D.U.K.

Ar Linden įvertina skolos išieškojimo perspektyvas prieš pradedant procesą

Linden patikrina ar skolininkas, fizinis arba jurdinis asmuo, nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis.

Ką apima puslapyje nurodyti mokesčiai už Linden paslaugas

Linden išrašoma sąskaita už teisminį atstovavimą priteisiant ir išieškant skolą apima:

  • pareiškimo/ieškinio parengimą ir pateikimą teismui;
  • reikiamas VĮ Registrų centras valdomų registrų patikras ir išrašus teismui;
  • bylos administravimą teisme iki vykdomojo dokumento gavimo (nesant ginčui byloje dėl įsiskolinimo sumos).
  • Linden teisininkai kiekvieną dieną tikrina bylos nagrinėjimo būseną teisme ir esant pokyčiams byloje, priima reikiamus sprendimus dėl tolesnės skolos išieškojimo eigos. Teismui, skolininkui ar Linden teisininkams atlikus byloje tam tikrus veiksmus, nedelsiant informuojame Jus apie naujienas elektroniniu laišku.
  • Teismui priėmus sprendimą dėl skolos priteisimo, vykdomojo rašto iš teismo išėmimą, persiuntimą klientui bei pateikimą į Antstolių informacinę sistemą (kliento pageidavimu). Tolesnį automatizuotą vykdymo eigos sekimą bei kliento informavimą (puslapyje nurodyti mokesčiai neapima komunikacijos su antstoliais dėl priverstinio skolos išieškojimo veiksmų).

Kas įvyksta tuo atveju, jeigu skolininkas ginčija įsiskolinimo sumą

Mūsų duomenimis apie 95 procentų bylų skolininkai neginčija įsiskolinimo sumos. Mums pateikus prašymą dėl teismo įsakymo išdavimo Jūsų vardu, skolininkas gali ginčyti skolą šiais būdais:

(1) pateikdamas motyvuotus prieštaravimus dėl teismo įsakymo išdavimo. Šiuo atveju su Jumis individualiai aptarsime skolininko argumentų pagrįstumą, susiderinsime tolesnę strategiją dėl bylos vedimo teisme bei atlygį už Linden paslaugas.
(2) pateikdamas prieštaravimus be motyvų. Šiuo atveju Linden pateiks ieškinį teismui ginčo teisenos tvarka už 50 proc. dydžio mokestį, skaičiuojamą nuo pradinės kliento sumokėtos sumos už procesinių dokumentų rengimą. Kadangi ginčo teisenos tvarka mokamas žyminis mokestis yra kiek didesnis nei nagrinėjant bylą supaprastinta tvarka, taipogi atsiųsime duomenis žyminio mokesčio primokėjimui.

Kokia procesine teisena yra atliekamas skolos priteisimas

Įprastu atveju, kreipimasis į teismą dėl skolos priteisimo yra vykdomas pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo procesine forma. Į teismą taip pat gali būti kreipiamasi su ieškiniu tais atvejais, kuomet skolininkas pateikia nemotyvuotus prieštaravimus dėl teismo įsakymo išdavimo, arba, Linden teisininkai, įvertinę skolos susidarymo aplinkybes, laiko šią procedūrą labiau tinkamą konkrečios skolos priteisimui.

Kokius tolesnius veiksmus reikia atlikti po skolos priteisimo

Teismui priėmus sprendimą dėl skolos priteisimo, iš teismo gauname vykdomąjį raštą dėl skolos išieškojimo bei persiunčiame Jums šį dokumentą. Jums pageidaujant, perduodame vykdomajį raštą antstoliams priverstiniam vykdymui. Pateikus dokumentus į antsolių sistemą yra priskiriamas už Jūsų skolos išieškojimą atsakingas antstolis, kuris areštuoja skolininkui priklausančias sąskaitas ir atlieka kitus būtinus išieškojimo veiksmus (apie paskirtą antstolį informuojame Jus elektorniniu paštu). Rekomenduojame aktyviai domėtis sprendimo vykdymo eiga, kontaktuojant su sprendimą vykdančiu antstoliu.

Kokios kitos galimos išlaidos, siekiant sėkmingai išieškoti skolą

  • Paduodant prašymą dėl teismo įsakymo išdavimo Jūsų vardu, teismui turime pateikti ir žyminio mokesčio teismui sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Žyminio mokesčio dydį galite pasitikrinti šioje nuorodoje https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=6 („Bylos tipas” reikia pasirinkti „Dėl teismo įsakymų” bei pažymėti varnelę „Pateikiant elektroninių ryšių priemonėmis … ” ). Tikslų žyminio mokesčio dydį bei žyminio mokesčio mokėjimo informaciją nurodysime Jums pateikus duomenis apie skolą į AtgaukSkolą sistemą.
  • Papildomos išlaidos gali atsirasti nagrinėjant bylą, jeigu skolininkas ginčija įsiskolinimo sumą teisme (skaitykite atitinkamą DUK dalį)
  • Galimą vykdymo išlaidų dydį galite pasitikrinti šioje nuorodoje https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=21

Ar teismas atlygina patirtas bylinėjimosi išlaidas

Įprastu atveju, teismas atlygina visas Jūsų patirtas išlaidas bylos nagrinėjimui. Bylinėjimosi išlaidos gali būti neatlyginamos tuo atveju, jeigu skolininkas pagrįstai ginčija skolos buvimo faktą.

Domina kitos aktualios naujienos?

Sekite naujienas skaitydami mūsų tinklaraštį bei kitą aktualią informaciją mūsų tinklalapyje.