Teisinės paslaugos

Advokatų paslaugos

Šioje puslapio dalyje rasite dažniausiai Linden teikiamų paslaugų aprašymus, suskirstytus pagal teisės sritis. Jeigu nerandate Jums aktualios paslaugos, raginame susiekti su mumis puslapyje nurodytais kontaktais.

Darbo teisės paslaugos

Darnūs santykiai tarp darbdavio ir darbuotojų – sklandžios įmonės veiklos pagrindas. Patariame, sprendžiame kilusius darbo teisės klausimus ir užbėgame už akių galimiems ginčams tarp darbdavio ir darbuotojų. Įsigilinę į verslo poreikius rengiame įmonių dokumentaciją.

Ginčų sprendimo paslaugos

Mūsų turima patirtis leidžia atstovauti Jus įvairiuose civiliniuose ginčuose, kylančiuose tarp fizinių ar juridinių asmenų bei verslo ginčuose, tokiuose kaip: akcininkų ginčai, skolų išieškojimas, įmonių teisės ginčai, vadovo atsakomybė prieš akcininkus, nemokumo bylos, bankrotai, ginčai dėl sutarčių vykdymo.

Įmonių teisės paslaugos

Teikiame teisines paslaugas, kurios reikalingos nuo įmonės įsteigimo iki jos likvidavimo. Padedame įmonėms spręsti kasdienius klausimus ‒ steigiame įvairių teisinių formų įmones, rengiame akcininkų ar vidinius dokumentus, valdybos reglamentus ir kt. Be to, padedame spręsti ir specifinius klausimus, susijusius su pertvarkymu ar reorganizavimu. Pavyzdžiui, rengiame dokumentus ir atstovaujame klientus keičiant įmonės teisinę formą, taip pat didinant ar mažinant įmonės kapitalą.

Migracijos teisė

Teikiame migracijos teisės paslaugas plačiam klientų ratui: darbdaviams, norintiems įdarbinti darbuotojus iš užsienio, piliečiams, kurie į Lietuvą atvažiuoja individualiai ir nori čia vystyti verslą, užsienio studentams, asmenims, ketinantiems gauti Lietuvoje laikiną ar nuolatinį leidimus gyventi, lietuvių kilmės asmenims, norintiems atkurti pilietybę. Žemiau pateikiame aprašymus mūsų teikiamų paslaugų migracijos teisės srityje, kurioje esame sukaupę didžiausią patirtį.

Reguliacinės paslaugos

Valstybės institucijų leidimai – būtinas komponentas sklandžiai ir teisėtai verslo veiklai. Konsultuojame dėl alkoholio licencijų išdavimo, parengiame dokumentus, skirtus alkoholio licencijoms gauti. Taip pat patariame dėl maisto tvarkymo leidimų išdavimo, rengiame dokumentus maisto tvarkymo ir kitiems susijusiems leidimams gauti.

BDAR konsultacijos ir pagalba

Organizacijos ir verslai, užmegzdami ryšius su klientais, partneriais ir trečiosiomis šalimis, automatiškai įgyja teisę ir tvarkyti bei valdyti šių asmenų privačius duomenis. Tam, kad įmonė ar organizacija galėtų veikti nepažeisdama teisės aktų, būtina pasirengti reikiamus BDAR atitikties dokumentus, klientus bei darbuotojus informuoti apie jų duomenų naudojimą, pravesti darbuotojams mokymus apie duomenų apsaugą ir kt.

Teisinės nekilnojamo turto paslaugos

Padedame spręsti kilusius ginčus dėl nekilnojamojo turto – žemės sklypų ir statinių, bei patalpų. Konsultuojame dėl įvairių klausimų susijusių su nekilnojamojo turto įsigijimu, valdymu, naudojimusi ir disponavimu.

Skolų teisminio išieškojimo valdymas

Teikiame skolų teisminio išieškojimo paslaugas išmanios IT sistemos pagalba. Sistemos pagalba galime užtikrinti fiksuotų paslaugų kainodarą dėl skolų išieškojimo teisme, operatyvų procesinių dokumentų parengimą ir pateikimą į teismą, nuolatinę komunikaciją apie bylos eigą teisme bei priverstinio vykdymo procese.