Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Mūsų kontoros teisininkų kvalifikaciją įmonių susijungimų ir susiliejimų srityje lemia turėta vertinga patirtis teikiant konsultacijas stambių įsigijimo ir susijungimo sandorių tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu sudarymo procesuose. Verslo perleidimai yra sudėtingi procesai, reikalaujantys speficinių žinių apie įvarius pramonės sektorius ir gilios teisinės analizės. Mūsų teikiamos paslaugos apima kliento atstovavimą derybose dėl įmonės ar verslo įsigijimo, perleidimo sandorio ar reorganizavimo dokumentų parengimą, teisinį patikrinimą, konfidencialumo įsipareigojimų rengimą.

Patirtis:

 • Konsultavome UAB koncerną „Achemos grupė“ derybose dėl Ukrainos įmonės 100 proc. dalių įgijimo. Paslaugos apėmė teisinį patikrinimą ir atstovavimą derybose.
 • Konsultavome AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) klausimais, susijusiais su didelės vertės UAB „Krovinių terminalas“ akcijų įsigijimo sandoriu.
 • Atstovavome AB „Achema“ derybų procese dėl Rusijos valstybinės įmonės, gaminančios chemijos produktus, privatizavimo.
 • Atstovavome ir dalyvavome derybų procese UAB koncernui „Achemos grupė“ įsigijant dalį bendrovės, turinčios licenciją tiekti gamtines dujas, akcijų.
 • Teikėme teisines konsultacijas UAB koncernui „Achemos grupė“dėl potencialaus dalyvavimo vienos iš Uzbekistano chemijos produktų gamyklos privatizavimo procese.
 • Teikėme teisines paslaugas rengiant bendrovių UAB „Projektų centras“ ir UAB „Energetinių projektų centras“ reorganizavimo sąlygas.
 • Teikėme teisines konsultacijas sudarant kelių vėjo energetiką vystančių įmonių akcijų pirkimo–pardavimo sutartis.
 • Rengėme bendrovių UAB „Druslita“ ir UAB „Lietuvos sanatorija“ reorganizavimo sąlygas.
 • Konsultavome UAB koncerną „Achemos grupė“ dėl galimo bendrovės, valdančios krovinių tvarkymo terminalą Latvijoje, akcijų įsigijimo.
 • Konsultavome UAB „Bonus Group“ akcinės bendrovės „Raseinių melioracija“ privatizavimo procese.
 • Teikėme teisines paslaugas Šveicarijos įmonei „Total Storage Gmbh“ sudarant sandorį dėl Italijos bendrovės „Actea“, veikiančios energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių jėgainių projektavimo, gamybos ir statybos srityje, daugumos akcijų įsigijimo.
 • UAB „Amber Capital Partners“ užsakymu atlikome išsamų UAB „Izobara“, teikiančios šilumos ir šilumos ūkio eksploatacijos paslaugas, teisinį auditą bei atstovavome klientui šios bendrovės akcijų įsigijimo sandoryje.
 • Klientų pavedimu atlikome įvairių formų juridinių asmenų teisinius patikrinimus, apėmusius išsamius įmonių steigimo ir veiklos dokumentų, sudarytų sandorių, prisiimtų įsipareigojimų, rizikos, turto įsigijimo ir kitų svarbių veiklos aspektų teisinius įvertinimus.
 • Atstovavome UAB koncernui „Achemos grupė“ derybose dėl Lenkijos vyriausybei priklaususių chemijos pramonės įmonių „Ciech“, „ZAK“ ir „Zakladow Azotowych w Tarnowie-Moscicach“ akcijų įsigijimo. Dalyvavome šių įmonių teisinio audito procese siekiant įvertinti potencialias sandorių rizikas.