Darbo ginčai dėl žalos atlyginimo

Atstovaujame klientus darbo ginčų bylų nagrinėjime ir parengiame dokumentus Darbo ginčų komisijoms, susijusius su darbo užmokesčiu, atleidimo pripažinimu teisėtu arba neteisėtu, darbuotojo padarytos žalos atlyginimu, kai transportuojant krovinį jam padaroma žala, ir kt.

Teikiame teisinę pagalbą sprendžiant darbo ginčus, kilusius dėl krovinio ekspedijavimo metu padarytos žalos atlyginimo ar dėl kilusio darbuotojo profesinio konflikto. Padedame klientui parengti procesinius dokumentus, skirtus Darbo ginčų komisijoms, susijusius su darbo užmokesčiu, teisiniu darbuotojo atleidimo pagrindo įrodymu, darbuotojo padarytos įmonei žalos atlyginimu, kai transportuojant krovinį jam buvo padaryta materialinė žala, ir kitais klausimais, susijusiais su darbo ginčų sprendimu.

Susisiekite

    Arba skambinkite telefonu: +37052121506