre. Registrų centrui rezervavus Bendrovės pavadinimą, RC Savitarnos sistemoje toliau pildomi Steigiamos Bendrovės dokumentai (JAR-1-E elektroninė forma, Juridinio asmens prašymai -> Prašymas registruoti JAR). Prašyme užpildomi duomenys apie steigėją (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta/ juridinio asmens pavadinimas, Bendrovės kodas, registracijos vieta)), buveinę (steigiamos Bendrovės registracijos vieta, patalpų unikalus numeris), Bendrovės veiklos tikslus, viešų pranešimų skelbimo tvarką, akcijas ir kapitalą (akcijų skaičius, nominali vertė, įstatyminis kapitalas, akcijos emisijos kaina, akcijų apmokėjimo data ir tvarka, akcijų rūšis), akcininkus (vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos/ juridinio asmens pavadinimas, Bendrovės kodas, registracijos vieta), organus (Bendrovė minimaliai turi turėti bent du organus – vadovą ir visuotinį akcininkų susirinkimą), vadovo duomenis, steigiamos Bendrovės kontaktinę informaciją (telefono nr., el. paštas, internetinė svetainė).

Svarbu – jeigu elektroniniu būdu registruojamas juridinis asmuo yra steigiamas ne steigėjui nuosavybės teise priklausančiose patalpose, tų patalpų savininkas turi elektroniniu būdu patvirtinti savo sutikimą suteikti patalpas steigiamam juridiniam asmeniui: registruodamas juridinį asmenį jo steigėjas turi nurodyti, kad pasirinktos buveinės patalpų savininkas yra kitas fizinis ar juridinis asmuo,bei nurodyti tokio asmens duomenis. RC savitarnos sistema tokiu atveju suformuoja dokumentą ,,Sutikimas suteikti patalpas Juridinio asmens buveinei“. Patalpų savininkas, interneto adresu www.registrucentras.lt/savitarna/ prisijungęs prie Registrų centro klientų Savitarnos sistemos ir pasirinkęs Juridinių asmenų registras→ Mano dokumentai, gaus nustatytos formos užpildytą sutikimą „Sutikimas suteikti patalpas Juridinio asmens buveinei“, kuris turi būti pasirašomas patalpų savininko elektroniniu parašu. Patalpų savininkui elektroniniu būdu patvirtinus savo sutikimą juridinio asmens steigėjas apie tai bus informuotas elektroniniu paštu. Steigėjas galės tęsti Bendrovės registraciją tik gavęs patalpų savininko patvirtinimą.

Sistema automatiškai sugeneruoja Bendrovei įsteigti reikiamus dokumentus: juridinio asmens steigimo aktą, įstatus, akcininkų sąrašą, prašymą registruoti Juridinių asmenų registre. Šie dokumentai pasirašomi Steigėjo el. parašu.

Atidaroma kaupiamoji sąskaita banke, skirta įstatinio kapitalo suformavimui.

Kaupiamąją Bendrovės sąskaitą galima atidaryti bet kurio banko skyriuje aukščiau šiame tekste aprašyta tvarka Kaupiamąją sąskaitą Steigėjas tai pat gali atidaryti ir internetu. Atkreipiame dėmesį, jog šiuo metu šią paslaugą siūlo tik DNB bankas ir Danske Bank A/S Lietuvos filialas, norint atidaryti kaupiamąją sąskaitą naudojantis RC savitarnos sistema, steigėjui(-ams), nebūtina būti šių bankų klientais. Bendrovę registruojantis steigėjas šiems bankams per RC savitarnos sistemą internetu pateikia elektroninę paraišką, o banko darbuotojas tą pačią darbo dieną parengia kaupiamosios sąskaitos sutartį, pasirašo ją elektroniniu parašu ir išsiunčia elektroniškai pasirašyti Steigėjui. Gavęs patvirtinimą apie sudarytą sutartį ir į kaupiamąją sąskaitą perverstas lėšas įstatiniam kapitalui suformuoti bankas automatiškai apie tai informuoja Registrų centro informacinę sistemą, kuri Bendrovės Steigėjui leidžia tęsti Bendrovės registravimą.

Atidarius kaupiamąją sąskaitą ir suformavus joje reikiamą įstatinį kapitalą, steigėjas VĮ Registrų centras savitarnos sistemoje gali užbaigti Registraciją Juridinių asmenų registre internetu. Tam VĮ Registro centro savitarnos svetainėje įvedamas steigiamosios Bendrovės kaupiamosios sąskaitos numeris, patvirtinama, kad kaupiamojoje sąskaitoje yra reikiamas įstatinis kapitalas ir sumokama už Registraciją Juridinių asmenų registre elektronine bankininkyste per pasirinktą banką (57,34 Eur.)

Bendrovės registravimas
Sulaukęs apmokėjimo Registrų centras pradeda pateiktų dokumentų bei duomenų peržiūros procesą. Registrų centrui juos patvirtinus, Bendrovė įsteigiama. Po sėkmingos registracijos, Registrų centras nurodytu el. paštu atsiunčia Bendrovės elektroninio sertifikuoto registro išrašo (ESI) duomenis.

Mokesčiai:

 • Pavadinimo laikinas rezervavimas – 16,22 Eur.
 • Bendrovės registravimas – 57,34 Eur.

Terminai:

 • Prašymas laikinai įtraukti pavadinimą į Registrą įvykdomas per 1 darbo dieną.
 • VĮ Registrų centro savitarnos svetainėje pasirašius Bendrovės steigimo dokumentus, Bendrovė įregistruojama per 5 darbo dienas, tačiau dažniausiai įregistruojama greičiau, t.y per 2-3 dienas.