Įmonių reorganizavimas ir atskyrimas

Jeigu turite tikslą sumažinti juridinio asmens rizikas, atskirti veiklas, dalį turto ar pan., mes galime padėti. Teikiame bendrovių reorganizavimo paslaugas. Įmones galima reorganizuoti prijungimo būdu , kai vienas ar daugiau juridinių asmenų prijungiamas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos ir veiklą toliau tęsia tik vienas iš jų, arba sujungimo būdu, kai du ar daugiau juridinių asmenų sujungiami į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos. Juridiniai asmenys gali būti skaidomi išdalinimo būdu, kai vieno juridinio asmens teises ir pareigas perima kiti veikiantys juridiniai asmenys, ar padalinimo būdu, kai vieno juridinio asmens teisės ir pareigos išdalinamos kitiems veikiantiems juridiniams asmenims. Taip pat padedame įmones atskirti. Tai reiškia, kad iš vieno juridinio asmens, kuris po atskyrimo išlieka ir toliau vykdo veiklą, yra steigiamas kitas ar kiti juridiniai asmenys tai padalinant turtą ir įsipareigojimus.

Susisiekite

    Arba skambinkite telefonu: +37052121506