GDPR medicininio sektoriaus įmonėms

Video seminarai

Įsigalioję Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pokyčiai itin aktualūs įstaigoms, savo veikloje renkančioms, naudojančioms ar saugančioms informaciją apie savo darbuotojus bei klientus. Ne išimtis ir medicinos srities atstovai, tiesiogiai susiduriantys su pacientų asmeninių duomenų tvarkymu. Tad vaizdo įrašuose kviečiame susipažinti su asmenų informavimo apie jų duomenų naudojimą procedūromis bei kitais medicinos įstaigų darbuotojams aktualiais klausimais.