Bankų ir finansų teisė

Advokatų kontoros Jurkonis ir partneriai LINDEN teisininkai atstovauja bei konsultuoja įmonių ir įvairių projektų vystymo finansavimo (kredito, lizingo ir kt.) sandoriuose. Atstovaujame klientams visuose sandorio etapuose: nuo sandorių struktūros rengimo, teisinio audito, sutarčių ir kitų dokumentų ruošimo, iki derybų, sutarčių pasirašymo, įsipareigojimų užtikrinimo dokumentų registravimo bei teisinių išvadų teikimo.

Patirtis:

  • Atstovavome AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) sėkmingai sudarant sindikuoto kreditavimo sutartį su keliais komerciniais bankais. Kredito suma – daugiau nei 37 mln. eurų.
  • Teikėme teisines paslaugas UAB „Renerga“ sudarant finansinio lizingo sutartį su UAB „SEB lizingas“ dėl 34 MW pajėgumo vėjo jėgainių parko Benaičių kaime projekto.