Juridinių asmenų steigimas

Steigiame įvairių teisinių formų juridinius asmenis: uždarąsias akcines bendroves (UAB), akcines bendroves (AB), mažąsias bendrijas (MB), viešąsias įstaigas (VŠĮ), labdaros ir paramos fondus, užsienio įmonių filialus ir atstovybes bei kt. Teikiamos visos su juridinių asmenų steigimu susijusios paslaugos: konsultacijos, dokumentų rengimas, registravimas ir atsiėmimas, atstovavimas proceso metu, pagalba atidarant banko sąskaitas ir kt. Jeigu juridinį asmenį steigti Lietuvoje nori užsienyje esantis asmuo, atvykti į Lietuvą jam nėra būtina. Reikalingi procesai gali vykti nuotoliniu būdu.

Susisiekite

    Arba skambinkite telefonu: +37052121506